Đồ án phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp

Chọn điểm ngắn thêm mạch N1: Để lựa chọn giải pháp năng lượng điện phía 220KV có nguồn hỗ trợ là xí nghiệp sản xuất năng lượng điện cùng hệ thống.

Bạn đang xem: Đồ án phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp

Chọn điểm nlắp mạch N2: để chọn nguyên lý điện cho mạch 110KV tất cả mối cung cấp hỗ trợ là nhà máy sản xuất điện với hệ thống.

Xem thêm: Mỹ Nhân Cổ Trang Trong Tranh Vẽ Cổ Trang Trung Quốc, Mỹ Nhân Cổ Trang Trung Quốc Tranh Vẽ

Chọn điểm nđính thêm mạch N3: để chọn vẻ ngoài năng lượng điện cho mạch hạ áp của máy trở thành áp liên hệ coi nhỏng F2 nghỉ ngơi, mối cung cấp cung cấp là các trang bị phát năng lượng điện khác cùng khối hệ thống.

 


*
*

Quý khách hàng vẫn coi trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế nhà máy năng lượng điện và trạm biến áp - Vũ Văn Thiết, để thấy tài liệu hoàn chỉnh bạn cliông xã vào nút ít DOWNLOAD sinh sống trên
// (XHB2 + XF2)= = 0,16X4 =Ghnghiền những nguồn E12 và E34 ta có:X5 = X3 // X4 = = 0,08X6 = X2 + X5 = 0,036 + 0,08 = 0,116Sơ đồ dùng rút ít gọn:- Điện kháng tính toán thù của nhánh hệ thốngXTTHT = X1. = 0,063. = 1,575Tđi ra ngoài đường cong tính tân oán ta có:I*(0) = 0,64I*(Ơ) = 0,7 + Dòng năng lượng điện ngắn mạch phía hệ thống cung cấpI”HT(0) = I*(0). = 0,64. = 4 KAI”HT(Ơ) = I*(Ơ). = 0,7. = 4,39 KA- Điện phòng tính toán phía công ty máy:XTTNM = X6. = 0,116. = 0,348Tra đường cong tính toán thù ta có:I* (0) = 2,8I* (Ơ) = 2,15+ Dòng nthêm mạch phía xí nghiệp cung cấp:I”NM(0) = I*(0). = 2,8. = 2,1 KAI”NM(Ơ) = I*(Ơ). = 2,15. = 1,62 KA* Dòng nlắp mạch tổng trên N1:I”N1(0) = I”HT(0) + I”NM(0) = 4 + 2,1 = 6,1 KAI”N1(Ơ) = I”HT(Ơ) + I”NM(Ơ) = 4,39 + 1,62 = 6,01 KA+ Dòng năng lượng điện xung kíchixkN1 = .kxk.I”N1(0) = .1,8.6,1 = 15,528 KAb. Tính chiếc ngắn mạch tại điểm N2sinh hoạt cấp cho năng lượng điện áp 110KV, tựa như nlỗi cấp cho năng lượng điện áp 220KV nguồn cung ứng bao gồm tất cả các trang bị phạt điện của nhà trang bị xây cất và khối hệ thống.Sơ vật sửa chữa.Nđính thêm mạch trên điểm N2 gồm tính chất đối xứng, những năng lượng điện phòng được tính toán thù nhỏng Lúc ngắn thêm mạch tại điểm N1.Ta có:X1 = XHT + XD = 0,026 + 0,037 = 0,063X2 = XCB1 // XCB2 = = 0,036X3 = (XHB1 + XF1) // (XHB2 + XF2)= = 0,0,16X4 = (XB3 + XF3) // (XB4 + XF4)= = 0,63Ghnghiền những nguồn E12 cùng E34 ta có:X5 = X1 + X2 = 0,063 + 0,036 = 0,099X6 = X3 // X4 = = 0,08Sơ thứ rút ít gọn:- Điện kháng tính toán thù của nhánh hệ thốngXttHT = X5. = 0,099. = 2,475Tra đường cong tính toán thù ta có:I* (0) = 0,4I* (Ơ) = 0,42+ Dòng ngắn thêm mạch phía khối hệ thống cung cấp:I”HT(0) = I*(0). = 0,4. = 5,02 KAI”HT(Ơ) = I*(Ơ). = 0,42. = 5,27 KA- Điện chống tính tân oán phía nhà máy:XTTNM = X6. = 0,08. = 0,24Txuống đường cong tính tân oán ta có:I* (0) = 4,2I* (Ơ) = 2,4+ Dòng nđính mạch phía xí nghiệp cung cấp:I”NM(0) = I*(0). = 4,2. = 6,325 KAI”NM(Ơ) = I*(Ơ). = 2,4. = 3,615 KA* Dòng nlắp mạch tổng trên N2:I”N2(0) = I”HT(0) + I”NM(0) = 5,02 + 6,325 = 11,345 KAI”N2(Ơ) = I”HT(Ơ) + I”NM(Ơ) = 5,27 + 3,615 = 8,885 KA+ Dòng điện xung kíchixkN2 = .kxk.I”N2 = .1,8.11,345 = 28,88 KAc. Tính mẫu nđính mạch tại điểm N3Tính nđính thêm mạch tại điểm N3 nhằm mục đích lựa chọn giải pháp năng lượng điện mạch đồ vật phân phát. Nguồn cung cấp gồm khối hệ thống cùng các thứ phân phát trong phòng máy xây dựng trừ sản phẩm công nghệ phát F1Các điện kháng được tính tân oán như sau: X1 = XHT + XD = 0,026 + 0,037 = 0,063X2 = XCB1 // XCB2 = = 0,036X3 = X3 = XH = 0,128X4 = XH + XF = 0,128 + 0,195 = 0,323X5 = = 0,163Sơ đồ vật thế thếTa có: X6 = X1 + X2 = 0,063 + 0,036 = 0,099Ghép E2 với E34 ta có:X7 = X4 // X5 = = 0,108Biến đổi Y(X3, X6, X7) đ (X8, X9) bỏ nhánh cân bằngX8 = X6 + X3 + = 0,099 + 0,128 + = 0,344X9 = X3 + X7 + = 0,128 + 0,108 + = 0,375Sơ vật đối chọi giảnĐiện kháng tính tân oán của nhánh hệ thốngXttHT = X8. = 0,344. = 8,6 > 3 nên:+ Dòng nđính mạch phía khối hệ thống cung cấp:I”N3(0) = I”N3(Ơ) = = 15,984- Điện kháng tính toán thù phía đơn vị máy:XTTNM = X9. = 0,375. = 0,843Tđi xuống đường cong tính tân oán ta có:I* (0) = 1,15I* (Ơ) = 1,3+ Dòng ngắn mạch phía nhà máy cung cấp:I”NM(0) = I*(0). = 1,15. = 14,227 KAI”NM(Ơ) = I*(Ơ). = 1,3. = 16,08 KA* Dòng ngắn thêm mạch tổng trên N3:I”N3(0) = I”HT(0) + I”NM(0) = 15,984 + 14,227 = 30,211 KAI”N3(Ơ) = I”HT(Ơ) + I”NM(Ơ) = 15,984 + 16,08 = 32,064 KA+ Dòng điện xung kíchixkN3 = .kxk.I”N3 = .1,8.30,211 = 76,9 KAd. Tính dòng ngắn mạch tại điểm N3 Â Nguồn cung ứng chỉ tất cả thiết bị phân phát F1Sơ thứ cố kỉnh thếEXFN"310,195- Điện phòng tính toán thù của nhánh đơn vị máy:XttNM = XF. = 0,195. = 0,146Tđi ra đường cong tính toán ta có:I* (0) = 6,8I* (Ơ) = 2,7+ Dòng ngắn mạch phía xí nghiệp cung cấp:I”NM(0) = I*(0). = 6,8. = 28,04 KAI”NM(Ơ) = I*(Ơ). = 2,7. = 11,135 KA+ Dòng điện xung kíchixkN’3 = .kxk.I”N3 = .1,8.28,04 = 71,37 KAe. Tính mẫu nđính thêm mạch trên điểm N4Nhằm lựa chọn phép tắc điện mạch trường đoản cú sử dụng cùng mạch phụ cài đặt năng lượng điện áp sản phẩm công nghệ vạc. Nguồn cung ứng có khối hệ thống với toàn bộ các đồ vật phạt ở trong nhà thiết bị điện xây đắp. Do đó ta có:I”N4(0) = I”N3 + I”N3’ = 30,211 + 28,04 = 58,251 KAI”N4(Ơ) = I”N3 + I”N3’ = 32,064 + 11,135 = 43,2 KA+ Dòng điện xung kíchixkN4 = .kxk.I”N4 = .1,8.58,251 = 148,28 KAVậy ta bao gồm bảng công dụng tính toán ngắn mạch mang đến phương án 2.Dòng điệnĐiểm nlắp mạchN1I”(0)KAI”(Ơ)KAixkKA6,16,0115,528N211,3458,88528,88N330,211 32,06476,9N3’28,0411,13571,37 N458,25143,2148,283.2.Phương án II3.2.1. Chọn các điểm ngắn thêm mạch.Chọn điểm ngắn thêm mạch N1: Để chọn hiện tượng điện phía 220KV có mối cung cấp cung ứng là nhà máy sản xuất năng lượng điện và khối hệ thống.Chọn điểm ngắn mạch N2: nhằm chọn hình thức điện cho mạch 110KV gồm mối cung cấp cung cấp là xí nghiệp sản xuất năng lượng điện với khối hệ thống.Chọn điểm nđính mạch N3: nhằm lựa chọn luật pháp năng lượng điện đến mạch hạ áp của máy trở nên áp liên lạc coi nlỗi F2 ngủ, mối cung cấp cung cấp là các lắp thêm phát năng lượng điện khác với khối hệ thống.Chọn điểm ngắn thêm mạch N3Â: khi tính tân oán chỉ đề cập yếu tố vì chưng F2 hỗ trợ.Điểm nđính mạch N4 nhằm lựa chọn giải pháp năng lượng điện cho mạch trường đoản cú cần sử dụng, thực tế có thể mang IN4 = IN3 + IN3’.SuFB1B2B3B4F1F2F3F4220KV110KVN1N23.2.2. Tính điện kháng các phần tử.ã Điện phòng của hệ thốngXHT = X*HT. = 0,026XD = = 0,037ã Điện chống thứ phạt.XF = X’d.= 0,146. = 0,195ã Điện kháng của sản phẩm biến hóa áp hai cuộn dây = 0,131 = 0,1375ã Điện kháng của máy phát triển thành áp từ bỏ ngẫu B1, B2:Do UN% ³ 25% buộc phải ta bỏ qua thông số aTa có:+ Điện chống cuộn cao áp:XC = = = 0,07cấm trẻ em Điện chống cuộn trung ápXT = = = -0,003 ằ 0+ Điện kháng cuộn hạ ápXH = = = 0,128Sơ vật sửa chữa thay thế tính tân oán ngắn thêm mạch.3.2.3. Tính toán nthêm mạch theo điểma. Tính dòng ngắn mạch trên N1:Do tính đối xứng cùng với điểm nthêm mạch đề xuất ta có:X1 = XHT + XD = 0,026 + 0,037 = 0,063X2 = XF + = 0,195 + 0,1375 = 0,3325X3 = = = 0,036X4 = = = 0,16X5 = XF + = 0,195 + 0,131= 0,326XE1E2,33X2HX41XXX5HTEE4Nhập hai nguồn E23 với E4X6 = X5 // X4 = = 0,107X7 = X3 + X6 = 0,036 + 0,107 = 0,143Nhập nhì nguồn E234 cùng E1X8 = X2 // X7 = = 0,1Sơ đồ dùng rút gọn- Điện chống tính tân oán của nhánh hệ thống:XNHT = X1.