“Haizz! Em cũng rất băn khoăn lo lắng. Nói thực, khách hàng công ty trai lần này đa phần đông đảo là nhân đồ dùng bao gồm tiếng! Em cũng không đủ can đảm nói ltinh tinh, sợ bị người giỏi giang chê cười! Cho buộc phải mang đến cơ hội kia, những con nói không nhiều đi là được.” Tương Ngọc ko tình nguyện đồng ý, nhưng mà lại giữ lại chút tâm tư nguyện vọng.Vân Nghiệp Trình vừa đi, Tương Ngọc nhanh chóng lén lút nói với Vân Tkhô hanh Miêu: “Có nghe thấy ko, tín đồ cho lần này phần đông là người dân có uy tín danh dự! Hai đứa nắm kiên cố cơ hội cho mẹ?” Trên phương diện Vân Tkhô nóng Miêu giả bộ trấn định, nhưng lại mà lại trong tâm ko bịt giấu nổi kích đụng, cầm cố chặt tay Tương Ngọc, phân biệt khẩn trương lừng khừng làm sao để cho yêu cầu.“Mẹ! Nói điều này, bạn lần này cho tsay đắm gia tiệc đính ước rất nhiều quyền quý sao?”Tương Ngọc hừ rét một tiếng: “Con nói xem! Phần bự hầu như là khách nhiều có! Vừa rồi con không nghe bác bỏ con nói sao? Nói trên tiệc đính ước lần này có vô số nhân thứ lai lịch lớn! Ha ha! Chồng không cưới của Thi Thi bao gồm lai kế hoạch điều đó, máy bay bốn nhân đều phải có vài ba loại, khách cậu ta mời, có lẽ nào chỉ nên fan bình thường được sao?” Vân Tkhô hanh Miêu nghe hoàn thành vui tươi, trong thâm tâm đầy muốn đợi buổi tiệc đính hôn sắp đến ra mắt.


Bạn đang xem: Một thai hai bảo giám đốc hàng tỉ yêu vợ

eTp7xHP2NlAULjzp4PcP0JCfGDTrdNJ1XXy0uP3BME5Dus3ZPLtGlAiB0npEKIIC1u7wf1FJU4BPqy01jPEeA5IDm4oy0gutRD8aTSFB2mnFsDKcVGAFlUyLJJ+t3CPwkGkakBZIDIReZeveXo4kL8gaHbRrj4w3eD8mjOZmO05tSf9qR5V2tTaYjLG0z52P+TYfEQNOHjVrfMSWgayT19dZ4kFZZcGy0mPc3YxpeMkmuQ0/lz08UIGy0mhuQcXVERIUiwV7Qru3RrpqKaCgmPqaIAvpJswp7r09TtvviBpWAqFm3dAOZNtWHZ0ViBfWePhcBNyibXhLyWD3hdit5eyNMo0Xu2McF8BKStt6Ovkd1NNCCQ86hgTN51prjLB2SqzIIDCcS2C0TvESRdsLeasPurokD+p8YGsiPochf9Gi9/F9jCTh4R32fL0diI14lA0LF4MOcX8OBErNiFWD06l/BSilr+HPwXpyGVzju/x8hplPFdsyJhxCBDvWokLor8PusKS+WB3uviwUdpMar2ERzCY/4vEW1KZv5LWrvL1rqlLzKAWiT5xBhCXIqUb+ITxGHvsjid/4FWfRPqSlO83DSE2WptWbkQMIyozBjitZGNA7M+2s1lzLRPC5gmMobPNOXmujRpcM5YnNZW1FHsHnG3oOf3pCf4LN9RbMOBjX70DpOoDX+oOiYlsc+MEyjNsS9P9pxXlkCy+R8uVN+0xD8ezALZqUgjIiFW2Y7tXQBLLmZND4gUXCbpe7vrFKLiDrAXI/sh5g2+4p+Sq8NX2B0mFwnZycUb9b39KjiohepijwmizSHnVsThu/iDnCbFkiNyo5DNHm9R3QaAfM6nXEmXpgCaT/eRNLUsxinden3SQKWqR2GOzC1NaiL5K+76yC92TnWgbfYIMRw+KLjQpw+YrNtShUkHzdZx6+wUWL3uMWmJyA/tB8BCSoHrX6OMXzUiWHgleT1ab2n0fJ3i/3lRFBNE7fv1vAcgNdsUV8sT0o7+Q4REj++QHyXCu2SyO1hOcQRosvFw0sVbVSVftswDyRg9X+U4xm118VahdnPlZZtwowJC2AgPYG7OU/p3MmFvSHHBoasSFtzFvMA+jh33KU2IiZZcvnI4smOmE=
Bpu9yznU1SClM329+eejUeQywDHrbpUj8qDYbReCf62SXAlQZpumlBmjyKIUzNdQpH5lrBOR+M3eeFX6P/FZrU2DDDc1mrl4Hb1Ad+IAi3Hnt7eCHfdfvoOCKNEBi3JrRObGKVvn396JZctvmk/yUxwUTDejBcsreSXoCQBkdBjvkjEoS3GDPazlbXB7JJKB9XuSShyWV3tvfNaWje8kp01Bt0B7fyO03iBsAcI9fesobw0/Itm8hTLm1Pu0osyS9e0ViwRdW7sfFPvxzBY5ml4adBZgfPbu7q40rRdgVLPXY7370YwBZoVGQIwXLvUY/Sr2l4ovN1mfyXDVimm34+yLmcyMQIDeC41KSV0CDekRmUYYK9A6nATN53xrK0lRQV7IhsAS0Iaojz79pr/0n3WJ4KPqX6LSMTA80ckivh9heGq7b/6mVtyhYLOsB90s2l9H6nKj5SsIhNCyOcBNq2bKAmAI/YgCwWn7QkUt8qjQ9krKADSyKV2D0cM1eup4I5nKSaqyDBtF3OJTOzvTFfW7Om8ayLXZmrWuNPk8H/NvATEwfFS57RxAz8YbMdFPIZ/lkmDSahFHlH2QlFJG4Sk0TYxGRTZIE5j9Z0uMwqkhN9B8ffMDh8c6xmp2jq6znPUBCu7aRJtBadLThTkTkRyF1SNa8wd1vlSxJ6/QeQWfWIhm5x/aXhyiY1sd3JXWaVJq1OQui3LKWrRsoGc14QJMsOaIokbaS2vG6slRIU5lSuCku1cBmkqfSJe6iOQJjlB4VW626CbDl2hy5vC8koQoQuOj30QvVx7a0poHW8kQoi3gFbc9HrS0DMa/kJaTEXkifCRzjxlksgHe+5JTzrQTwbNgrl1rulWF9WbTFwT1FWdcyf5W4qWQCQ9BINjrbGUspw==


