*Bạn đang xem: Đội quản lý thị trường số 5

*

*
 Liên lạc:

I. BAN LÃNH ĐẠO
 
*
  Cục trưởng: Trần Duy Tuấn

- Quê quán: Xã Gia Thắng, thị xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

- Địa chỉ vỏ hộp thỏng năng lượng điện tử công vụ: tuantd
dms.gov.vn

- Trình độ siêng môn: Tiến sĩ Luật

- Trình độ giải thích chủ yếu trị: Cao cấp lý luận thiết yếu trị

  Phó Cục trưởng: Bùi Văn Điền

- Quê quán: Xã Khánh An, thị trấn Yên Khánh, thức giấc Ninc Bình

- Địa chỉ hộp thư điện tử công vụ: dienbv
dms.gov.vn

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị khiếp doanh

- Trình độ trình bày bao gồm trị: Cao cung cấp giải thích thiết yếu trị

 

- Quê quán: Xã Trường Yên, thị trấn Hoa Lư, tỉnh giấc Ninch Bình

- Địa chỉ vỏ hộp thư năng lượng điện tử công vụ: hoandv
dms.gov.vn

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp cho giải thích thiết yếu trị

*
 

- Quê quán: Xã Yên Thịnh, thị xã Yên Mô, tỉnh giấc Ninch Bình

- Địa chỉ hộp thư điện tử công vụ: hanhvd
dms.gov.vn

- Trình độ chăm môn: Thạc sỹ Quản lý Kinc tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Dữ liệu đang cập nhậtII. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

1. Phòng Tổ chức - Hành chính
2. Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp
3. Phòng Thanh hao tra - Pháp chế

III. CÁC ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

1. Đội QLTT Cơ động 5. Đội QLTT địa phận TPhường. Ninc Bình
2. Đội QLTT địa bàn Nho Quan 6. Đội QLTT địa bàn Yên Khánh
3. Đội QLTT địa phận Gia Viễn - Hoa Lư 7. Đội QLTT địa bàn Klặng Sơn
4. Đội QLTT địa bàn Tam Điệp - Yên Mô   
IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤXem cụ thể tại tệp tin thêm kèm
Trang công ty | Hỏi đáp | Thư năng lượng điện tử | Sơ thứ cổng | Liên hệ-Góp ý


Xem thêm: Top 7 Tai Nghe Tầm Giá 2 Triệu Đến 3 Triệu, Tai Nghe In

Designed by VNPT Ninch Binh- Hotline: 0229.3880905