Nhận xét đánh giá cán bộ công chức năm 2013

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH SỞ Y TẾ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 2078/HD-SYT

Bình Định, ngày 13 tháng 12 năm 2013

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ VÀPHÂN LOẠI HÀNG NĂM ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG.

Bạn đang xem: Nhận xét đánh giá cán bộ công chức năm 2013

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mục đích cùng yên cầu tấn công giá:

a) Mục đích:

- Nhằm làm rõ những ưu,khuyết điểm, mặt mạnh, hạn chế về phẩm chất chính trị, đạo đức,năng lực, trình độ chuyên môn, quá trình và kết quả thực hiện nhiệmvụ được giao đối với cán bộ, công chức, viên chức với tín đồ lao động;

- Kết quả Review cùng phân loạilà căn uống cứ để bố trí, sử dụng, luân chuyển, điều hễ, bổ nhiệm, miễnnhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độchính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và fan lao động;

- Xác định trách nhiệm của người đứng đầu trongquản lý, bố trí, sử dụng, đánh giá với phân một số loại cán cỗ, công chức, viênchức cùng người lao động; trách nhiệm của bạn hữu với cá nhân trong Reviews vàphân một số loại đối với cán cỗ, công chức, viên chức cùng bạn lao hễ.

b) Yêu cầu:

- Đánh giá chỉ cùng phân một số loại so với cánbộ, công chức, viên chức cùng tín đồ lao rượu cồn là 1 câu chữ đặc trưng của côngtác sử dụng với quản lý cán bộ, công chức, viên chức và bạn lao động. khi tiếnhành Review và phân các loại bắt buộc đảm bảo khách quan tiền, công nghệ, đề đạt đúngnăng lực và phđộ ẩm chất của cán bộ, công chức, viên chức với tín đồ lao động;

- Trên cơ sở nắm rõ những quan điểmlịch sử vẻ vang, toàn vẹn cùng vạc triển; đề xuất thực hiện theo nguyên lý tập trung dânnhà, đảm bảo an toàn Tóm lại đúng cùng đúng mực so với từng cán cỗ, công chức, viênchức với bạn lao động;

- Lấy kết quả, kết quả thực hiệnnhiệm vụ, công vụ có tác dụng thước đo chủ yếu đểĐánh Giá với phân một số loại đối vớicán bộ, công chức, viên chức và người lao đụng trong cơ quan, đơn vị.

2. Phạm vi đối tượng Review vàphân loại:

a) Đối cùng với công chức:

- Công chức lãnh đạo, bao gồm:

+ Thủ trưởng những đơn vị chức năng sự nghiệpcông lập nằm trong Ssống Y tế;

+ Trưởng, phó chống Tổ chức Cán cỗ, Kếhoạch Tài chính, Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược, Vnạp năng lượng phòng Slàm việc, Tkhô hanh tra Ssống, Chiviên Dân số - Kế hoạch hóa mái ấm gia đình, Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm;

- Công chức trình độ chuyên môn nghiệp vụ làmcâu hỏi trên phòng Tổ chức Cán cỗ, Kế hoạch Tài thiết yếu, Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược,Văn uống chống Sngơi nghỉ, Tkhô hanh tra Ssinh sống, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa mái ấm gia đình, Chi cục Antoàn Vệ sinch thực phđộ ẩm.

b) Đối với viên chức:

Viên chức chỉ huy, cai quản (trừ Thủtrưởng đơn vị); viên chức trình độ, nhiệm vụ thao tác làm việc trên những đơn vị chức năng trựcnằm trong.

c) Đối với người lao động:

Người lao rượu cồn hòa hợp đồng những chức danh theo Nghị địnhsố 68/2000/NĐ-CP thao tác làm việc tại những đơn vị chức năng.