= 0,063. = 1,575Tra ngoài đường cong tính toán ta có:I* (0) = 0,64I* (Ơ) = 0,7+ Dòng ngắn thêm mạch phía khối hệ thống cung cấp:I”HT(0) = I*(0). = 0,64. = 4 KAI”HT(Ơ) = I*(Ơ). = 0,7. = 4,39 KA- Điện phòng tính toán thù phía công ty máy:XTTNM = X8. = 0,1. = 0,3Txuống đường cong tính tân oán ta có:I* (0) = 3,3I* (Ơ) = 2,3+ Dòng nlắp mạch phía xí nghiệp sản xuất cung cấp:I”NM(0) = I*(0). = 3,3. = 2,485 KAI”NM(Ơ) = I*(Ơ). = 2,3 = 1,732 KA* Dòng ngắn mạch tổng trên N1:I”N1(0) = I”HT(0) + I”NM(0) = 4 + 2,485 = 6,485 KAI”N1(Ơ) = I”HT(Ơ) + I”NM(Ơ) = 4,39 + 1,732 = 6,122 KA+ Dòng năng lượng điện xung kíchixkN1 = .kxk.I”N1(0) = .1,8.6,485 = 16,5 KAb. Tính dòng nđính mạch tại điểm N2Theo hiệu quả tính tân oán cùng biến hóa sơ vật dụng ứng cùng với điểm nđính thêm mạch N1 ta có sơ thiết bị rút ít gọn gàng với điểm N2 nhỏng sau:X1 = XHT + XD = 0,026 + 0,037 = 0,063X2 = XF + = 0,195 + 0,1375 = 0,3325X3 = = = 0,036X4 = = = 0,16X5 = XF + = 0,195 + 0,131= 0,326Biến thay đổi Y(X1, X2, X3) đ (X6, X7)X6 = X1 + X3 + = 0,063 + 0,036 + = 0,105X7 = X2 + X3 + = 0,3325 + 0,036 + = 0,5585Ghxay E23 cùng với E4:X8 = X4 // X5 = = 0,107Ghxay E234 cùng với E1: X9 = X7 // X8 = = 0,089Vậy ta có sơ vật dụng rút ít gọn sau cùng:Điện chống tính toán của nhánh hệ thống:XttHT = X6. = 0,105. = 2,625Tđi xuống đường cong tính toán:I* (0) = 0,38I* (Ơ) = 0,4+ Dòng nđính mạch phía hệ thống cung cấp:I”NM(0) = I*(0). = 0,38. = 4,77 KAI”NM(Ơ) = I*(Ơ). = 0,4. = 5,02 KA- Điện chống tính toán thù phía nhà máy:XTTNM = X9. = 0,089. = 0,267Tđi ra ngoài đường cong tính toán ta có:I* (0) = 3,9I* (Ơ) = 2,35+ Dòng nđính mạch phía xí nghiệp sản xuất cung cấp:I”NM(0) = I*(0). = 3,9. = 5,87 KAI”NM(Ơ) = I*(Ơ). = 2,35. = 3,54 KA* Dòng nđính mạch tổng trên N2:I”N2(0) = I”HT(0) + I”NM(0) = 4,77 + 5,87 = 10,64 KAI”N2(Ơ) = I”HT(Ơ) + I”NM(Ơ) = 5,02 + 3,54 = 8,56 KA+ Dòng điện xung kíchixkN2 = .kxk.I”N2 = .1,8.10,64 = 27,08 KAc. Tính dòng ngắn thêm mạch tại điểm N3Sơ thiết bị chũm thếE1FXE3FX31XHTXX31XHDXCXTHX31XTXCXEXHT4F FXB4XN3X1 = XHT + XD = 0,026 + 0,037 = 0,063X2 = XF + = 0,195 + 0,1375 = 0,3325 X3 = = = 0,036X4 = XH = 0,128X5 = XF + = 0,195 + 0,131 = 0,326X6 = XF + XH = 0,195 + 0,128 = 0,3232X4E2EX35XE31XX4X6HTGhnghiền E2 cùng với E3X7 = X5 // X6 = = 0,162Biến đổi Y(X1, X2, X3) đ (X8, X9)X8 = X1 + X3 + = 0,063 + 0,036 + = 0,1058X9 = X2 + X3 + = 0,3325 + 0,036 + = 0,5585X74X8X9XEHTE23E4X10 = X7 // X9 = = 0,125Biến đổi Y(X4, X8, X10) đ (X11, X12)X11= X8 + X4 + == 0,1058 + 0,128 + = 0,342X12 = X10 + X4 + = 0,125 + 0,128 + = 0,4Vậy ta có sơ đồ rút gọn gàng sau cùng:Điện kháng tính toán của nhánh hệ thốngXttHT = X11. = 0,342. = 8,55 > 3 nên+ Dòng nđính mạch phía khối hệ thống cung cấp:I”N3(0) = I”N3(Ơ) = = 16,07- Điện chống tính tân oán phía đơn vị máy:XTTNM = X12. = 0,4. = 0,9Tđi ra ngoài đường cong tính toán thù ta có:I* (0) = 1,1I* (Ơ) = 1,24+ Dòng nlắp mạch phía nhà máy cung cấp:I”NM(0) = I*(0). = 1,1. = 13,6 KAI”NM(Ơ) = I*(Ơ). = 1,24. = 15,34 KA* Dòng nđính thêm mạch tổng trên N3:I”N3(0) = I”HT(0) + I”NM(0) = 16,07 + 13,6 = 29,67 KAI”N3(Ơ) = I”HT(Ơ) + I”NM(Ơ) = 16,07 + 15,34 = 31,41 KA+ Dòng năng lượng điện xung kíchixkN3 = .kxk.I”N3 = .1,8.29,67 = 