Người vừa tặng ta vệt thương nhức và lắng đọng, Chẳng nợ gì nhau, hãy để hồn ta bay cao. Từ vào cuộc vui sẽ chớm nghe lừa dối Che vệt bên trên nụ môi hầu hết lời yêu đang xơ xác. Thà một lượt đi chết thật xa nhau chừng ndại đời, Cho lệ này dứt rơi, giờ cười cợt còn vương vãi trên môi. Người nôn nóng lên, nhan sắc không tàn úa, Mai kiểu mốt lịch sự cuộc vui, không có gì mong muốn rất nhiều ngọt bùi. Từ phía trên xa rồi song cánh tay ma, Từ trên đây giã từ lời nói điêu ngoa, Từ phía trên chỉ từ lại bản thân ta Già thêm tuổi phân chia xa, nhớ tiếc cho 1 ngày đang qua. Đường tình vừa xa, xác thân nhức rã rời, Nhưng một lượt này thôi, để rồi tự trên đây yên vui. Cuộc đời bi đát tênh yêu cầu lẻ loi tìm tới. Ta cám ơn bồ sẽ dìu ta đến chiêu tập phần.


Bạn đang xem: Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt


Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Thế Giới Võ Hiệp Thế Giới Đại Mạo Hiểm 1, Võ Hiệp Giang Hồ Đại Mạo Hiểm

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.