3. Cnạp năng lượng cứ Đánh Giá cùng phân loại:

- Nghĩa vụ của cán cỗ, công chức, viên chức theo quyđịnh của Luật Cán cỗ, công chức năm 2008 với Luật Viên chức năm 2010; đối vớibạn lao đụng nhận xét theo nghĩa vụ đã làm được ký kết trong hòa hợp đồng lao động;

- Chức trách nát, trọng trách được cơ quan, đơn vị chức năng phân côngsản phẩm năm;

- Tiêu chí nhận xét, phân các loại đối với từng chức danhcán bộ, công chức, viên chức cùng bạn lao động;

- Môi trường và ĐK cán cỗ, công chức, viênchức cùng bạn lao hễ tiến hành trách nhiệm vào thời hạn nhận xét.

II. ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀNGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1. Nội dung tấn công giá:

a) Đối cùng với công chức trình độ, nghiệp vụ:

-Chấp hành công ty trương, con đường lối của Đảng; chính sách, quy định của Nhà nước;

-Phđộ ẩm chất chính trị, đạo đức, lối sinh sống, tác phong với lề lối có tác dụng việc;

-Năng lực, chuyên môn chuyên môn, nghiệp vụ;

-Tiến độ và hiệu quả triển khai nhiệm vụ;

-Tinh thần trách nhiệm và kết hợp trong tiến hành nhiệm vụ;

-Thái độ Ship hàng dân chúng.

b) Đối cùng với công chức lãnh đạo, quảnlý:

Ngoàihầu như phương pháp so với công chức trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, công chức lãnh đạo,thống trị còn được Reviews thêm theo những nội dung sau đây:

-Kết trái buổi giao lưu của cơ quan, đơn vị chức năng được giao chỉ huy, quản ngại lý;

-Năng lực chỉ đạo, cai quản lý;

-Năng lực tập hợp, câu kết công chức, viên chức với người lao đụng.

c) Đối với những người lao động:

Tùytheo tính chất, trách nhiệm được giao cùng văn bản đã làm được cam kết kết vào hòa hợp đồnglao động: Căn uống cứ đọng vào những tiêu chuẩn review đối với công chức chuyên môn, nghiệpvụ để thực hiện Đánh Giá và phân nhiều loại.

2. Trình từ, giấy tờ thủ tục tấn công giá

2.1. Đối cùng với công chức chỉ đạo,cai quản là cấp phó; công chức trình độ chuyên môn, nghiệp vụ với tín đồ lao cồn làm cho việctại phòngTổ chức Cán bộ, Kế hoạch Tài bao gồm, Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược, Văn uống chống Sở,Thanh hao tra Slàm việc, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Chi cục An toàn Vệ sinhthực phẩm.

a) Công chức với fan laorượu cồn từ nhận xét những nội dung theo luật pháp tại Hướng dẫn này với trường đoản cú thừa nhận xétưu, điểm yếu kém trong công tác;

b) Người đứng đầu tư mạnh quan tiền sửdụng công chức cùng người lao hễ nhà trì họp, thừa nhận xem về tác dụng tự đánh giácủa công chức và fan lao hễ, review các ưu, điểm yếu kém của công chức vàbạn lao hễ vào công tác;

c) Tậpthể cơ sở thực hiện công chức cùng bạn lao hễ họp tmê mẩn gia góp ý. Ý loài kiến gópý được lập thành biên bản với thông qua tại cuộc họp;

d) Người đứng đầu tư mạnh quan lại cóthđộ ẩm quyền kết luận cùng đưa ra quyết định xếp một số loại công chức sau khi tham khảo biên bảngóp ý của bạn hữu nơi công chức và người lao đụng làm việc.

2.2. Đối với công chức chỉ đạo,quản lý là cung cấp trưởng thao tác làm việc tại chống Tổ chức Cán cỗ, Kế hoạch Tài chủ yếu,Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược, Văn uống chống Sở, Thanh khô tra Sngơi nghỉ, Chi cục Dân số - Kế hoạchhóa mái ấm gia đình, Chi viên An toàn Vệ sinch thực phđộ ẩm.

a) Công chức tự đánh giá cácnội dung lao lý tại Hướng dẫn này với tự thừa nhận xét ưu, điểm yếu kém trong côngtác;

b) Tập thể cơ quan sử dụngcông chức, viên chức với fan lao rượu cồn họp tmê man gia góp ý. Ý loài kiến góp ý đượclập thành biên bạn dạng và trải qua tại cuộc họp;

c) Người đứng đầu cơ quan liêu cóthẩm quyền reviews, quyết định xếp loại công chức cùng thông tin mang đến công chứcvới người lao hễ sau khoản thời gian tham khảo biên bản góp ý của lũ khu vực công chứclãnh đạo, quản lý thao tác.

