Nhận định đúng sai luật ngân hàng có đáp án

Tổng hợp các câu hỏi nhận định đúng sai môn Luật ngân hàng có gợi ý đáp án thường gặp trong các đề thi. Xin chia sẻ để bạn tham khảo!

 

Những nội dung liên quan:

 

Câu hỏi nhận định đúng sai môn luật ngân hàng

Nhận định đúng sai môn luật ngân hàng .PDF

Do hệ thống lưu trữ dữ liệu của vqm.vn thường xuyên bị quá tải nên Ban biên tập không đính kèm File trong bài viết. Nếu bạn cần File word/pdf tài liệu này, vui lòng để lại Email ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Mục lục:

Chương 1. Những vấn đề lý luận chung về ngân hàng và pháp luật ngân hàng

Chương 2. Địa vị pháp lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam


Hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bạn đang xem: Nhận định đúng sai luật ngân hàng có đáp án

Chương 3. Địa vị pháp lý của các tổ chức tín dụng

Hoạt động của tổ chức tín dụng

Chương 4. Pháp luật về quản lý nhà nước về tiền tệ và ngoại hối (tự nghiên cứu)

Pháp luật về quản lý về tiền tệPháp luật về quản lý ngoại hối và hoạt động ngoại hối.

Chương 5. Pháp luật điều chỉnh hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng

Khái quát về tín dụng ngân hàng.Chế độ pháp lý về hoạt động cho vay và bảo đảm tiền vay

Chương 6. Pháp luật về dịch vụ thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

Khái niệm dịch vụ thanh toánQuy chế pháp lý về tài khoản thanh toánPháp luật điều chỉnh các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

*

Nhận định luật ngân hàng chương 1

(Những vấn đề lý luận chung về ngân hàng và pháp luật ngân hàng)

Tiền đề cho sự xuất hiện hoạt động ngân hàng là hoạt động gửi giữ tiền. => Nhận định này sai.Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh có điều kiện => Nhận định này đúng.Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được phép kinh doanh tiền tệ. => Nhận định này sai.

Xem thêm: "Thánh Ế" Song Seung Hun Hậu Chia Tay, Thánh Ế Song Seung Hun Hậu Chia Tay

Nhận định luật ngân hàng chương 2

(Địa vị pháp lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là một pháp nhân. => Nhận định này sai.Thống đốc ngân hàng là thành viên của Chính phủ. => Nhận định này sai đúng.Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ cho tổ chức tín dụng là ngân hàng vay vốn. => Nhận định này sai (Điểm c k1 điều 108 Luật Các tổ chức tín dụng).Mọi tổ chức thực hiện hoạt động ngân hàng đều phải thực hiện dự trữ bắt buộc. => Nhận định này sai. Do tổ chức tài chính vi mô không thực hiện dự trữ bắt buộc do quy mô nhỏ.Mọi tổ chức tín dụng đều được phép thực hiện hoạt động kinh doanh ngoại tệ. => Nhận định này sai. Điều 31 luật ngân hàng Nhà nước chỉ có các tổ chức tín dụng được cấp giấy phép kinh doanh ngoại tệ + Điều 105 + 116 Luật Các tổ chức tín dụng.

Nhận định luật ngân hàng chương 3

(Địa vị pháp lý của các tổ chức tín dụng)

Chủ tịch HĐQT của tổ chức tín dụng này có thể tham gia điều hành tổ chức tín dụng khác. => Nhận định này đúng. Khoản 1 Điều 34 Luật Các tổ chức tín dụng.Người gửi tiền phải là chủ thể đóng phí bảo hiểm tiền gửi. => Nhận định này sai. tổ chức tín dụng phải là người đóng phí.Kiểm soát đặc biệt áp dụng đối với tổ chức tín dụng hoạt động ngân hàng khi mất khả năng thanh toán. => Nhận định này đúng.Người gửi tiền là thành viên HĐQT không được bảo hiểm theo chế độ tiền gửi. => Nhận định này sai. Nếu gửi tiền tại tổ chức tín dụng khác.Mọi loại tiền gửi của cá nhân đều được bảo hiểm tiền gửi. => Nhận định này sai ngoại tệ thì không được + Điều 19 Luật Bảo hiểm tiền gửi.Bảo hiểm tiền gửi chỉ áp dụng cho tổ chức tín dụng có nhận tiền gửi. =>Mọi tổ chức tín dụng đều được phép thực hiện hoạt động kinh doanh ngoại tệ. => Nhận định này sai.Công ty tài chính không được mở tài khoản và cung cấp các dịch vụ thanh toán cho khách hàng => Nhận định này sai. Điều 108.Công ty cho thuê tài chính được quyền phát hành giấy tờ có giá để huy động vốn. => Nhận định này đúng. Khoản 2 Điều 112.Tổ chức tín dụng phi ngân hàng không đươc làm dịch vụ thanh toán. => Nhận định này sai.