75,527 KAd. Tính chiếc nlắp mạch trên điểm N3ÂSơ đồ gia dụng chũm thếEXFN3"20,195Điện kháng tính tân oán của nhánh bên máy:Xtt = XF. = 0,195. = 0,146Tra ngoài đường cong tính toán thù ta có:I* (0) = 6,8I* (Ơ) = 2,66+ Dòng ngắn thêm mạch phía xí nghiệp cung cấp:I”NM(0) = I*(0). = 6,8. = 28,04 KAI”NM(Ơ) = I*(Ơ). = 2,66. = 6,53 KA+ Dòng năng lượng điện xung kíchixkN’3 = .kxk.I”N3 = .1,8.28,04 = 71,378 KAe. Tính dòng nđính thêm mạch trên điểm N4I”N4(0) = I”N3 + I”N3’ = 29,67 + 28,04 = 57,71 KAI”N4(Ơ) = I”N3 + I”N3’ = 31,41 + 6,53 = 37,94 KA+ Dòng năng lượng điện xung kíchixkN4 = .kxk.I”N4 = .1,8.57,71 = 146,9 KAVậy bảng công dụng tính tân oán nđính thêm mạch mang lại cách thực hiện 2.Dòng điệnĐiểm ngắn mạchN1I”(0)KAI”(Ơ)KAixkKA6,4856,12216,5N210,648,5627,08N329,6731,4175,527N3’28,046,5371,378N457,7137,94146,9 B. Lựa lựa chọn những lắp thêm của sơ đồ dùng nối điện thiết yếu.1. Chọn đồ vật giảm điện.Chọn sản phẩm công nghệ cắt cho mạch điệnDựa vào công dụng tính toán thù cái điện nđính mạch và mẫu điện cưỡng bách nghỉ ngơi đông đảo phần trước ta chọn sản phẩm công nghệ cắt theo những ĐK sau:- Loại thứ cắt khí SF6 hoặc thứ cắt không gian.- Điện áp: UđmMC/Uđm- Dòng điện: IđmMC/Iđm- Điều khiếu nại cắt: Icđm/I”- Điều khiếu nại ổn định động: ilđđ/ixk- Điều kiện ổn định nhiệt: .tnhđm/BN2. Tính toán dòng cưỡng bức2.1.Phương thơm án 1:4 đơn1képB2SuFB1HTB4B3ã Các mạch phía 220KV- Đường dây kxay nối với hệ thống+ Dòng cưỡng bách được xét lúc phụ tải hệ thống cực đạiSHTmax = 200,475 MVAIcb = = 0,526 KA+ MBA từ bỏ ngẫu:lúc bình thường: SCmax = 100,238 MVALúc sự nuốm B4: SC = 48,55 MVAlúc sự cố gắng B1: SC = 97,1 MVAIcb = = 0,263 KAVậy chiếc năng lượng điện cưỡng hiếp sinh sống cấp cho năng lượng điện áp 220 KA là: 0,526 KAã Các mạch phía 110 KV+Sở đồ vật phạt năng lượng điện - trang bị biến chuyển áp B3:Icb = 1,05 = 0,413 KATrung áp lắp thêm phát triển thành áp B1 (B2)khi bình thường: STmax = -36,55 MVAKhi sự nắm B3: ST = 14,225 MVALúc sự vắt B1: ST = -43,1 MVAIcb = = 0,226 KAVậy mẫu năng lượng điện hiếp dâm sinh hoạt cung cấp điện áp 110 KV là: 0,413 KAã Cấp điện áp 10,5 KVIcb = 1,05 = 4,33 KAVậy dòng cưỡng hiếp của phương pháp I là:UIcb220KV110KV10,5KVIcb (KA)0,5260,4134,33ã Pmùi hương án I:Bảng thông số thứ cắt cho phương án 1:Điểm ngắn thêm mạchTên mạch điệnThông số tính toánLoại máy cắtThông số định mứcUđmKVIcbKAI”KAixkKAUđmMCKVIđmMCKAIcđmKAilđđKAN1Cao2200,5266,115,5283AQ2245450125N2Trung1100,41311,34528,883AQ1123440100N3Hạ10,54,3330,21176,98FG101212,580225Các sản phẩm công nghệ giảm đã chọn tất cả chiếc điện định nấc to hơn 1000A nên ko đề nghị chất vấn ổn định đinh nhiệt độ.2.2.Phương án II:SuFB1B2B3HTB41 con đường dây kép4 con đường dây đơnã Các mạch phía 220KV:- Đường dây kxay nối với hệ thống+ Dòng cưỡng bách được xét Khi phụ cài khối hệ thống cực đạiSHTmax = 200,475 MVAIcb = = 0,526 KA+ Sở trang bị phạt điện - đồ vật trở nên áp B4Icb = 1,05. = 0,2 KA+ MBA từ bỏ ngẫukhi thông thường SCmax = 64,46 MVAkhi sự thế B3: SC = 7,55 MVAkhi sự nỗ lực B1: SC = 25,55 MVAIcb = = 0,169 KAVậy dòng năng lượng điện hiếp dâm làm việc cấp điện áp 2đôi mươi KV là: 0,526 KAã Các mạch phía 110KVBộ thiết bị phân phát điện - đồ vật trở nên áp B4Icb = 1,05. = 0,413 KATrung áp thiết bị đổi thay áp liên lạc B2 (B3)Khi bình thường: STmax = 28,45 MVAlúc sự cầm cố B3: ST = 50 MVALúc sự thế B1: ST =28,45 MVAIcb = = 0,262 KAVậy chiếc điện hiếp dâm ngơi nghỉ cấp cho điện áp 110KV là: 0,413 KAã Cấp năng lượng điện áp 10,5 KVIcb = 1,05. = 4,33 