3. Thđộ ẩm quyền ký dìm xétReviews với phân loại

3.1. Giám đốc Sở ra quyết định Đánh Giá, phân loại đối với:

a)Công chức chỉ đạo, quản lý cung cấp Trưởng, phó phòng Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch Tàichính, Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược, Văn uống phòng Snghỉ ngơi, Tkhô hanh tra Snghỉ ngơi, Chi viên Dân số- Kế hoạch hóa gia đình, Chi cục An toàn Vệ sinc thực phẩm;

b) Cấp trưởng những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập ở trong SởY tế;

c)Công chức trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cùng người lao động thao tác trên các chống, Thanhtra, Văn chống Slàm việc Y tế.

3.2. Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinc thực phẩm, Chi cục Dân số -Kế hoạch hóa gia đình ra quyết định nhận xét, phân một số loại đối với:

a) Trưởng, phó các phòng trực nằm trong Chi cục;

b)Công chức với bạn lao cồn thao tác làm việc trên những chống trình độ chuyên môn ở trong Chi viên.

III. ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC

1. Nội dung Đánh Giá viên chức

1.1. Đối cùng với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và người lao động:

a)Kết trái thực hiện quá trình hoặc trách nhiệm theo vừa lòng đồng thao tác làm việc đã ký kết kết;

b)Việc tiến hành qui định về đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp;

c)Tinc thần trách nhiệm, thái độ Ship hàng nhân dân, niềm tin bắt tay hợp tác cùng với đồngnghiệp và câu hỏi thực hiện phép tắc xử sự của viên chức;

d)Việc thực hiện những nhiệm vụ khác của viên chức, gồm: Chấp hành nhà trương,đường lối của Đảng, cơ chế, quy định của Nhà nước; phđộ ẩm chất thiết yếu trị,đạo đức nghề nghiệp, lối sống, tác phong với lề lối làm việc.

1.2. Đối cùng với viên chức quản ngại lý:

Việcreview viên chức quản lý được xem như xét theo các nội dung quy định trên điểm 1.1Khoản này cùng những ngôn từ sau:

a)Năng lực chỉ huy, quản lý, điều hành quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

b)Kết quả hoạt động vui chơi của đơn vị được giao làm chủ, phụ trách nát.

1.3. Đối với những người lao động:

Tùy theo đặc thù, nhiệm vụ được giao cùng ngôn từ đãđược cam kết kết trong hợp đồng lao động: Cnạp năng lượng cứ vào các tiêu chí nguyên lý tại điểm1.1 Khoản này nhằm Đánh Giá với phân nhiều loại.

2. Trình trường đoản cú, thủ tục tiến công giá

2.1. Viên chức chức trình độ,nhiệm vụ với người lao động:

Trình tự, giấy tờ thủ tục Review với phân một số loại vận dụng nhưso với công chức trình độ chuyên môn, nhiệm vụ với tín đồ lao cồn nguyên lý trên Hướngdẫn này.

2.2. Đối với viên chức cai quản lý:

Trình từ bỏ, thủ tục Review cùng phân nhiều loại vận dụng nhưđối với công chức chỉ đạo, quản lý pháp luật trên Hướng dẫn này.