Xem thêm: Những Bài Rap Hay Về Tình Đơn Phương, Những Câu Rap Buồn Về Tình Yêu Hay Nhất Của Khói

Bpu9yznU1Yf36X29+WN38pCZBZZqxGPFDCaCdfnBK+jculgKQiCxxgAOD+1WYacolyoxsJrLyFyCMNk0zb8NBpiLAG+YUxmwHZbEviIE2Dxr7KheRKHdbMNXoZLlbHJqfOaNKfKXhfxuZcveVgH5sHilSDeiI98reSxmksbm7st+BLAihutGO6xClFdh1NySp3kdl5mbBWBm2FaMYm09RJXrNlvQ/igfQWE/HsT8q7vyJklwh2R9SsknGiys7N/a8tEfAp+99TqypX2J4UN6NS6aIArpJs5no6M0rQTpLI5bhDuk2z2ULJlAXYNNC95IZ4f9xdPwsKCExi1V/f3j9q3GMqocz/j2DMZKUF0CAekRmsBgEt06nATv/bssz65zTu0u8iTTHcRpjybgRXHyeavOd/j9gvub8Lb708Z4Y8e4OXSaTfEZS535vWtzUcPUKczTRVhAJ+rHfplW/uJUXDK+BGFBakoFwWfZWMYuEW/RO9AMuqyyP12D3GdF+uY5IVgftqpR0gamFU+WdnDWN/pMfHO8K1lGyLD8cCbJ9BW8B5WqZbd3Dt/sV8YcsUqqrkN0U7aO5hHpFXzZsXgGICksxNdYtzoapODGZwz4xin0xJ4RelhvQsctSvCznmMofOhOWUm7iJtfadLZnzkBBchDm27PqB2dvlqxJ5HFeRw0N0dgoFR6NMKiZ3wGD5VEOxG/dcVmjDpYgv008ujpjtzKKxiJYznG4etsW8lEYQl5T/tqPvoNj0Xs582ZF99BLjDrIWi36Cf/wy/wPTy8gJmE36ClVjkMGQ8bC1+4x4hCIFH1gCzNH1dk7xJ+XkgChtgvOOW+54OqKpsVdAiW0voYIn6hd5Rx499WsbydG0xHwcfdm2uYkHYUW01e7l1uIjdo8Yc998GGIsuTuvPf2a/Be9D9aiNUi/WHbp2/IoaDka+7QjRX8ob1eCi/Evf4cEovGKWKQ5nVAAG5fBVSNWZiXP9Bf07IFCtUaEvEb6t8qz0P5Es1p4UdMQcRhi2kSzS1hcdFFBx1Psl2SbRIm3/11m7dXCUx8Rhrc8tGcVY43ZlfGZpjs3aHDeROQ5Lx4JfUNPwASIlAn9wkmQ9owQF+jXfI14q11FewP5s1NZuKB+pMvIYmiPF820nBvdiARVKgzgcmMHy5On9nMcf6Avi60PY6QwodQvhv4s/1bv/zwGTFgsXMmrNPdk1Myeylq3FM0yiXdm81ciqkE8YL3vgFgY9E3Q2avJl9suzN7o715wwvNuSoB2ZpeCa2atth0Qv3KHW5lfOZrPZBZp73PLkXjtpvzi+/p4k73i335AU6aOUb9xgdnwAOm6i8NbB5QR9WJTTUjOJfiKkBkz9ONjjTPK3VTlBWKA8lKaYk/JNiGYsw1ePTDnEK5JS4jtvdUNQ0HVOlecAArqPN+8DkU1+P1blfZ5cPtgngzyN5ou/DeLAZj8d928sUGQkPAs7MG1zZr4NW+LvBd6DyDWHMvy8IGH9rHfjIfSuPSoWoFBTnnQ/YYAdKHdSUOdKAY933g7O/UrkzQsiE4PN2Q6qMCfcvzbBzAuoA0mVNL4E5507+hjiOZwHEJq1Bp/xATFT1gFwPXI+Sk+xWcKMYVWeQ6ArPZTbwL62W9q1BbevZac79FtiCZVEWpgGEafxkg7YjQnh2j3Sy+Y+6TNMst/g3zNoxMAImWsJPs/AbD6ejx8Im3FJW0xrnchUrGOXLbH1k0XTWftmdJrovz1swHNKaLpVp0RrfOpWtajb/ne9eeM5yCuru5Qi8KSByStL5dHy8