Jump khổng lồ subpage...

Bạn đang xem: Biết ơn chị võ thị sáu

News-Virtual Local Assistance Center+Centro de Asistencia Local Virtual+Trung Tâm Trợ Giúp Trực Tuyến Địa Phương+網絡地方援助中心+Press Room+

TRANG THÔNG BÁO KHẨN CẤP

Trung Tâm Trợ Giúp Trực Tuyến (VLAC) của San Jose là Điểm Đến cho Mọi Nhu Cầu bắt buộc Hỗ Trợ và Nguồn Thông Tin Trợ Giúp về COVID-19: Trung Tâm Trợ Giúp Trực Tuyến (VLAC) của Thành Phố cung ứng gần như dạng công bố, trường đoản cú phân tách Coromãng cầu virút, trợ giúp tài chủ yếu, phân phạt thực phđộ ẩm cho đến huấn nghệ và những hỗ trợ không giống. Trang mạng của VLAC này cũng có phiên bản giờ đồng hồ Tây Ban Nha, giờ đồng hồ Việt, cùng giờ đồng hồ Hoa.

COVID-19 (CORONAVIRUS) CẬPhường. NHẬT

Đi Chích Ngừa cùng Nhận Trợ Giúp về Trợ Cấp Tiền Thuê Nhà vào Thứ Bảy:Nghị Viên TP San José Maya Esparza, với Ssinh sống Y Tế Công Cộng Quận Hạt cùng Học Khu Tiểu Học Evergreen vẫn tổ chức một sự kiện chích đề phòng vào Thứ đọng Bảy tuần này, ngày 11 mon Chín, từ 10 giờ chiếu sáng mang đến 4 giờ đồng hồ chiều tại Trường Tiểu Học O.B. Whaley, can dự 2655 Alvin Ave., San José. Nhân viên Trung Tâm Trợ Giúp Về Trục Xuất (Eviction Help Center) của Thành Phố cũng có mặt để báo tin cùng hỗ trợ nộp 1-1 xin trợ cung cấp tiền mướn đơn vị. Để rước hứa đàm phán về trợ cấp cho chi phí thuê công ty, sung sướng gởi email tớievictionhelp
vqm.vnhoặc điện thoại tư vấn 408-975-4444. Những bạn tới nhưng mà không rước hứa hẹn trước vẫn được đón rước.

NGÀY/GIỜ BÁO CÁO:ngày 8 tháng Chín, 2021, 2 giờ trưa

Cập nhật trường đoản cú Cơ Quan Dịch Vụ/Điều Hành Hoạt Động của TP San José

TP Thúc Đẩy Chương thơm Trình Chích Ngừa Bắt Buộc: Ngày bây giờ Thành Phố ra thông báo về bài toán xúc tiến thực hiện Giai Đoạn 2 của Chương Trình Chích Ngừa Bắt Buộc đối với những nhân viên Thành Phố. Bất kỳ nhân viên làm sao đến ngày 30 tháng Chín, 2021 vẫn không được xác minc là đang chích đề phòng COVID-19 hoặc không tồn tại miễn trừ y tế hoặc tôn giáo được thuận tình có thể bị cách xử lý kỷ hiện tượng xác nhận, lên đến mức với bao hàm cả việc xong xuôi vấn đề làm cho. Thành Phố triển khai giải pháp này nhằm mục tiêu bảo vệ môi trường làm việc an toàn cho những nhân viên cấp dưới, bảo đảm phần lớn xã hội mà lại họ phục vụ cũng giống như nhằm ủng hộ cho các cố gắng nỗ lực chích phòng ngừa của Quận Hạt. Là một ban ngành chỗ đông người, TP đề xuất làm cho tấm gương trong việc ngăn chặn sự lây nhiễm của COVID-19 cùng các trở thành chủng của nó.