3. Thẩm quyền ký dấn xét tiến công giávà phân loại

3.1.Giám đốc Sngơi nghỉ quyết định Review, phân nhiều loại so với cấp phó những đơn vị chức năng trựcthuộc;

3.2.Giám đốc những đơn vị trực nằm trong Ssinh sống quyết định review, phân các loại đối với viênchức quản lý, viên chức chuyên môn, nhiệm vụ cùng người lao hễ ở trong phạm vitrực tiếp thống trị với sử dụng;

3.3.Chi viên trưởng Chi cục Dân số - KHHGiám đốc quyết định Review, phân một số loại đối vớicấp cho trưởng, cung cấp phó các Trung chổ chính giữa Dân số - KHHGiám đốc trực thuộc; Giám đốc những Trungtrung tâm Dân số - KHHGĐ ra quyết định reviews, phân các loại so với viên chức làm chủ, viênchức trình độ chuyên môn, nghiệp vụ với tín đồ lao cồn trực thuộc phạm vi thẳng làm chủ vàáp dụng.

IV. PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ

1. Công chức, viên chức chuyên môn, nhiệm vụ vàbạn lao động:

1.1. Hoàn thành xuất nhan sắc nhiệm vụ:

Côngchức, viên chức trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tín đồ lao động chấm dứt xuất sắcnhiệm vụ bắt buộc thực hiện xuất sắc các nội dung Reviews theo khí cụ tại Hướng dẫnnày. Trong đó, về tác dụng thực hiện trách nhiệm bắt buộc đảm bảo an toàn những điều kiện:

-Hoàn thành tự 90% trọng lượng quá trình được giao trsinh sống lên, đạt quality, tiếnđộ và hiệu quả; trường hợp được cử đi giảng dạy trình bày chính trị, trình độ chuyên môn từ01 năm trở lên đề nghị tất cả kết quả học hành đạt trường đoản cú một số loại giỏi trsinh hoạt lên;

-Có tối thiểu 01 sáng tạo độc đáo cách tân chuyên môn, giải pháp công tác làm việc, vấn đề nghiêncứu vớt, vận dụng công nghệ technology mới; hoặc trí tuệ sáng tạo, ý tưởng sáng tạo trong công tác đểnâng cấp hiệu suất, kết quả công tác của ban ngành, đơn vị; hoặc tđắm say gia xâydựng các công trình, đề án, văn phiên bản quy phi pháp vẻ ngoài liên quan cho ngành,nghành công tác và thực hiện áp dụng có kết quả.

1.2. Hoàn thành giỏi nhiệm vụ:

Côngchức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ với bạn lao đụng chấm dứt giỏi nhiệm vụphải đảm tiến hành giỏi những văn bản đánh giá theo luật trên Hướng dẫn này.Trong số đó, về tác dụng triển khai trọng trách được giao đề nghị hoàn thành tự 90% khốilượng quá trình được giao trsống lên, đạt unique, tiến độ với hiệu quả; trườngthích hợp được cử đi đào tạo và huấn luyện lý luận chính trị, trình độ từ bỏ 01 năm trở lên yêu cầu cócông dụng tiếp thu kiến thức đạt các loại hơi.

Xem thêm: Lời Bài Hát Mời Anh Lên Cao Bằng Quê Em Do Chu Văn Lốp Thể Hiện

1.3. Hoàn thành trọng trách nhưng còn giảm bớt về năng lượng (đối với công chức)với hoàn thành nhiệm vụ (đối với viên chức):

Côngchức chuyên môn, nhiệm vụ cùng fan lao cồn thao tác trong số phòng ban hànhchủ yếu kết thúc nhiệm vụ nhưng mà còn tinh giảm về năng lực hoặc viên chức cùng ngườilao rượu cồn làm việc trong những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập xong trách nhiệm phảitiến hành tốt những câu chữ nhận xét theo mức sử dụng trên Hướng dẫn này. Trong đó,về hiệu quả tiến hành trọng trách được giao yêu cầu dứt từ bỏ 70% cân nặng côngViệc được giao trở lên, đạt unique, quy trình cùng hiệu quả; ngôi trường đúng theo được cửđi huấn luyện và giảng dạy lý luận thiết yếu trị, trình độ từ 0một năm trsống lên bao gồm hiệu quả học tập tậpđạt một số loại vừa đủ, vừa phải tương đối.

