*

GIỚI THIỆU Tổ chức máy bộ Bầu cử ĐBquốc hội cùng HĐND những cấp Danh sách ứng cử
Đăng cam kết tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại khu vực https://ytevqm.vn.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe năng lượng điện tử”.

Bạn đang xem: Mẫu tờ trình xin phê duyệt hồ sơ yêu cầu


Breadcrumb

Thủ tục thẩm định cùng phê ưng chuẩn làm hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ tận hưởng so với gói thầu bán buôn mặt hàng hoá

Thủ tục đánh giá và thẩm định và phê trông nom hồ sơ mời sơ tuyển chọn, làm hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ thưởng thức đối với gói thầu sắm sửa hàng hoá


a) Trình từ triển khai

1. Thẩm định

- Kiểm tra các tư liệu là căn cứ để lập hồ sơ mời sơ tuyển, làm hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu thương cầu;

- Kiểm tra sự tương xứng về văn bản của làm hồ sơ mời sơ tuyển chọn, làm hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ trải đời đối với quy mô, kim chỉ nam, phạm vi công việc, thời gian triển khai của dự án, gói thầu; đối với làm hồ sơ xây cất, dự toán của gói thầu, hưởng thụ về công dụng, thông số kỹ thuật nghệ thuật của sản phẩm & hàng hóa (giả dụ có); so với biên phiên bản điều đình giữa bên mời thầu với các công ty thầu tham gia thầu vào giai đoạn một (đối với gói thầu áp dụng cách thức hai giai đoạn); so với cơ chế của luật pháp về đấu thầu và lao lý khác tất cả liên quan;

- Xem xét đến đầy đủ chủ kiến khác nhau (ví như có) thân Tổ chức, cá nhân tsi mê gia lập hồ sơ mời sơ tuyển, làm hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

- Các nội dung liên quan khác.

2. Phê duyệt: Chủ đầu tư phê chăm bẵm làm hồ sơ mời sơ tuyển, làm hồ sơ mời thầu, hồ sơ trải nghiệm.

b) Cách thức thực hiện:

- Thđộ ẩm định: thẳng tại ban ngành của đơn vị thẩm định.

- Phê duyệt: trực tiếp trên ban ngành của đơn vị chức năng chủ đầu tư

c) Thành phần, con số hồ nước sơ:

* Thành phần hồ sơ:

1. Thẩm định

- Tờ trình kiến nghị phê phê duyệt làm hồ sơ mời sơ tuyển chọn, làm hồ sơ mời thầu, hồ sơ yên cầu của bên mời thầu;

- Dự thảo hồ sơ mời sơ tuyển chọn, làm hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu thương cầu;

- Bản chụp những tài liệu: Quyết định phê chăm nom dự án công trình, dự tân oán buôn bán, ra quyết định phê trông nom planer tuyển lựa đơn vị thầu; 

- Tài liệu khác có tương quan.

2. Phê duyệt

- Các tư liệu nêu tại Mục 1

- Báo cáo thẩm định và đánh giá của đơn vị chức năng thẩm định;

- Dự thảo Quyết định phê săn sóc làm hồ sơ mời sơ tuyển chọn, làm hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu cầu.

* Số lượng hồ sơ: 01 bạn dạng chụp những tài liệu nêu bên trên.

d) Thời hạn giải quyết: thời gian đánh giá và thẩm định buổi tối nhiều 20 ngày Tính từ lúc ngày cảm nhận rất đầy đủ làm hồ sơ trình. Thời gian phê chuyên chú làm hồ sơ mời sơ tuyển, làm hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu so với gói thầu mặt hàng hoá buổi tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận ra tờ trình kiến nghị phê chú ý hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ hưởng thụ của

mặt mời thầu hoặc report đánh giá và thẩm định trong ngôi trường thích hợp có thử khám phá thđộ ẩm định

đ) Cơ quan lại thực hiện:

- Cơ quan liêu bao gồm thđộ ẩm quyền quyết định: Chủ đầu tư

- Cơ quan lại hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cung cấp thực hiện: Không

- Cơ quan tiền thẳng thực hiện:

+ Đơn vị thđộ ẩm định

+ Chủ đầu tư

- Cơ quan lại pân hận hợp: Không

e) Đối tượng tiến hành thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

g) Kết quả thực hiện giấy tờ thủ tục hành chính: Báo cáo đánh giá và thẩm định và Quyết định phê phê duyệt làm hồ sơ mời sơ tuyển, làm hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ trải nghiệm so với gói thầu sản phẩm hoá.

Xem thêm: Lá Tía Tô Trị Mụn Cóc Bằng Lá Tía Tô Hiệu Quả, Chữa Mụn Cơm, Mụn Cóc Bằng Tía Tô

h) Phí, Lệ phí: Ngân sách đánh giá và thẩm định làm hồ sơ mời sơ tuyển được tính bằng 0,03% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1 trong những.000.000 đồng với buổi tối đa là 30.000.000 đồng. giá thành thẩm định hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ từng trải được tính bằng 0,05% giá chỉ gói thầu mà lại tối tgọi là 1 trong.000.000 đồng với về tối đa là 50.000.000 đồng

k) Yêu cầu, điều kiện tiến hành thủ tục (trường hợp có):

Đáp ứng những phương pháp về đảm bảo an toàn đối đầu và cạnh tranh theo Điều 6 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.

l) Căn cứ đọng pháp luật của thủ tục hành chính:

Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT của Sở Kế hoạch với Đầu tư ngày 16 tháng 6 năm năm ngoái chế độ cụ thể lập Hồ sơ mời thầu bán buôn mặt hàng hóa