Vắc-xin COVID-19, Xét Nghiệm, Truy Vết cùng Các Dịch Vụ Hỗ Trợ

Không Cần Lấy Hẹn Để Chích Ngừa COVID-19: Các địa điểm chích vắc-xin được liệt kê tiếp sau đây không thử dùng lấy hứa hẹn trước. Vắc-xin sẽ được chích miễn phí tổn, không cần phải có bảo đảm cùng chứng minh triệu chứng nhập cư. Bất kỳ bạn như thế nào từ 12 tuổi trsinh hoạt lên gần như kết đủ điều kiện. Có nhân viên cấp dưới tại khu vực nhằm thông ngôn và cung ứng cho những người khuyết tật. Chúng tôi khuyến khích các cá thể ước ao chích dự phòng mang lại trước ít nhất một tiếng trước tiếng đóng cửa. Ngày và địa điểm chích ngừa bổ sung cập nhật thường xuyên được update, vui mừng truy vấn trang mạng www.sccfreevax.org để tìm hiểu lên tiếng tiên tiến nhất. **ã tất cả liều thứ 3 dành cho những người kết đúc đủ điều kiện. Santa Clara County Fairgrounds Expo Hall** 2542 Monterey Highway, Gate D, San José 95111 Thđọng Tư, ngày 8 mon Chín, 1 giờ đồng hồ trưa mang lại 8 giờ đồng hồ về tối. Thđọng Năm-Thứ Sáu, ngày 9-10 tháng Chín, 10 giờ phát sáng đến 5 tiếng chiều. Thứ đọng Bảy, ngày 11 tháng Chín, 8:30 sáng sủa cho 3:45 chiều. Valley Specialty Center 751 S. Bascom Ave sầu., Building Q, San José 95128 Thứ đọng Tư-Thứ Sáu, ngày 8-10 tháng Chín, 9:30 sáng sủa mang lại 5 giờ chiều. Nhà Thờ Emmanuel Baptist 467 North White Rd., San José 95127 Thứ Tư-Thứ Sáu, ngày 8-10 mon Chín, 9h sáng mang lại 6 tiếng chiều. North East Medical Services 1870 Lundy Ave., San José 95131 Thứ Tư cùng Thứ Sáu, ngày 8 cùng 10 mon Chín, 2 giờ trưa mang đến 4 tiếng chiều. Sun Pharmacy 2559 S. King Rd., San José 95122 Thứ đọng Tư-Thứ Sáu, ngày 8-10 tháng Chín, 9 giờ sáng sủa mang đến 4 giờ chiều. Thđọng Bảy, ngày 11 mon Chín, 9 giờ sáng sủa mang lại 1 tiếng trưa. Advance San José Pharmacy 2331 Montpelier Dr., Suite A-10, San José 95116 Thứ đọng Tư-Thứ Sáu, ngày 8-10 mon Chín, 9h sáng mang đến 5:30 chiều. Rocketship Mosaic 950 Owsley Ave sầu., San José 95122 Thứ Tư, ngày 8 tháng Chín, 4 tiếng chiều đến 7 giờ đồng hồ về tối. Rocketship Discovery 370 Wooster Ave., San José 95116 Thứ Tư, ngày 8 mon Chín, 2 giờ trưa cho 5 giờ đồng hồ chiều. Trường Tiểu Học Glen View** 600 Eighth St., Gilroy 95020 Thứ Tư, ngày 8 tháng Chín, 1:30 trưa cho 7 giờ về tối. DePaul Health Center** 18550 DePaul Dr., Morgan Hill 95037 Thứ Tư, ngày 8 tháng Chín, 12 tiếng trưa đến 3:45 chiều. Thđọng Năm-Thđọng Sáu, ngày 9-10 tháng Chín, 8:30 sáng đến 3:45 chiều. Trường Tiểu Học Montague 750 Laurie Ave sầu., Santa Clara 95054 Thứ đọng Tư, ngày 8 mon Chín, 1:30 trưa mang đến 7 tiếng về tối. Medical Offices of Dan Hopner, MD 2060 Aborn Rd., Ste. 100, San José 95121 Thứ đọng Năm-Thứ đọng Sáu, ngày 9-10 mon Chín, 10 giờ sáng cho 2 tiếng đồng hồ trưa. Rocketship Fuerza Community Prep 70 S. Jackson Ave sầu., San José 95116 Thứ Năm, ngày 9 tháng Chín, 4 tiếng chiều mang lại 7 giờ đồng hồ về tối. Trường Trung Học Del Mar** 1224 Del Mar Ave sầu., San