1.4. Không ngừng nhiệm vụ:

Côngchức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ cùng tín đồ lao động không ngừng nhiệmvụ lúc vi phạm luật một trong các ngôn từ Reviews theo vẻ ngoài trên Hướng dẫn này;hoặc kết thúc dưới 70% khối lượng các bước được giao; hoặc ngôi trường phù hợp đượccử đi giảng dạy trình bày chủ yếu trị, trình độ từ bỏ 0một năm trở lên, xong khóahọc theo như đúng planer nhưng mà ko được công nhận tốt nghiệp vì nguyên nhân chủ quan.

2. Công chức giữ lại phục vụ chỉ đạo, cai quản cùng viên chức cai quản lý:

2.1. Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ:

Côngchức, viên chức duy trì công tác chỉ huy, thống trị dứt xuất dung nhan nhiệm vụ phảitriển khai tốt các nội dung đánh giá theo luật pháp tại Hướng dẫn này.

Trongkia, cơ sở, đơn vị hoặc lĩnh vực được cắt cử phú trách nát kết thúc 100% chỉtiêu trách nhiệm được giao và các tổ chức của cơquan tiền, đơn vị (ví như có), gồm: Tổ chức Đảng đạttrong sạch vững vàng mạnh bạo, tổ chức triển khai đoàn thể đạt vững vàng mạnh; trường đúng theo được cửđi huấn luyện và đào tạo trình bày bao gồm trị, trình độ từ 0một năm trsinh hoạt lên đề nghị tất cả kết quả họctập đạt trường đoản cú loại giỏi trlàm việc lên.

2.2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ:

Côngchức, viên chức giữ công tác lãnh đạo, cai quản ngừng giỏi trách nhiệm đề xuất thựchiện giỏi những câu chữ review theo phép tắc tại Hướng dẫn này.

Trongđó, phòng ban, đơn vị hoặc nghành nghề được phâncông prúc trách xong xuôi trường đoản cú 80% tiêu chuẩn trọng trách trnghỉ ngơi lên và các tổ chức của cơquan liêu, đơn vị (nếu có), gồm: Tổ chức Đảng đạttrong sạch vững vàng mạnh, tổ chức triển khai đoàn thể đạt vững mạnh; ngôi trường đúng theo được cửđi huấn luyện lý luận bao gồm trị, chuyên môn từ 0một năm trnghỉ ngơi lên gồm tác dụng học tập tậpđạt một số loại tương đối.

2.3. Hoàn thành trọng trách nhưng mà còn giảm bớt về năng lượng (so với cán cỗ,công chức) với dứt trách nhiệm (so với viên chức):

Côngchức duy trì công tác lãnh đạo, thống trị xong trọng trách tuy nhiên còn hạn chế vềnăng lượng hoặc viên chức giữ chuyên dụng cho làm chủ hoàn thành trọng trách nên thực hiệnxuất sắc các câu chữ Reviews theo phương pháp tại Hướng dẫn này.

Trongđó, ban ngành, đơn vị chức năng hoặc nghành được phân công phú trách rưới dứt trường đoản cú 60%tiêu chuẩn trọng trách trlàm việc cùng những tổ chức của cơquan, đơn vị (trường hợp có), gồm: Tổ chức Đảng đạttrong trắng vững vàng bạo dạn, tổ chức triển khai đoàn thể đạt vững vàng mạnh; trường phù hợp được cửđi giảng dạy trình bày bao gồm trị, chuyên môn tự 0một năm trsinh sống lên gồm hiệu quả học tập tậpđạt loại trung bình, trung bình khá.

d) Không ngừng nhiệm vụ:

Côngchức, viên chức giữ công tác chỉ đạo, thống trị không chấm dứt trọng trách khi viphạm một trong số ngôn từ đánh giá theo hiện tượng tại Hướng dẫn này; hoặc cơquan tiền, đơn vị được cắt cử phụ trách ngừng dưới 60% chỉ tiêu nhiệm vụđược giao; hoặc tổ chức Đảng, đoàn thể của ban ngành, đơn vị chức năng (ví như có) yếu kém;hoặc ngôi trường vừa lòng được cử đi đào tạo và giảng dạy trình bày chủ yếu trị, trình độ trường đoản cú 01 năm trởlên, ngừng khóa đào tạo và huấn luyện theo đúng planer nhưng ko được thừa nhận giỏi nghiệpdo nguyên do chủ quan.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian tổ chức review, phân loại