KAVậy cái cưỡng dâm của giải pháp II là:UIcb2đôi mươi KV110 KV10,5 KVIcb (KA)0,5260,4134,33ã Phương án II:Bảng thông số thứ cắt đến cách thực hiện II:Điểm nđính mạchTên mạch điệnThông số tính toánLoại máy cắtThông số định mứcUđmKVIcbKAI”KAixkKAUđmMCKVIđmMCKVAIcđmKAilđđKAN1Cao2200,5266,48516,53AQ2245450125N2Trung1100,41310,6427,083AQ1123440100N3Hạ10,54,3329,6775,5278FG101212,580225Các thiết bị giảm đã chọn có loại điện định nấc lớn hơn 1000A buộc phải không nên chất vấn ổn định sức nóng.3. Chọn sơ vật dụng nối điện và sản phẩm công nghệ phân phốiViệc gạn lọc sơ trang bị nối điện cho xí nghiệp sản xuất điện là 1 trong khâu khôn xiết đặc biệt quan trọng, nó đề xuất hài lòng các trải nghiệm sau:- Đảm bảo thường xuyên hỗ trợ năng lượng điện theo tận hưởng của phú download.- Sơ đồ dùng nối dây ví dụ, dễ dãi vào quản lý và vận hành cùng xử lý sự vậy.- An toàn dịp vận hành và dịp thay thế.- Hợp lý về kinh tế bên trên hưởng thụ bảo đảm những tận hưởng kỹ thuậtTrong thực tế Lúc chọn lựa khó bảo đảm toàn thể những từng trải bên trên. Do vậy lúc tất cả mâu thuẫn ta yêu cầu đánh giá một giải pháp toàn vẹn bên trên ý kiến tác dụng vĩnh viễn cùng lợi ích thông thường của toàn xí nghiệp sản xuất.A. Pmùi hương án 1ã Phía 220KV: sử dụng sơ vật dụng khối hệ thống hai tkhô hanh góp được liên lạc cùng nhau sử dụng máy cắt liên lạc.ã Phía 110 KV: dùng sơ đồ khối hệ thống nhì thanh hao góp nlỗi phía cao thế.ã Phía 10,5 KV: ko dùng thanh góp điện áp máy phạt vày phú cài đặt điện áp sản phẩm công nghệ phân phát chiếm phần nhỏ so với năng suất toàn cục.Sơ vật nối năng lượng điện phương án 1.F1F2B1B2F4B42trăng tròn KV110 KVF3B3B. Phương án 2ã Phía 220KV: sử dụng sơ đồ hệ thống nhì tkhô nóng góp được liên lạc cùng nhau bằng máy giảm liên hệ.ã Phía 110 KV: cần sử dụng sơ đồ gia dụng khối hệ thống hai tkhô giòn góp nhỏng phía cao thế.ã Phía 10,5 KV: ko dùng tkhô cứng góp điện áp sản phẩm công nghệ vạc vì chưng phụ thiết lập năng lượng điện áp trang bị phân phát chiếm phần bé dại đối với công suất cục bộ.Sơ vật dụng nối điện phương án 2. Chương thơm 4Tính toán thù tài chính - kỹ thuậtChọn phương án tối ưuMục đích của cmùi hương này là đối chiếu Review những cách thực hiện về mặt kinh tế tài chính. Từ đó tuyển lựa cách thực hiện buổi tối ưu đảm bảo an toàn những điều kiện nghệ thuật cùng tiêu chuẩn kinh tế tài chính.Về khía cạnh tài chính khi tính toán thù vốn đầu tư chi tiêu của một giải pháp bọn họ chỉ tính chi phí thiết lập thứ, tiền chăm chlàm việc và xây gắn các sản phẩm chính. Một cách khoảng ta có thể chỉ tính vốn đầu tư chi tiêu mang đến trang bị vươn lên là áp và các máy phân phối hận. Mà chi phí chi phí phát hành thứ phân pân hận thì ta phụ thuộc vào số mạch của thứ phân phối hận sống các cấp cho điện áp khớp ứng đa số vì thứ cắt ra quyết định.Một giải pháp về máy năng lượng điện được call là gồm kết quả kinh tế tài chính cao nhất trường hợp chi phí tính tân oán tốt tốt nhất.Ci = Pi + ađm.Vi + YiTrong đó:Ci: hàm ngân sách tính toán thù của giải pháp i (đồng)Pi: giá tiền tổn quản lý và vận hành thường niên của cách thực hiện i (đồng/năm)Vi: vốn đầu tư của phương pháp i (đồng)Yi: thiệt sợ hãi vày mất điện tạo ra của phương pháp i (đồng/năm)ađm: hệ số định mức của công dụng kinh tế = 0,15 (1/năm)ở đây các phương án như là nhau về lắp thêm phạt điện. Do kia, vốn đầu tư được tính là tiền mua, vận tải cùng xây thêm các lắp thêm trở nên áp cùng sản phẩm phân phối là sản phẩm công nghệ cắt.