José 95128 Thứ Năm, ngày 9 tháng Chín, 2 tiếng đồng hồ trưa đến 5:30 chiều. Trường Trung Học Alpha: Cindy Avitia 1881 Cunningmê say Ave sầu., San José 95122 Thứ Năm, ngày 9 tháng Chín, 4 giờ đồng hồ chiều mang lại 7 giờ đồng hồ tối. Trường Trung Học Christopher 850 Day Rd., Gilroy 95020 Thđọng Năm, ngày 9 mon Chín, 4 tiếng chiều mang lại 7:30 tối. Lusamerica 16840 Railroad Ave sầu., Morgan Hill 95037 Thứ Năm, ngày 9 mon Chín, 11:30 sáng đến 1:30 trưa. Story Road Hub** 1775 Story Rd., San José 95122 Thứ Sáu, ngày 10 mon Chín, 3h chiều mang lại 7:30 buổi tối. Thứ đọng Bảy, ngày 11 tháng Chín, 9h sáng sủa đến 4 giờ đồng hồ chiều. Siren 1415 Koll Circle, #108, San José 95112 Thứ Sáu, ngày 10 mon Chín, 4:30 chiều mang đến 7:30 về tối. Daily Bread 231 Sunphối Ave., Sunnyvale 94086 Thđọng Sáu, ngày 10 tháng Chín, 10 giờ phát sáng mang lại 1 tiếng trưa. Iglesias Ni Crislớn 1260 Story Rd., San José 95122 Thứ Bảy, ngày 11 mon Chín, 10 giờ phát sáng đến 5 tiếng chiều. Buena Vista: Children’s Musical Theater** Bãi Đậu Xe FoodMaxx 1545 Parkmoor Ave., San Jose 95128 Thđọng Bảy, ngày 11 tháng Chín, 10 giờ phát sáng mang lại 3 giờ chiều. Trường Tiểu Học O.B. Whaley 2655 Alvin Ave., San José 95121 Thđọng Bảy, ngày 11 tháng Chín, 10 giờ phát sáng mang lại 4 giờ đồng hồ chiều. Homestead Bowl 20990 Homestead Rd., Cupertino 95014 Thứ Bảy, ngày 11 tháng Chín, 4 giờ đồng hồ chiều cho 7 tiếng về tối. Sunnyvale Shelter 999 Hamlin Ct., Sunnyvale 94089 Thứ Bảy, ngày 11 tháng Chín, 12 tiếng đồng hồ cho 1 giờ trưa. Lịch Hẹn Xét Nghiệm đến Tuần Này: Xét nghiệm theo kế hoạch hứa vẫn liên tục được cung cấp trên khu vực Santa Clara County Fairgrounds, cùng các vị trí giữ hễ chỉ xét nghiệm theo hứa hẹn vào tuần tới tại San José, Gilroy, Milpitas, và Mountain View. Những ai ko làm cho hẹn trước vẫn được đón nhận tại các vị trí xét nghiệm đi dạo tới và ko mang hẹn trước trên Gilroy cùng San José. Quý vị rất có thể mang hẹn bước đầu trường đoản cú bảy ngày trước thời gian ngày xét nghiệm cho tới lúc toàn bộ kế hoạch hẹn đã được mang không còn qua trang mạng www.sccfreethử nghiệm.org. Lịch hứa tại vị trí Fairgrounds hiện nay vẫn còn trống đến năm ngày trước thời gian ngày xét nghiệm. Tất cả những địa điểm này phần nhiều xét nghiệm miễn tầm giá. San José Santa Clara County Fairgrounds Expo Hall 2542 Monterey Hwy., San José 95111 (Cổng D) Thứ đọng Năm-Thđọng Hai mặt hàng tuần, 8:30 sáng sủa cho 3:45 chiều. Thứ Ba-Thứ đọng Tư mặt hàng tuần, 12:30 trưa mang lại 8 giờ đồng hồ về tối. San José Santa Clara Valley Health Center East Valley 1993 McKee Rd., San José 95116 Thứ Bảy cùng Chủ Nhật hàng tuần, 8:30 sáng cho 4 tiếng chiều. Mountain View El Camino Healthcare District Testing 2495 Hospital Dr., Mountain View 94040 Thứ Hai-Thứ Sáu sản phẩm tuần, 7 giờ tạo sáng mang lại 7 tiếng về tối. Các Địa Điểm Xét Nghiệm Đi Bộ Tới Và Không Lấy Hẹn Trước: Không đề nghị làm hứa San José

