L>Viện Chiến lược với Chính sách Y tế
TRANG CHỦ|TÌM KIẾM|SƠ ĐỒ WEBSITE|LIÊN HỆThứ sáu, Ngày 10 Tháng 09 Năm 2021
.LinkOtherLeft font-family: times new roman;color: #000000;font-size: 15px;
Tin tứcGiới thiệuCác đơn vị nghiên cứuCác nghiên cứu và phân tích khoa họctin tức Y tếVăn uống bạn dạng pháp quy y tế
*
function onQSearchClick()var tmpContent=document.frmQuickSearch.txtContent.value;if(tmpContent.length
Đang truy nã cập: 25 1 8 3 0 3 7 1 9
function openPreview(newsOptionsUrl) var pnhận xét = window.open(newsOptionsUrl,"","width=540,height=525,toolbar=no,status=no,resizable=no,scrollbars=yes");pnhận xét.focus();
*
Văn uống bản pháp quy y tế
Thông tứ 27/2019/TT-BYT sửa thay đổi Thông tư 17/2012/TT-BYT công cụ cung cấp cùng áp dụng Giấy bệnh sinch.

Bạn đang xem: Thông tư 27 của bộ y tế

BỘ Y TẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số:27/2019/TT-BYT

Hà Nội, ngày27tháng9năm2019

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU THÔNG TƯ SỐ17/2012/TT-BYTNGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH CẤP VÀ SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG SINH

Cnạp năng lượng cứĐiều 16 của Luật Hộ tịchngày 20 mon 11 năm 2014;

Căn uống cứĐiều 5 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CPngày 15 mon 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chingày tiết một sốđiều cùng giải pháp thực hành Luật Hộ tịch;

Căn cứ đọng Nghị định số75/2017/NĐ-CPngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ công cụ tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn cùng tổ chức cơ cấu tổchức của Sở Y tế;

Thực hiện tại Quyết định số101/QĐ-TTgngày 23 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng mạo Chính phủ Phê phê chuẩn Chương trình hành động non sông về đăngkýcùng thống kê lại hộ tịch tiến độ 2017-2024;

Theo kiến nghị của Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà bà mẹ - Ttốt em;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông bốn sửa đổi một sốđiều Thông tứ số17/2012/TT-BYTngày 24 mon 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định cấp cho cùng áp dụng Giấy chứng sinc.

Điều 1. Sửa đổi một số trong những điều với Phú lục số 02 Thông tư số17/2012/TT-BYTngày 24 mon 10 năm 2012 của Sở trưởng Sở Y tế Quy định cấp cho với áp dụng Giấy chứng sinh

1. Sửa đổiđiểm b khoản 2 Điều 2nlỗi sau:

“b) Trường hòa hợp ttốt được sinh ra bên ngoài cơ sởkhám căn bệnh, chữa bệnh cơ mà được cán bộ y tế hoặc bảo sanh làng mạc phiên bản đỡ đẻ thì phụ vương, bà mẹ hoặc fan nuôi dưỡng của trẻ bắt buộc điền vào Tờ knhì ý kiến đề nghị cung cấp Giấy chứng sinc theo mẫu vẻ ngoài tại Prúc lục 02 phát hành kèm theo Thông tứ này và nộp cho Trạm y tế tuyến xã vị trí tphải chăng hình thành để xin cấp Giấy hội chứng sinch mang đến tthấp. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Tính từ lúc ngày cảm nhận Tờ knhì ý kiến đề nghị cung cấp Giấy triệu chứng sinh, Trạm y tế con đường làng phải có tác dụng thủ tục cấp Giấy bệnh sinch cho trẻ. Trong ngôi trường vừa lòng rất cần phải xác minc, thì thời hạn xác minc không được vượt 05 ngày làm việc. Việc cung cấp Giấy bệnh sinh triển khai theo khí cụ tại điểm a khoản 2 Như vậy.”

2. Sửa đổikhoản 2 Điều 5như sau:

“2. Việc report những ngôn từ quy định trên Khoản 1 Vấn đề này được triển khai theo dụng cụ của Bộ trưởng Bộ Y tế về Việc report thống kê lại y tế.”

3. Sửa đổi Phụ lục số 02 ban hành cố nhiên Thông bốn này.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Thông bốn này còn có hiệu lực thực thi hiện hành thực hiện Tính từ lúc ngày thứ nhất mon 12 năm 2019.

2. Bãi bỏđiểm b khoản 2 Điều 2, khoản 2 Điều 5và Phụ lục số 02 Thông bốn số17/2012/TT-BYTngày 24 mon 10 năm 2012 của Bộ trưởng Sở Y tế Quy định cấp và sử dụng Giấy bệnh sinc Tính từ lúc ngày Thông tư này có hiệu lực thực thi.

3. Vụ trưởng Vụ Sức khỏe mạnh Bà bà bầu - Tphải chăng em; Thủ trưởng những đơn vị chức năng nằm trong với trực nằm trong Sở Y tế; Giám đốc Slàm việc Y tế thức giấc, tỉnh thành trực thuộc Trung ương và các ban ngành, tổchức, cá nhân gồm liên quan chịu đựng trách nhiệm thực hiện Thông bốn này.