ã Vốn đầu tưVi = VBi + VTBPPiTrong đó:- Vốn đầu tư chi tiêu vật dụng trở nên áp: VB = kB.vBkBi: thông số gồm tính cho tiền siêng chngơi nghỉ cùng xây đính MBA trang bị i. Hệ số này dựa vào vào năng lượng điện áp định nút cuộn cao thế và hiệu suất định nấc của MBA.vB: tiền cài đồ vật vươn lên là áp.- Vốn đầu tư chi tiêu tạo ra sản phẩm công nghệ phân phối:VTBPP = n1.VTBPP1 + n2.VTBPP2 + n3.VTBPP3 + +Trong đó:n1, n2, n3: số mạch của máy phân pân hận ứng cùng với các cấp năng lượng điện ápVTBPP1, VTBPP2: tầm giá mỗi mạch phân phối hận.ã Phí tổn định vận hàng năm P:Pi = Pki + PPi + PtiTrong đó:Pki = : chi phí khấu hao cùng sửa chữa thay thế sản phẩm công nghệ thường niên.a%: định nấc khấu hao (%)PPi: tiền ngân sách lương công nhân và sửa chữa nhỏ dại. cũng có thể làm lơ do nó chiếm quý giá không đáng kể đối với tổng ngân sách cung ứng với cũng không nhiều không giống nhau thân các cách thực hiện.Pti = b.DA: ngân sách vày tổn định thất năng lượng điện năng thường niên gây ra.b = 600đồng/KWhVề phương diện kỹ thuật thì một giải pháp gật đầu được yêu cầu bảo đảm an toàn những điều kiện:Tính bảo đảm hỗ trợ năng lượng điện thời gian thao tác thông thường cũng giống như Khi sự nỗ lực.Tính linch hoạt trong vận hànhTính bình yên cho tất cả những người với thứ.1. Pmùi hương án i.+ Tính vốn đầu tư chi tiêu mang lại sản phẩm công nghệ.Ta có: V2 = VB2.VTBPP2- Máy biến đổi áp từ bỏ ngẫu gồm công suất 160 MVA, cung cấp năng lượng điện áp cao 220KV có mức giá thành: VB = 800.107 đồng; KB = 1,4.- Máy biến áp nhì cuộn dây bao gồm năng suất 80 MVA+ Với cấp năng lượng điện áp 110KV tất cả = 416.107 đồng; = 1,5.Vậy tiền đầu tư lắp thêm biến đổi áp giải pháp I là:VB1 = 2.1,4.800.107 + 2.1,5.416.107 = 3488.107 đồngTheo sơ trang bị nối năng lượng điện cách thực hiện I:- Bên phía 220KV bao gồm 3 mạch đồ vật giảm, giá từng mạch là 112,5.107 đồng.- Bên phía 110KV tất cả 5 mạch trang bị cắt, giá chỉ từng mạch là 67,5.107 đồng.- Bên phía 220KV tất cả 2 mạch sản phẩm giảm, giá từng mạch là 45.107 đồng.Do đó: VTBPP2 = (3.112,5 + 5.67,5 + 2.45).107 = 7650.106 đồngVậy vốn chi tiêu cho cách thực hiện I:V1 = 34880.106 + 7650.106 = 42530.106 đồng+ Tính phí tổn định quản lý hàng năm:Khấu hao về vốn và thay thế sửa chữa béo với định nấc khấu hao a = 8,4%.Pkh1 = = 3572,52.106 đồngtúi tiền vày tổn thất năng lượng điện năng thường niên tạo ra:Ptt1 = 600.8868,292.103 = 5320,975.106 đồngPhí tổn định quản lý và vận hành hàng năm của giải pháp I:P. = Pkh2 + Ptt2 =3572,52.106 +53trăng tròn,975.106 = 8893,495.106 đồng+ Hàm ngân sách tính toán mặt hàng năm:Ci = Pi + a.ViC = 8893,495.106 + 0,15. 42530.106 =15273.106 đồng/năm2. Phương thơm án II.+ Tính vốn đầu tư cho sản phẩm công nghệ.Ta có: V1 = VB1.VTBPP1- Máy trở nên áp từ bỏ ngẫu bao gồm năng suất 160 MVA, cấp năng lượng điện áp cao 220KV có giá thành: VB = 800.107 đồng; KB = 1,4.- Máy thay đổi áp hai cuộn dây bao gồm năng suất 80 MVA, có:+ Với cấp cho điện áp 110 KV tất cả = 416.107 đồng; = 1,5.+Với cấp cho điện áp 220 KV bao gồm = 508.107 đồng; = 1,4Vậy cần chi tiêu lắp thêm biến đổi áp cách thực hiện 2 là:VB1 = 2.1,4.800.107 + 1,4.508.107 + 1,5.416.107 = 3575,2.107 đồngTheo sơ thứ nối điện cách thực hiện 2:- Bên phía 220KV tất cả 4 mạch sản phẩm cắt, giá bán từng mạch là 112,5.107 đồng.- Bên phía 110KV gồm 4 mạch thiết bị giảm, giá mỗi mạch là 67,5.107 đồng.