Phần mượt hình ảnh (thương hiệu rất đầy đủ là Microsoft Windows Logo – MSWLOGO) là một Một trong những học tập bên trong lịch trình học của bộ môn Tin Học lớp 4 và lớp 5 làm việc cấp độ Tiểu học.

Với nền tảng gốc rễ lập trình sẵn cơ phiên bản với dễ dàng nắm bắt, ứng dụng MSWLOGO sẽ giúp đỡ những bé nhỏ cải tiến và phát triển được tứ duy và triển khai những kỹ năng lập trình.

Nhằm giúp cho các thầy giáo viên, các bậc phú huynh khám phá ứng dụng Logo này. vqm.vn nước ta vẫn gửi mang đến các bạn liên kết cài đặt cũng tương tự lí giải setup, áp dụng ví dụ.

MÃ CODE: beyeubacho

Link tải phần mềm Logo rùa