Trong quá trình tổchức triển khai, ví như bao gồm trở ngại, vướng mắc, đềnghị các phòng ban, tổ chức, cá thể phản chiếu đúng lúc về Sở Y tế (Vụ Sức khỏe mạnh Bà bà mẹ - Trẻ em) để được xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận: - Ủy ban về những sự việc buôn bản hội của Quốc hội (để giám sát); - Các Bộ, ban ngành ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Văn uống chống nhà nước (Công báo,Cổng TTĐTCP); - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL); - Các Sở, cơ quan ngang Bộ; - Sở trưởng Sở Y tế (nhằm báo cáo); - Các Thứ đọng trưởng Bộ Y tế (nhằm phối kết hợp chỉđạo); - Ủy ban quần chúng. # các thức giấc, đô thị trực trực thuộc Trung ương; - Ssinh hoạt Y tế các tỉnh, thành phố trực trực thuộc TW; - Các bệnh viện trực nằm trong Bộ; Y tế các Sở, ngành; - Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Tkhô cứng tra Bộ - BYT; - Cổng đọc tin điện tử Sở Y tế; - Lưu: VT, PC, KHTC, QLKCB, BMTE.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Trường Sơn

PHỤ LỤC SỐ 02

(Ban hành hẳn nhiên Thông tư số 27/2019/TT-BYT ngày27tháng9năm 2019 của Sở trưởng Sở Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vị - Hạnh phúc---------------

TỜ KHAI

Đề nghị cấp Giấy chứng sinh

(Đối cùng với trường vừa lòng trẻ sinh ra ngoài cửa hàng xét nghiệm bệnh dịch, trị dịch tuy nhiên được cho cán bộ y tế hoặc bà mụ thôn bạn dạng đỡ đẻ)

Kính gửi: Trạm Y tế xã/phường/thị trấn(1)………………………..

Tôi tên là:……………………………………………………………………………………………

Số CMT/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/Mã số ĐDCD:……………………………………………………

Xin ý kiến đề nghị được cấp Giấy hội chứng sinc theo biết tin nlỗi sau:

Họ thương hiệu mẹ/Người nuôi dưỡng:……………………………………………………………………..

Năm sinh:……………………………………………………………………………………………..

Số CMT/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/Mã số ĐDCD:……………………………………………………..

Ngày cấp:……/…./…….Nơi cấp:………………………………………………………………….

Nơi ĐK hộ khẩu thường trú/trợ thời trú:………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Dân tộc:………………………………………………………………………………………………..

Đã sinh bé vào lúc:…….giờ…..phút, ngày…..tháng…..năm:…………………………………..

Tại:………………………………………………………………………………………………………

Số nhỏ trong đợt sinch này:……………………………………………………………………………

Giới tính kmất mát của con:……………………………….Cân nặng:……………………………….

Dự định khắc tên con:………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Cách Kết Bạn Với Người Nổi Tiếng Trên Facebook Với Bất Kỳ Ai Dễ Dàng

Người đỡ đẻ:………………………………………………………………………………………….

……….(2), ngày…..tháng……năm 20…… Người ý kiến đề xuất (Ký thương hiệu, ghi rõ bọn họ thương hiệu với quan hệ với trẻ)

(1): Ghi thương hiệu xã/phường/thịtrấn nơi ttốt sinch ra

(2): Ghi địa danh xã/phường/thị trấn vị trí người đề xuất cấp giấy hội chứng sinch cư trú

*
TÁC NGHIỆP
/*Source from: dantri.com.vnRewrite by pioneer for flexible display và always stichồng beside content*/var leftDivX = 117;var bannerHeight = 100; //changevar htmlPageWidth = 995; //changevar clientWidth = document.body toàn thân.clientWidth;var leftAdvWidth = 100;var rightAdvWidth = 100;var outterSpace = (clientWidth-htmlPageWidth)/2;var coeff = 5;var ie = 0;if (navigator.appName.indexOf("Microsoft")!=-1) coeff=-coeff;ie = 1;function FloatRightDiv() //right divstartX = outterSpace + htmlPageWidth-(ie==1?-1:3);startY = bannerHeight;var ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1);var d = document;//if (document.toàn thân.clientWidth bannerHeight)startY = 3 else startY = bannerHeight;/*if (document.body toàn thân.clientWidth >= 1024)ftlObj.x = 0;//document.body toàn thân.clientWidth - leftDivX;ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/32;ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);else*///always stiông xã in right-sideftlObj.x = startX;ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/32;ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);//setTimeout("stayTopRight()", 1);ftlObj = ml("divAdRight");stayTopRight();}function FloatLeftDiv()startX2 = outterSpace - leftAdvWidth-(ie==1?1:5);//alert(startX2);startY2 = bannerHeight;var ns2 = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1);var d2 = document;if (outterSpace bannerHeight)startY2 = 3 else startY2 = bannerHeight;//if (document.toàn thân.clientWidth >= 1024)//ftlObj2.x = 0;ftlObj2.y += (pY2 + startY2 - ftlObj2.y)/32;ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);//else//stickftlObj2.x = startX2;ftlObj2.y += (pY2 + startY2 - ftlObj2.y)/32;ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);//setTimeout("stayTopLeft()", 1);}ftlObj2 = ml2("divAdLeft");stayTopLeft();}function ShowAdDiv(){var objAdDivLeft = document.getElementById("divAdLeft");var objAdDivRight = document.getElementById("divAdRight");if (outterSpace
*