Nhận định luật ngân hàng chương 4

(Pháp luật về quản lý nhà nước về tiền tệ và ngoại hối – tự nghiên cứu)

Nhận định luật ngân hàng chương 5

(Pháp luật điều chỉnh hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng)


Tổ chức tín dụng không được cho vay trên cơ sở cầm cố bằng cổ phiếu của chính tổ chức tín dụng cho vay. => Nhận định này đúng. Điều 126.Công ty cho thuê tài chính được quyền phát hành giấy tờ có giá để huy động vốn. => Nhận định này sai. Điều 112.Bảo lãnh ngân hàng là một trong các hình thức cấp tín dụng => Nhận định này đúng. Khoản 14 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng + 4 đặc điểm của quan hệ cấp tín dụng.Giao dịch bảo đảm có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết. => Nhận định này sai. điểu 10 Nghị định 163.Tín dụng ngân hàng là một hình thức của hoạt động cho vay. => Nhận định này sai. Khoản 14 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng + tcdnh là gì + định nghĩa cho vay => cho vay là 1 hình thức cấp tín dụng.Tổ chức tín dụng không được cho Giám đốc của chính tổ chức tín dụng vay vốn. => Nhận định này sai. Khoản 2 Điều 126 Luật Các tổ chức tín dụng.Mọi tổ chức tín dụng khi thực hiện hoạt động cấp tín dụng đều phải tuân theo hạn mức cấp tín dụng. => Nhận định này sai. k3 k7 Điều 128 Luật Các tổ chức tín dụng.Một khách hàng không được vay vượt quá 15% vốn tự có tại một ngân hàng. => Nhận định này sai. Khoản 3 Điều 128.Chủ thể cho vay trong quan hệ cấp tín dụng cho vay là mọi tổ chức tín dụng. => Nhận định này sai. Công ty cho thuê tài chính chủ yếu dùng vốn huy động và vốn tự có để thực hiện hợp đồng cho thuê tài chính.Tổ chức tín dụng chỉ cho vay trên cơ sở nhu cầu vốn của khách hàng và vốn tự có của tổ chức tín dụng đó. => Nhận định này sai. Có thuộc các trường hợp không được phép cho vay hay.Tài sản bảo đảm phải thuộc sở hữu của bên vay. => Nhận định này sai. Khoản 3 Điều 4 nghị định 163Một tài sản có thể dùng để bảo đảm cho nhiều nghĩa vụ trả nợ tại nhiều ngân hàng khác nhau nếu giá trị tài sản lớn hơn tổng các nghĩa vụ trả nợ. => Nhận định này sai. Điều 5 nghị định 163.Tổ chức tín dụng không được đòi bên bảo đảm tiếp tục trả nợ nếu giá trị tài sản bảo đảm sau khi xử lý không đủ thu hồi vốn. => Nhận định này sai.

Nhận định luật ngân hàng chương 6

(Pháp luật về dịch vụ thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán)

Người bị ký phát hành sec có trách nhiệm thanh toán nếu tờ sec được xuất trình. => Nhận định này sai khoản 1 Điều 71 Luật các công cụ chuyển nhượng.Người thụ hưởng được quyền truy đòi bất kỳ chủ thể nào liên quan đến việc ký phát hành sec. => Nhận định này sai. Khoản 1 Điều 48 (người có liên quan Điều 4 khoản 10).Người ký phát hành sec phải đảm bảo khả năng thanh toán để chi trả toàn bộ số tiền ghi trên sec cho người thụ hưởng tại thời điểm ký phát hành sec. => Nhận định này sai khoản 1 Điều 3 quyết định 30 và khoản 2 Điều 12 Quyết định 226.Sec bảo lãnh là cam kết trả tiền của ngân hàng đối với người thụ hưởng. => Nhận định này sai Điều 68 Luật Các tổ chức tín dụng.Thư tín dụng là cam kết bảo lãnh ngân hàng. => Nhận định này sai.

Nhận định đúng sai môn luật ngân hàng PDF

Nhận định đúng sai môn luật ngân hàng .PDF

Do hệ thống lưu trữ dữ liệu của vqm.vn thường xuyên bị quá tải nên Ban biên tập không đính kèm File trong bài viết. Nếu bạn cần File word/pdf tài liệu này, vui lòng để lại Email ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Các tìm kiếm liên quan đến câu hỏi nhận định đúng sai môn luật ngân hàng: câu hỏi và đáp án môn luật ngân hàng, de thi luat ngan hang co dap an, bài tập tình huống môn luật ngân hàng, bài tập nhận định luật ngân hàng, bài tập luật ngân hàng có đáp án, bai tap luat ngan hang co loi giai, bài tập tình huống luật ngân hàng có đáp án, trắc nghiệm môn luật ngân hàng, đề cương môn luật ngân hàng, nhận định luật ngân hàng chương 1, chương 5, bài tập tình huống tín dụng ngân hàng có lời giải, nhận định và bài tập luật ngân hàng có đáp án,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Nâng cấp android 7.0 cho oppo f1s

 • Kiểm tra ngày kích hoạt xiaomi

 • Sơ đồ đường sắt trên cao hà nội

 • Cắt tóc layer nữ giá bao nhiều

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.