Nhà Thờ Emmanuel Baptist 467 N. White Rd., San José 95127 Thứ Ba-Thđọng Sáu sản phẩm tuần, 9 giờ sáng đến 6 giờ đồng hồ chiều.

San José Bay Area Community Health – Monterey Clinic 5504 Monterey Hwy., San José 95138 Thứ đọng Tư mặt hàng tuần, 8 giờ đồng hồ cho 10 giờ tạo sáng. Thứ đọng Bảy mặt hàng tuần, 9h đến 11 giờ chiếu sáng.

Gilroy South County Annex (trước đấy là Trường Tiểu Học Antonio del Buono) 9300 Wren Ave sầu., Gilroy 95020 Thứ Năm-Thứ đọng Sáu sản phẩm tuần, 10 giờ phát sáng đến 4:30 chiều.

Xem thêm: Muốn Làm Thế Nào Để Trở Thành Ca Sĩ Chuyên Nghiệp, Nổi Tiếng

Các Địa Điểm Đặt Xe Buýt Xét Nghiệm Lưu Động: Xét nghiệm theo kế hoạch hứa, tuy nhiên hoàn toàn có thể nhấn fan đi ngang xẹp vô giả dụ vẫn còn đấy thời hạn trống. Ghi danh để dìm ID người bệnh nếu như quan trọng đến vấn đề xét nghiệm trên xe pháo buýt lưu giữ rượu cồn này. Quý vị hoàn toàn có thể tiến hành trực đường qua trang mạng lhi.care/covidtesting hoặc qua Smartphone theo số 1-888-634-1123. San José Valley Water 5750 Almaden Expy., San José 95118 Thđọng Tư, ngày 8 mon Chín, 10 giờ tạo sáng cho 6 giờ chiều. San José OptumServe sầu tại Nhà Thờ Tafatolu 2510 Alvin Ave., San José 95121 Thđọng Năm, ngày 9 tháng Chín, 10 giờ phát sáng đến 6 tiếng chiều. Gilroy OptumServe sầu trên Gilroy Civic Center 7351 Church Street, Gilroy 95020 Thứ Sáu-Chủ Nhật mặt hàng tuần, 10 giờ sáng mang lại 6 giờ chiều. Milpitas OptumServe sầu tại Milpitas Community Center 457 E. Calaveras Blvd., Milpitas 95035 Thứ Hai với Thđọng Năm mặt hàng tuần, 10 giờ tạo sáng mang đến 6 giờ đồng hồ chiều. Mountain View OptumServe sầu tại Downtown Parking Lot 12 460 Bryant St., Mountain View 94041 Thđọng Bảy, ngày 11 tháng Chín, 10 giờ tạo sáng mang đến 6 tiếng chiều.

Các địa điểm xét nghiệm của quận hạt cung cấp hình thức dịch vụ xét nghiệm COVID-19 miễn giá thành bất kể tình trạng nhập cư cùng ko bắt buộc chỉ định và hướng dẫn của bác bỏ sĩ. Đối cùng với những người không tồn tại các triệu bệnh COVID-19, Quận Hạt hiện cung ứng những địa điểm xét nghiệm trong đơn vị với địa điểm xét nghiệm lái xe cho. Những người dân có triệu hội chứng sẽ tiến hành lí giải cho những địa điểm xét nghiệm lái xe mang đến nhằm bớt tài năng truyền nhiễm cho người khác.Theo điều lệnh của Quận Hạt, tất cả các khối hệ thống chăm lo sức mạnh bắt buộc cung ứng dịch vụ xét nghiệm miễn phí cho tất cả những người gồm triệu triệu chứng, những người dân sẽ xúc tiếp với cùng 1 ngôi trường đúng theo lây truyền COVID-19 đã có xác thực, với tất cả nhân viên cần thiết. Để hiểu thêm báo cáo về những quyền xét nghiệm, vui miệng xem trang Các Câu Hỏi Thường Gặp của công ty chúng tôi.Tất cả những địa điểm xét nghiệm được đánh dấu trên bạn dạng trang bị trên trang mạng của Quận Hạt tại www.sccfreekiểm tra.org. Trang mạng này còn có sẵn bởi giờ đồng hồ Anh, giờ đồng hồ Tây Ban Nha, tiếng Việt, giờ đồng hồ Hoa, cùng giờ Phi. Quý vị cũng rất có thể tìm hiểu thông tin bằng phương pháp call mang lại số 2-1-1.