Tôi làm việc miền xa, Trời quen đất kỳ lạ hầu hết đông lắm hạ, Nối tiếp trải qua Thiếu láng bọn bà, Đời không đủ can đảm cho tới Đành viết mang lại tôi, nhạc tình sao lắm lời Đơn vị thường lúc ... nằm tại khu đất giặc Thèm trong hãi hùng ...tiếng hát môi em Tiếng hát ngọt mềm ...Người nâng quân nhân khổ Viết bởi vì câu ca ...Vì chi phí tuyệt khẩn thiết Xin đối lập một lần chúng tôi Cho tôi yêu bởi hình hài đó không khỏi bệnh Đến với tôi, hãy cho cùng với tôi Đừng yêu thương quân nhân bởi lời Đêm ở miền xa, Ttránh cao đất hạ, Chợt lên ý lạ, cần viết vnạp năng lượng cmùi hương, góp tiếng hậu phương Ngoài cơ súng nổ Đốt lửa tối black Tầm đạn thay giờ đồng hồ em


Bạn đang xem: Lời bài hát kẻ ở miền xa


Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Các Loại Bánh Ngon Không Cần Lò Nướng Cho Người Mới Học Làm Bánh

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.