- Bên phía 220KV có 2 mạch vật dụng cắt, giá từng mạch là 45.107 đồng.Do đó: VTBPP1 = (4.112,5 + 4.67,5 + 2.45).107 = 810.107 đồngVậy vốn chi tiêu đến phương pháp II:V1 = 35752.106 + 8100.106 = 43852.106 đồng+ Tính giá tiền tổn định vận hành sản phẩm năm:Khấu hao về vốn cùng sửa chữa Khủng cùng với định mức khấu hao a = 8,4%.Pkh1 = = 3683,57.106 đồngChi tiêu vì chưng tổn thất điện năng thường niên khiến ra:Ptt1 = 600.8714,212.103 = 5228,5.106 đồngPhí tổn quản lý hàng năm của phương pháp II:P = Pkh1 + Ptt1 = 3683,57.106 + 5228,5.106 = 8912,07.106 đồng+ Hàm ngân sách tính toán thù hàng năm:Ci = Pi + a.ViC = 8912,07.106 + 0,15. 43852.106 =15489,87.106 đồng/năm.So sánh các cách thực hiện để lựa chọn phương pháp về tối ưu:-Về mặt gớm tếPhương thơm ánVốn đầu tư(106 đồng)Phí tổn vận hành(106 đồng)Hàm chi phí(106 đồng/năm)1425308893,495152732438528912,0715489,87Ta thấy giải pháp 1 có tổng vốn đầu tư chi tiêu phải chăng, ngân sách quản lý và vận hành hàng năm tốt cùng hàm ngân sách hàng năm nhỏ dại rộng đối với phương án 2. Vì vậy lựa chọn phương pháp 1 về tối ưu có tác dụng phương pháp xây dựng xí nghiệp sức nóng điện. Cmùi hương 5Lựa chọn phương pháp điện cùng dây dẫn, thanh hao gópNhững trang bị chủ yếu vào nhà máy năng lượng điện cùng trạm năng lượng điện như: lắp thêm phát, sản phẩm công nghệ biến áp, sản phẩm công nghệ bù thuộc các nguyên lý điện như máy cắt điện, dao cách ly, chống điện được nối cùng nhau bởi thanh hao dẫn, tkhô giòn góp cùng cáp điện lực.Để nối từ trên đầu cực trang bị phân phát đến gian trang bị ta sử dụng tkhô hanh nối cứng. Lúc loại năng lượng điện bé dại hay sử dụng tkhô hanh hình chữ nhật còn khi gồm chiếc điện béo thì sử dụng tkhô hanh dẫn ghxay từ 2 tuyệt 3 thanh khô hình chữ nhật đơn. Còn Lúc tất cả loại lớn hơn 3000A thì dùng thanh dẫn hình máng. (nhằm sút cảm giác khía cạnh ko kể và hiệu ứng gần, bên cạnh đó tăng kỹ năng làm đuối chúng).Trong điều kiện quản lý những giải pháp điện, sđọng giải pháp năng lượng điện và những thành phần dẫn năng lượng điện không giống có thể nghỉ ngơi 1 trong cha tâm trạng cơ bạn dạng sau:- Chế độ thao tác làm việc lâu dài hơn.- Chế độ quá sở hữu.- Chế độ ngắn thêm mạch.Ta buộc phải chọn lọc các quy định điện, sứ đọng biện pháp điện cùng các thành phần dẫn điện khác thế nào cho thỏa mãn tất cả những trải đời chuyên môn sau bên cạnh đó đạt kết quả kinh tế phù hợp duy nhất.5.1. Chọn vật dụng cắt điện cùng dao giải pháp ly* Chọn vật dụng cắt cho những mạch điệnMáy cắt điện là một trong sản phẩm công nghệ dùng trong mạng điện cao áp để đóng, giảm mẫu điện phú download và đóng góp cắt nthêm mạch. Đó là thiết bị đóng góp giảm, thao tác tin cậy. Song túi tiền cao nên có thể cần sử dụng nghỉ ngơi phần lớn nơi đặc biệt quan trọng.- Máy cắt điện được lựa chọn theo các điều kiện sau:+ Loại vật dụng cắt khí SF6. Hoặc thiết bị giảm không khí+ Điện áp: UđmMC ³ Uđm+ Dòng điện: IđmMC ³ Icb+ Điều khiếu nại cắt: Icđm ³ I”+ Điều khiếu nại bình ổn động: ilđđ ³ ixk+ Điều kiện định hình nhiệt: ³ BNDựa vào tác dụng tính toán chiếc năng lượng điện ngắn thêm mạch và chiếc năng lượng điện hiếp dâm sống phần đa phần trước ta chọnd được những lắp thêm cắt có thông số kỹ thuật sau:Bảng thông số sản phẩm công nghệ giảm mang đến cách thực hiện 1:Điểm nđính mạchTên mạch điệnThông số tính toánLoại sản phẩm cắtThông số định mứcUđmKVIcbKAI”KAixkKAUđmMCKVIđmMCKAIcđmKAilđđKAN1Cao2200,5266,115,523AQ2245450125N2Trung1100,41311,3428,883AQ1123440100N3Hạ10,54,3330,2176,98FG101212,580225Các lắp thêm giảm sẽ lựa chọn tất cả mẫu năng lượng điện định nút to hơn 1000A bắt buộc không yêu cầu kiểm tra bất biến sức nóng.