Việctổ chức nhận xét, phân loại cán cỗ, công chức, viên chức cùng người lao đụng hàngnăm được tiến hành định kỳ vào tháng 12, ví dụ nhỏng sau:

- Cánhân từ dấn xét, reviews, phân các loại (bởi văn uống bản) với nộp mang đến chỉ huy cơquan lại, đơn vị chức năng nơi đã thao tác làm việc trước thời điểm ngày 15 mon 12 thường niên.

-Tập thể họp thừa nhận xét, Review cùng ý kiến đề xuất cung cấp có thẩm quyền quyết định đánhgiá chỉ, phân một số loại cán bộ, công chức, viên chức cùng fan lao động, dứt chậmnhất đến khi xong ngày 25 tháng 12 hàng năm.

-Người đứng đầu cơ quan, đơn vị bao gồm thẩm quyền đưa ra quyết định Reviews, phân nhiều loại cáncỗ, công chức, viên chức và tín đồ lao hễ, hoàn thành chậm nhất cho đến khi kết thúc ngày31 mon 12 hàng năm.

Kết quả reviews, phân các loại cán cỗ, công chức, viênchức với fan lao rượu cồn đề xuất được thông báo được cho cán bộ, công chức, viên chức vàbạn lao cồn được biết sau 15 ngày kể từ ngày cấp có thđộ ẩm quyền ra quyết định.Cán bộ, công chức, viên chức với tín đồ lao rượu cồn bao gồm quyền được trình diễn ý kiếncủa bản thân, bảo xem xét con kiến tự nhận xét tuy thế cần chấp hành chủ ý kết luận củacơ quan thống trị tất cả thđộ ẩm quyền.

- Các đơn vị report hiệu quả review, phân một số loại cán cỗ,công chức, viên chức và người lao cồn ở trong phạm vi làm chủ và thực hiện về Sở Ytế chậm nhất cho đến khi kết thúc ngày 20 tháng 01 của năm tiếp theo.

2. Trách rưới nhiệm thực hiện

2.1. Thủ trưởng ban ngành, đơn vị thực hiện công chức, viên chức và ngườilao động:

a)Xây dựng chiến lược công tác hàng năm bên trên các đại lý phân công, phân nhiệm rõ ràng chotừng cán cỗ, công chức, viên chức với fan lao động để gia công đại lý đánh giá, phâncác loại cán cỗ, công chức, viên chức cùng bạn lao cồn vào thời điểm cuối năm.

Đốicùng với công chức, viên chức lãnh đạo, thống trị là người đứng đầu tư mạnh quan lại, đối chọi vị:Kế hoạch công tác năm là planer công tác làm việc năm của phòng ban, đơn vị được phâncông chỉ huy, cai quản lý;

b)Tổ chức xúc tiến tiến hành quá trình Reviews cán bộ, công chức, viên chức vàtín đồ lao cồn đảm bảo an toàn theo đúng trình từ bỏ, giấy tờ thủ tục tại Hướng dẫn này;

c)Tổ chức nhận xét reviews, phân loại công chức, viên chức cùng người lao độngtrực thuộc thđộ ẩm quyền trực tiếp quản lý và thực hiện theo Hướng dẫn này.

d)Tổng hợp, báo cáo tác dụng đánh giá và phân loại so với cán cỗ, công chức, viênchức và fan lao rượu cồn về Ssinh hoạt Y tế để thống trị, theo dõi và quan sát.

