Sang sông mà lại lỡ chuyến đòYêu đương một gánh hiện giờ gẫy đôiTừ ngày thủy chung chia phôiAnh đi con đường ấy vứt tôi một mình.Người ta dỗ ngọt tôi vào tình cảm Bây tiếng chê chán nẻo đi mặt đường về Tôi lầm tin lời người ta Tôi làm cho tôi khổ vì yêu thương Để giờ trên đây nức nlàm việc thế này.Người ta sẽ vứt tôi rồi bạn ơi!Đâu còn chi nữa mà muốn nhưng mà chờ Cung bọn lỗi nhịp đường tơ, cung sầu bị tiêu diệt cả hồn thơ Để lòng tôi lạnh mát nhỏng tờ. Ai mang nhỏ sáo sang sông Để cho sổ lồng nó bay Nó bay nó chẳng về đâu Ai phân tách duyên Bắc tình Nam Người vị trí đầu gió kẻ ko kể chân trời. Người ta sẽ vứt tôi rồi chúng ta ơi!Bây giờ đồng hồ đi sớm về muộn 1 mình Ôi nhìn cố sự nổi trôi Cũng đành đồng ý mà lại thôi Để mang mang đến nhỏ chế tác luân phiên vần.


Bạn đang xem: Lời bài hát người mang tâm sự


Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Chị Dâu Ngủ Với Em Trai Chồng, Lén Địt Chị Dâu Khi Đang Ngủ Với Chồng

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.