Khi ngoài hành tinh lên đèn thị trấn dao động men rượu say mèm. Tuổi thơ đi hoang nghìn tối trốn ngủ. Phần cha tuổi đời hoang phế truất sau lưng. Nay góp mặt góp lời làm cho quân nhân nhưng thôi đối lập trên đây rồi.Từng tối quê nhà đạn cất cánh súng nổ, hỏa châu tách biệt hồ hết khuôn phương diện tình nhân phố thị.Ngày nào kia tôi còn thèm ánh nắng kinh kì, thèm ly bia qua giờ nhạc mơ hồ nước, cùng nngốc thú vui góc nhìn mĩ nhân.Nay trả lại cho tất cả những người thị trấn sau sườn lưng môi ngọt rượu nồng, Giày xô (sault) tôi đi hằn bên trên lá cỏ, Đồn xa tôi sinh sống trấn đối thủ hôm sớm tỏ phương diện.


Bạn đang xem: Lời bài hát thành phố sau lưng


Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Màn Hình Điện Thoại Oppo A3S Chuẩn Zin, Giá Rẻ Bảo Hành Dài, Thay Màn Hình Oppo A3 & A3S

Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.