2.2. Các phòng Tổ chức Cán cỗ, Kế hoạch Tài chủ yếu, Nghiệp vụ Y, Nghiệpvụ Dược, Văn uống phòng Ssống, Thanh khô tra Slàm việc bao gồm trách rưới nhiệm tmê man mưu giúp Giám đốc Sở:

a)Chỉ đạo, tổ chức thực thi thực hiện Hướng dẫn vào ban ngành, đơn vị thuộcphạm vi quản lý;

b)Tổ chức dìm xét Review và đưa ra quyết định phân nhiều loại cán cỗ, công chức, viên chứcvà bạn lao rượu cồn ở trong thẩm quyền cai quản theo như đúng hiện tượng trên Hướng dẫnnày;

c)Báo cáo tổng hợp hiệu quả review với phân một số loại đối với cán bộ, công chức, viênchức cùng tín đồ lao động của đơn vị chức năng về Ssống Y tế theo quy định;

d) Xử lý hoặc kiến nghị cấp cho bao gồm thđộ ẩm quyền cách xử trí đối vớicác ngôi trường phù hợp cán bộ, công chức, viên chức với bạn lao hễ ko hoàn thànhnhiệm vụ theo chính sách của pháp luật cán cỗ, công chức, viên chức và những quyđịnh hiện hành của Nhà nước.

3. Hồ sơ review cùng phân loại:

3.1. Thành phần hồ sơ:

a)Công chức, viên chức giữ lại dùng cho lãnh đạo, quản lý:

-Báo cáo kết quả tiến hành trọng trách trong những năm của bè lũ được phân công lãnhđạo, quản lý;

-Bản tự Review, thừa nhận xét phân một số loại của cá nhân;

-Biên phiên bản dìm xét Đánh Giá của bọn nơi cán bộ, công chức, viên chức giữchức vụ chỉ huy, quản lí lý;

-Bản kê knhị gia tài bổ sung của cá nhân (đối với trường hợp ở trong diện kê khaigia tài theo phương pháp của cơ quan Thanh hao tra bên nước).

b)Công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ với bạn lao động:

-Bản từ bỏ nhận xét, thừa nhận xét phân loại của cá nhân;

-Biên bạn dạng dấn xét, Reviews của bè bạn nơi công chức, viên chức với tín đồ laođụng làm việc;

-Bản kê knhị gia sản bổ sung cập nhật của cá nhân (so với trường phù hợp nằm trong diện kê khaitài sản theo công cụ của ban ngành Thanh khô tra nhà nước).

3.2.Nhận xét review với công dụng phân nhiều loại cán cỗ, công chức, viên chức cùng ngườilao rượu cồn thường niên được giữ vào làm hồ sơ cán cỗ, công chức, viên chức và bạn laođộng theo quy định;

4. Kèm theo Hướng dẫn này những phụ lục, biểu mẫu

-Prúc lục: Phiếu Đánh Giá với phân loại cán cỗ, công chức, viên chức với fan laocồn thường niên (viết tắt là PĐG);

-Biểu mẫu: Tổng đúng theo kết quả đánh giá với phân một số loại cán cỗ, công chức, viên chứcvới người lao rượu cồn thường niên (viết tắt là THKQ).

(Các phụ lục, biểu mẫu mã được đăng cài bên trên trang báo cáo điện tử

của Ssống Y tế, ảnh hưởng http://syt.binhdinch.gov.vn)

5. Hiệu lực thi hành

Hướng dẫn này còn có hiệu lực hiện hành thực hiện kể từ ngày cam kết vàthay thế các văn bạn dạng lí giải trước đó của Ssinh hoạt Y tế gồm văn bản trái với nộidung mức sử dụng tại Hướng dẫn này.

Trong quy trình thực hiện nếu tạo nên vướng mắc, đềnghị thủ trưởng những đơn vị chức năng đề đạt bằng văn bạn dạng về Sngơi nghỉ Y tế để để ý, hướngdẫn bổ sung cập nhật mang đến tương xứng./.

Nơi nhận: - Snghỉ ngơi Nội vụ; - Các đơn vị chức năng trực thuộc; - Các phòng, Tkhô giòn tra, Vnạp năng lượng chống Slàm việc Y tế; - Lãnh đạo Sở; - Website Ssinh sống Y tế; - Lưu: VT, TCCB.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Sơ đồ đường sắt trên cao hà nội

  • Kiểm tra ngày kích hoạt xiaomi

  • Nâng cấp android 7.0 cho oppo f1s

  • Thủ môn xuất sắc nhất việt nam

  • x