ã Chọn dao cách ly:Nhiệm vụ đa số của dao phương pháp ly là tạo thành khoảng tầm hlàm việc phương pháp năng lượng điện được phát hiện ra thân thành phần đang với chiếc năng lượng điện với thành phần giảm điện nhằm mục đích mục đích bảo đảm an toàn an ninh đến vấn đề sửa chữa thiết bị.- Dao giải pháp ly được chọn theo những ĐK sau:+ Loại dao bí quyết ly.+ Điện áp: UđmCL ³ Uđm+ Dòng điện: IđmCL ³ Icb+ Điều khiếu nại ổn định động: ilđđ ³ ixk+ Điều khiếu nại bất biến nhiệt: ³ BNDựa vào tác dụng tính toán thù mẫu năng lượng điện nlắp mạch cùng chiếc điện cưỡng bách ta chọn lựa được dao cách ly cho những cung cấp điện áp như sau:Bảng thông số kỹ thuật dao biện pháp ly.Điểm nthêm mạchTên mạch điệnThông số tính toánLoại dao bí quyết lyThông số định mứcUđmKVIcbKAI”KAixkKAUđmMCKVIđmLCKA ilđđKAInh/tnhKA/SN1Cao2200,5266,115,528SGC-245/1250245125080125N2Trung1100,41311,34528,88SQCPT-123/1250123125080100N4Hạ10,54,3358,251148,28PBK - 20/500020500020070/10Các dao giải pháp ly đã chọn tất cả dòng điện mức lớn hơn 1000A đề xuất không cần kiểm soát ổn định nhiệt.5.2. Chọn tkhô cứng dẫn cứngTkhô nóng dẫn cứng dùng làm nối từ bỏ sản phẩm công nghệ phạt tới cuộn hạ trang bị trở thành áp trường đoản cú ngẫu cùng lắp thêm biến đổi áp nhì cuộn dây. Tiết diện tkhô giòn dẫn được lựa chọn theo điều kiện phân phát lạnh lâu dài hơn có thể chấp nhận được nlỗi so với dây dẫn mềm.Để tận dụng diện tích S mặt phẳng ta lựa chọn tkhô cứng dẫn đồng nhằm mục đích bớt kích cỡ với khoảng cách giữa những trộn.5.2.1. Chọn tiết diệnĐiều kiện: I’CP.. >IlvcbTa có: Ilvcb = 4,33 KAHiệu chỉnh cái điện cho phép theo ánh nắng mặt trời môi trường thiên nhiên.qmt = 250C, nhiệt độ môi trường xung quanh bao phủ điểm đặt thanhd ẫn là: qxq = 350C, ánh nắng mặt trời chất nhận được vận hành lâu dài hơn chất nhận được của thanh dẫn: qcp = 700C.Ta có: KHC = = 0,88Do đó: I’cb = 4,33 KA giỏi ICp = = 4,92 KATra bảng III (trang 125 - sách kiến tạo nhà máy sản xuất năng lượng điện cùng trạm thay đổi áp - PGS. Nguyễn Hữu Khái) ta lựa chọn thanh hao dẫn đồng ngày tiết diện hình máng tất cả các thông số sau:Kích thước (mm)Tiết diện một rất mm2Mô men trsống kháng cm3Dòng năng lượng điện có thể chấp nhận được (A)hbcrMột thanhHai tkhô hanh Wg0y0Một thanhHai thanh khô Jg0y0WxxWyyJxxJyy125556,5101370509,5100290,336,76255500Tkhô nóng dẫn đã lựa chọn có Icp > 1000A nên ko phải chất vấn bình ổn nhiệt Khi nđính thêm mạch.5.2.2. Kiểm tra ổn định hễ.Ta rước khoảng cách thân các pha với khoảng cách thân nhì sứ tức thời nhau của một trộn ứng cùng với U = 10,5 KV là:a = 90 cml = 180 cm- khi đó lực tính tân oán tác chức năng lên thanh hao dẫn pha giữa trên chiều nhiều năm khoảng chừng thừa là:Ftt = 1,76.10-2. KG (cùng với khd = 1)Ftt = 1,76.10-2..148,282 = 773,94 KG- Mômen chống uốn nắn tính năng lên 1 nhịp tkhô giòn dẫn là:M = = 13930,92 KG.cm- ứng suất vày cái nđính mạch giữa những pha:d1 = = 139,3092 KG/cm2* Xác định khoảng cách thân các miếng đệm.- Lực chức năng lên 1cm chiều dài tkhô hanh dẫn vị loại ngắn mạch vào cùng pha khiến ra:f2 == 0,51.10-2..148,282 = 8,97 KG/cm2- ứng suất bởi cái năng lượng điện trong thuộc trộn tạo ra. KG/cm2Điều kiện định hình rượu cồn của thanh dẫn khi không xét đến xấp xỉ là:dCPhường > d1 + d2tốt d2 Ê dj + d1l2 Ê Với thanh dẫn đồng: dq = 1400 KG/cmét vuông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Sơ đồ đường sắt trên cao hà nội

 • Kiểm tra ngày kích hoạt xiaomi

 • Nâng cấp android 7.0 cho oppo f1s

 • Cắt tóc layer nữ giá bao nhiều

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.