Nam tế bào tát phạ đát tha nga nhiều, phạ lồ chỉ đế, án tam bạtra, tam bạt ra hồng. (3 lần)

Cam lồ thủychân ngôn:

Nam mô tô rô bà domain authority, đát tha nga đagia. Ðát điệt tha, án sơn rô tô rô, chén bát ra sơn rô, chén ra đánh rô, ta bà ha. (3 lần)

Nhất trường đoản cú thủy luân chânngôn:

Án noannoan, noan noan, noan.

(3 lần)

Nhũ hải chân ngôn:

Nammô tam mãn đa, mậu đà nẫm, án noan. (3 lần)

Nam mô Ða Bảo Nlỗi Lai.

Nam tế bào Bảo Thắng Nhỏng Lai.

Bạn đang xem: Nghi thức cúng thí thực cô hồn

Nam mô DiệuSắc Thân Như Lai. Nam tế bào Quảng Bác Thân Nhỏng Lai.

Nam mô Ly Bố Úy Như Lai.

Nam tế bào Cam Lồ VươngNhỏng Lai.

Nam tế bào A DiÐà Nlỗi Lai.(3 lần)

Thần chúgia trì tịnh pháp thực,

Phổ thí hàsa bọn chúng Phật tử

Nguyện giaibão mãn xả san tyêu thích, Tốc thoát U minch sinh Tịnhđộ,

Quy y TamBảo phát Bồ Ðề,

Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo,

Công đức vô bờ tận vị lai,

Nhất thiết Phật tử đồng pháp thực.

Thần chúgia trì pháp thí thực

Phổ thí hàsa chúng lãng mạn,

Nguyện giaibão mãn xả san tđê mê Tốc thoát U minc sinc Tịnhđộ,

Quy y TamBảo phân phát Bồ Ðề,

Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo,Công đức vô biên tận vị lai,

Nhất thiết thơ mộng đồng pháp thực.

Xem thêm: " Cơm Áo Không Đùa Với Khách Thơ ", Cơm Áo Không Đùa Với Khách Thơ*

Thần chúgia trì cam lồ thủy

Phổ thí hàsa chúng cô hồn,

Nguyện giaibão mãn xả san tsi mê Tốc thoát U minch sinc Tịnhđộ,

Quy y TamBảo phân phát Bồ Ðề,

Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo,

Công đức vô bờ tận vị lai,

Nhất thiết cô hồn đồng pháp thực.

Nhữ đẳng Phật tử chúng

Ngã kim thí nhữ cúng

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ VU LAN

kiến tạo mẫu

KINH DI ĐÀ (VĂN BẢN)

THÔNG BÁO CỘNG TU MỖI CHỦ NHẬT HẰNG TUẦN VÀ PHÓNG SANH

CÁC BÀI LUẬN CỦA TỔ SƯ ẤN QUANG

SÁCH LONG THƯ TỊNH ĐỘ và TỊNH ĐỘ VẤN ĐÁP

NHỮNG ĐIỀU THIẾT YẾU LÚC LÂM CHUNG (LÂM CHUNG TAM ĐẠI YẾU) & LỜI CĂN DẶN DỰ BỊ LÚC LÂM CHUNG

ẤN QUANG PHÁPhường SƯ VĂN SAO TINH HOA LỤC

SÁCH AN SĨ TOÀN THƯ (Trọn Bộ)

BẢO THÂN TIẾT DỤC PHÁP.. NGỮ VÀ GIÁO DỤC GIA ĐÌNH

NGHI THỨC PHÓNG SANH

SÁCH VĂN SAO VÀ CÁC SÁCH TỊNH ĐỘ

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA KHAI THỊ VÌ SAO CHÚNG TA PHẢI NIỆM PHẬT

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA KHAI THỊ NIỆM QUAN ÂM BỒ TÁT

THẦN CHÚ ĐẠI BI NHIỆM MẦU KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN- HT.TUYÊN HÓA

TÂN BIÊN QUÁN ÂM LINH CẢM LỤC Phần 3

TÂN BIÊN QUÁN ÂM LINH CẢM LỤC

TÂN BIÊN QUÁN ÂM LINH CẢM LỤC Phần 2

TÂN BIÊN QUÁN ÂM LINH CẢM LỤC Phần 1

LÁ THƯ SỐ 363