Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Số dân tại một xóm bây chừ bao gồm 4000 bạn.

Bạn đang xem: Số dân ở một xã hiện nay có 4000 người

a) Với nút tăng hằng năm là cứ 1000 bạn thì tạo thêm 21 tín đồ, hãy tính xem 1 năm sau số dân của xóm đó tạo thêm từng nào fan.

b) Nếu hạ mức tăng mỗi năm xuống là cứ 1000 người chỉ tăng thêm 15 fan, thì sau 1 năm số dân của buôn bản kia tạo thêm bao nhiêu người?


*

a) Sau 1 năm số dân của thôn kia tạo thêm là:

4000x1000:21=84 (người)

b)Nếu hạ nút tăng, sau 1 năm số dân của làng kia chỉ tăng lên là:

4000:1000x15=60 (người)

Đáp số:a) 84 người

b) 60 người


*

Tỉ lệ tăng số lượng dân sinh của làng mạc đó là:

(21:1000=frac211000)(tổng cộng dân)

a) Một năm tiếp theo số dân của xẫ đó tăng thêm là:

(4000 imesfrac211000=84)(người)

Nếu hạ nấc tăng thì tỉ lệ tăng dân số của làng đó là:

(15:1000=frac3200) (tổng số dân)

b) Nếu hạ nút tăng thì số dân của xóm đó tăng thêm là:

(4000 imesfrac3200=60)(người)

Đ/s ....


Số dân tại một làng bây giờ bao gồm 4000 fan.

a) Với nút tăng hằng năm là cứ đọng 1000 người thì tạo thêm 21 tín đồ, hãy tính xem 1 năm sau số dân của làng đó tạo thêm bao nhiêu bạn.

b) Nếu hạ nút tăng hằng năm xuống là cứ đọng 1000 tín đồ chỉ tăng lên 15 bạn, thì sau 1 năm số dân của thôn đó tăng thêm bao nhiêu người?

a) Sau một năm số dân của xóm kia tạo thêm là:

4000x1000:21=84 (người)

b)Nếu hạ nấc tăng, sau một năm số dân của xóm kia chỉ tăng thêm là:

4000:1000x15=60 (người)

Đáp số:a) 84 người

b) 60 người


Sau 1 năm buôn bản kia tăng số tín đồ là:

4000:1000x21=84

Sau 1 năm làng kia hạ số người là:

4000:1000x15=60

Đáp số :a(84

b(60


a) Nếu với mức tăng kia thì sau một năm số dân của thôn đó tăng:

4000 : 1000 x 21 = 84( fan )

b) Nếu hạ nút tăng thì sau một năm số dân của thôn kia tăng:

4000 : 1000 x 15 = 60 ( tín đồ )

Đáp số: a) 84 người

b) 60 người


4000nguoi thi gap 1000 nguoi so lan la : 4000: 1000 = 4 Sau mot phái nam so dan tang them la : 21 *4 = 48 tulam 25* 4 = 100


Số dân tại một thôn hiện giờ có 4000 người.

a) Với mức tăng hằng năm là cứ 1000 bạn thì tạo thêm 21 fan, hãy tính xem 1 năm sau số dân của thôn đó tăng lên từng nào người.

b) Nếu hạ nấc tăng từng năm xuống là cứ 1000 fan chỉ tăng lên 15 tín đồ, thì sau 1 năm số dân của làng kia tăng thêm bao nhiêu người?


Số dân ở một xã bây giờ có 4000 bạn.

a) Với nấc tăng từng năm là cứ 1000 tín đồ thì tăng lên 21 người, hãy tính xem 1 năm sau số dân của xã đó tạo thêm từng nào fan.

b) Nếu hạ mức tăng mỗi năm xuống là cứ đọng 1000 fan chỉ tăng lên 15 bạn, thì sau 1 năm số dân của xã đó tạo thêm từng nào người?


Số dân ở một làng mạc bây chừ bao gồm 4000 fan .

a) Với nút tăng từng năm là cứ 1000 fan thì tạo thêm 21 bạn , hãy tính coi một năm sau số dân của làng mạc đó tạo thêm bao nhiêu bạn .

b) Nếu hạ nút tăng từng năm xuống là cứ 1000 người chỉ tăng thêm 15 bạn , thì sau 1 năm số dân của xã đó tăng thêm từng nào bạn .


Số dân tại 1 làng hiện nay tất cả 4000 người

a/ Với mức tăng mỗi năm là cứ 1000 tín đồ thì tăng lên 21 bạn, hãy tính coi 1 năm sau đó số dân của làng tạo thêm từng nào người?

b/ Nếu hạ mức tăng hằng năm xuống là cđọng 1000 fan chỉ tăng lên 15 tín đồ, thì sau một năm số dân của xã đó tăng lên từng nào người?


Số dân tại 1 xóm bây chừ có 4000 bạn.

a> Với nút tăng từng năm là cứ 1000 fan thì tăng 21 người , hãy tính xem 1 năm sau số dân của xóm kia tăng thêm bao nhiêu người.

b> Nếu hạ nút tăng hằng năm xuống là cứ 1000 bạn chỉtăng lên 15 fan , thì sau 1 năm số dân của thôn đó tăng thêm bao nhiêu người ?


Số dân ở 1 buôn bản hiện nay gồm 4000 bạn.

A) Với mức tăng từng năm là cứ đọng 1000 tín đồ thì tăng thêm 21 bạn, hãy tính coi 1 năm sau số dân của xã kia tăng thêm bao nhiêu người.

B) Nếu hạ nấc tăng từng năm xuống là cđọng 1000 người chỉ tăng thêm 15 người, thì sau 1 năm số dân buôn bản kia tăng lên từng nào người?


Số dân tại một xóm hiện thời bao gồm 4000 tín đồ.

a,Với tăng từng năm là cđọng 1000 fan thì tăng thêm 21 bạn , hãy tính coi một năm sau số dân của làng mạc đó tăng lên từng nào bạn.

b,Nếu hạ mức tăng từng năm xuống là cứ 1000 tín đồ chỉ tạo thêm 15 bạn , thì sau đó 1 môt năm số dân của xã đó tăng thêm từng nào người?


số dân của một làng hiện thời là 4000 người

a) Với nấc tăng mỗi năm là cứ 1000 tín đồ thì tăng lên 21 fan, hãy tính xem một năm sau số dân của thôn đó tăng lên bao nhiêu bạn.

b)Nếu hạ mứcmỗi năm xuống là cđọng 1000 bạn chỉ tăng thêm 15 fan, thì sau 1 năm số dân của xóm kia tăng lên từng nào người?


Số dân ở một thôn bây giờ có 4000 bạn.

Xem thêm: Hình Ảnh Nữ Công An Việt Nam Xinh Đẹp Thu Hút Mọi Ánh Nhìn, Hình Ảnh Nữ Công An Đẹp

a: với khoảng tăng hằng năm là cứ 1000 tín đồ thì tăng lên 21 bạn. Hãy tính coi 1 năm sau số dân cũa thôn đó tăng thêm bao nhiêu ngưoi.

B. Nếu hạ nút tăng năm xuống là cứ đọng 1000 fan chỉ tăng thêm 15 tín đồ , thì sau một năm số dân của buôn bản kia tăng lên từng nào người?