MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1

1 Ma trận đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt theo Thông bốn 272 I. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều:3 II. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Kết nối trí thức với cuộc sống:4 III. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách Chân ttách sáng sủa tạo5 IV. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cùng học tập nhằm phát triển năng lực6 V. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Vì sự bình đẳng cùng dân chủ trong giáo dục:

Ma trận đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt theo Thông tư 27

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt theo Thông tứ 27 chuẩn chỉnh 03 nút theo Thông tứ 27 để giúp đỡ thầy cô xem thêm, ra đề thi cuối học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt của chính mình một bí quyết đúng đắn. Qua đây, các thầy cô có thể ra đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt chuẩn mẫu theo phương pháp của Bộ giáo dục và đào tạo và đào tạo.

Bạn đang xem: Ma trận đề kiểm tra môn tiếng việt lớp 1


PHÒNG GDvà ĐT ……….

………………………

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Môn: Tiếng Việt lớp 1

Năm học: 2020-2021

PHÒNG GD VÀ ĐT ………….

Xem thêm: Chia Tay Anh Không Đòi Quà, Lời Bài Hát Anh Không Đòi Quà

TRƯỜNG ……………………

Ma trận đề kiểm soát cuối học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1

Mẫu 1

STT

Mạch kiến thức và kỹ năng, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Nhận biết

Mức 2

Thông hiểu

Mức 3

Vận dụng

 

TỔNG

TN

TL

HT khác

TN

TL

HT khác

TN

TL

TN

TL

HT khác

1

 

Đọc hiểu

Số câu

02

01

1

 

 

 

 

 

02

01

1

Câu số

1,2

3

 

 

 

 

 

 

02

02

 

Số điểm

2,0

1,0

7.0

 

 

 

 

 

2,0

1,0

7,0

Tổng

Số câu

04

Số điểm

10

2

 

Viết

Số câu

 

 

 

 

1

1

 

1

1

1

1

Câu số

 

 

 

 

4

7,0

 

5

1

1

 

Số điểm

 

 

 

 

1,5

 

 

1,5

1,5

1,5

7,0

Tổng

Số câu

03

Số điểm

10

Mẫu 2:

Mạch kỹ năng,kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

 

Tổng

 

 

 

TNKQ

TL

HT khác

TNKQ

TL

HT khác

TNKQ

TL

HT khác

TNKQ

TL

HT khác

 

1. Đọc

a) Đọc thành giờ kết hợp kiểm tra năng lực nghe nói (tốc độ 20 tiếng/phút)

Số câu

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Số điểm

 

 

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0

 

 

b) Đọc hiểu

Số câu

2

 

 

1

 

 

 

1

 

3

1

 

 

 

 

Số điểm

2,0

 

 

1,0

 

 

 

1,0

 

3,0

1,0

 

 

 

Tổng

Số câu

2

 

1

1

 

 

 

1

 

3

1

1

 

 

 

Số điểm

2,0

 

6,0

1,0

 

 

 

1,0

 

3,0

1

6,0

 

2. Viết

a) Chính tả (tập chép) (vận tốc đôi mươi chữ/15 phút)

Số câu

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Số điểm

 

 

 

 

 

6,0

 

 

 

 

 

6,0

 

 

b) Bài tập

Số câu

1

 

 

1

 

 

 

1

 

2

1

 

 

 

 

Số điểm

2,0

 

 

1,0

 

 

 

1,0

 

3,0

1,0

 

 

 

Tổng

Số câu

1

 

 

1

 

1

 

1

 

2

1

1

 

 

 

Số điểm

2,0

 

 

1,0

 

6,0

 

1,0

 

3,0

1,0

6

 

READ: Tại sao các cây lâu năm nhiều năm làm việc việt nam lại đóng vai trò quan

Mẫu 3

Mạch kiến thức và kỹ năng,kĩ năng

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

 

 

TN

KQ

TL

HT khác

TN

KQ

TL

HT khác

TN

KQ

TL

HT khác

TN

KQ

TL

HT khác

1. Đọc

a) Đọc thành tiếng kết hợp kiểm soát tài năng nghe nói (tốc độ trăng tròn tiếng/phút)

Số câu

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Số điểm

 

 

7,0

 

 

 

 

 

 

 

 

7,0

 

b) Đọc hiểu

Số câu

1( câu 1)

 

 

1( câu 2)

 

 

 

1( câu 3)

 

2

1

 

 

 

Số điểm

1,0

 

 

1,0

 

 

 

1,0

 

2,0

1,0

 

 

Tổng

Số câu

1

 

1

1

 

 

 

1

 

2

1

1

 

 

Số điểm

1,0

 

7,0

1,0

 

 

 

1,0

 

2,0

1,0

7,0

2. Viết

a) Chính tả (tập chép) (tốc độ trăng tròn chữ/15 phút)

Số câu

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

Số điểm

 

 

 

 

 

7,0

 

 

 

 

 

7,0

 

b) Bài tập

Số câu

1 (câu 4)

 

 

1( câu 5)

 

 

 

1( câu 6)

 

2

1

 

 

 

Số điểm

1,0

 

 

1,0

 

 

 

1,0

 

2,0

1,0

 

 

Tổng

Số câu

1

 

 

1

 

1

 

1

 

2

1

1

 

 

Số điểm

1,0

 

 

1,0

 

7,0

 

1,0

 

2,0

1,0

7,0

Ngoài Ma trận đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt theo Thông tư 27 năm 2020 – 2021 bên trên, những em học viên lớp 1 còn hoàn toàn có thể xem thêm đề thi học tập kì 1 lớp 1 tuyệt đề thi lớp 1 kì 2 của những môn Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1 với Tiếng Anh lớp 1 nhưng Tìm Đáp Án vẫn tham khảo với chọn lọc. Hy vọng cùng với hầu như tài liệu này, những em học viên đã học giỏi môn Toán thù lớp 1 rộng.


READ: Giáo án lớp 1 - Tuần 25

…………………………….

I. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều:

1. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán thù sách Cánh Diều

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cánh Diều

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều

II. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách Kết nối trí thức cùng với cuộc sống:

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Kết nối

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối

III. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Chân ttách sáng tạo

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Chân trời

2. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Chân trời

IV. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách Cùng học để cách tân và phát triển năng lực

1. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cùng học

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cùng học

V. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Vì sự bình đẳng với dân chủ vào giáo dục:

1. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Vì sự bình đẳng

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Vì sự bình đẳng


Post navigation


Previous: Bài 21. Hoạt rượu cồn hô hấp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Thủ môn xuất sắc nhất việt nam

 • Sơ đồ đường sắt trên cao hà nội

 • Kiểm tra ngày kích hoạt xiaomi

 • Nâng cấp android 7.0 cho oppo f1s

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.