ĐIỂM ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Điểm chuẩn chỉnh ĐH Công nghiệp Thành Phố Hà Nội 2021 đã làm được ra mắt mang đến các thí sinch ngày 16/9. 

Tiêu chí prúc máy nhất: Sử dụng Khi thí sinch bao gồm ĐXT đúng bởi Điểm trúng tuyển chọn.

Tiêu chí phụ vật dụng hai: Sử dụng lúc thí sinh tất cả ĐXT đúng bằng Điểm trúng tuyển và không thỏa mãn nhu cầu Tiêu chí phụ thứ nhất.

Xem cụ thể điểm chuẩn phía bên dưới.


Bạn đang xem: Điểm đại học công nghiệp hà nội

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghiệp TP. hà Nội năm 2021

Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghiệp TP.. hà Nội năm 2021 chính xác nhất ngay lập tức sau thời điểm ngôi trường chào làng kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh phê chuẩn Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hà Nội năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên ví như có


Trường: Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hà Nội - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước năm ngoái năm 2016 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021


STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7340101 Quản trị gớm doanh A00; A01; D01 25.3 Tiêu chí phú thiết bị nhất: Toán > 8.4; Tiêu chí phụ máy hai: Toán thù = 8.4 với NV≤ 3
2 7340115 Marketing A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí phú lắp thêm nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí phụ sản phẩm hai: Toán = 8.6 và NV≤ 2
3 7340201 Tài chủ yếu – Ngân hàng A00; A01; D01 25.45 Tiêu chí phụ thứ nhất: Tân oán > 8.2; Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.2 với NV≤ 14
4 7340301 Kế toán A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí phú vật dụng nhất: Tân oán > 8.0; Tiêu chí phú đồ vật hai: Tân oán =8.0 và NV≤ 1
5 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01 25 Tiêu chí phú trang bị nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.8 cùng NV≤ 9
6 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 25.65 Tiêu chí prúc máy nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí phú máy hai: Tân oán = 8.2 và NV≤ 5
7 7340406 Quản trị văn uống phòng A00; A01; D01 24.5 Tiêu chí phụ trang bị nhất: Toán thù > 7.6; Tiêu chí prúc đồ vật hai: Tân oán = 7.6 và NV≤ 5
8 7480101 Khoa học trang bị tính A00; A01 25.65 Tiêu chí phú lắp thêm nhất: Toán > 8.4; Tiêu chí phụ thứ hai: Tân oán = 8.4 và NV≤ 7
9 7480102 Mạng máy tính cùng truyền thông dữ liệu A00; A01 25.05 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán thù > 8.0; Tiêu chí prúc thiết bị hai: Tân oán = 8.0 cùng NV≤ 3
10 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01 25.4 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí phụ trang bị hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 3
11 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01 25.25 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí phụ đồ vật hai: Tân oán = 8.0 cùng NV≤11
12 7480108 Công nghệ chuyên môn sản phẩm công nghệ tính A00; A01 25.1 Tiêu chí phú thiết bị nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí prúc vật dụng hai: Tân oán = 8.6 cùng NV≤ 3
13 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 26.05 Tiêu chí prúc vật dụng nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phụ máy hai: Toán thù = 8.6 và NV≤ 3
14 7510201 Công nghệ chuyên môn cơ khí A00; A01 24.35 Tiêu chí phú lắp thêm nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phú thiết bị hai: Tân oán = 8.6 cùng NV≤ 1
15 7510203 Công nghệ chuyên môn cơ điện tử A00; A01 25.35 Tiêu chí prúc sản phẩm nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phú trang bị hai: Tân oán = 8.6 với NV≤ 2
16 7510205 Công nghệ chuyên môn ô tô A00; A01 25.25 Tiêu chí phú thiết bị nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.0 với NV≤ 8
17 7510206 Công nghệ nghệ thuật nhiệt A00; A01 23.9 Tiêu chí phú vật dụng nhất: Toán thù > 8.2; Tiêu chí phụ thiết bị hai: Tân oán = 8.2 với NV≤ 2
18 7510301 Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử A00; A01 24.6 Tiêu chí prúc thứ nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí prúc thứ hai: Tân oán = 8.6 và NV≤ 1
19 7510302 Công nghệ chuyên môn năng lượng điện tử - viễn thông A00; A01 24.25 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Tân oán > 8.4; Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán thù = 8.4 và NV≤ 1
20 7510303 Công nghệ chuyên môn tinh chỉnh và TĐH A00; A01 26 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán thù > 9.0; Tiêu chí phụ sản phẩm hai: Tân oán = 9.0 và NV≤ 1
21 7510401 Công nghệ chuyên môn hoá học A00; B00; D01; D07 22.05 Tiêu chí phú đồ vật nhất: Toán > 7.8; Tiêu chí phú sản phẩm hai: Toán thù = 7.8 cùng NV≤ 2
22 7510406 Công nghệ chuyên môn môi trường A00; B00; D01; D07 20.8 Tiêu chí prúc thiết bị nhất: Toán thù > 7.8; Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ hai: Tân oán = 7.8 và NV≤ 9
23 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; D01; D07 23.75 Tiêu chí phụ trang bị nhất: Toán thù > 8.0; Tiêu chí phụ vật dụng hai: Toán thù = 8.0 và NV≤ 2
24 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01 24 Tiêu chí prúc trang bị nhất: Tân oán > 6.8; Tiêu chí phú sản phẩm hai: Tân oán = 6.8 và NV≤ 1
25 7540203 Công nghệ vật tư dệt, may A00; A01; D01 22.15 Tiêu chí prúc máy nhất: Toán > 7.6; Tiêu chí phụ sản phẩm hai: Toán = 7.6 với NV≤ 3
26 7520118 Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp A00; A01 23.8 Tiêu chí prúc thiết bị nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí phú thiết bị hai: Toán =8.8 với NV≤ 14
27 7519003 Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu A00; A01 23.45 Tiêu chí phú trang bị nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.2 và NV≤ 4
28 7510605 Logistics cùng thống trị chuỗi cung ứng A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí phú thiết bị nhất: Toán thù > 8.2; Tiêu chí phú máy hai: Toán = 8.2 và NV≤ 5
29 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 25.89 Tiêu chí phú vật dụng nhất: Ngoại ngữ > 9.2; Tiêu chí phụ máy hai: Ngoại ngữ = 9.2 cùng NV≤ 1
30 7310104 Kinc tế đầu tư A00; A01; D01 25.05 Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.8; Tiêu chí phụ máy hai: Tân oán = 8.8 và NV≤ 4
31 7810101 Du lịch C00; D01; D14 24.75 Tiêu chí prúc thiết bị nhất: Ngữ văn > 6.75; Tiêu chí phú đồ vật hai: Ngữ văn = 6.75 cùng NV≤1
32 7810103 Quản trị hình thức dịch vụ du lịch với lữ hành A00; A01; D01 24.3 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ hai: Tân oán = 8.8 với NV≤ 1
33 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí prúc máy nhất: Toán thù > 9.4; Tiêu chí phú lắp thêm hai: Tân oán = 9.4 cùng NV≤ 4
34 7510209 Robot và trí tuệ nhân tạo A00; A01 24.2 Tiêu chí phú sản phẩm nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí phụ thứ hai: Tân oán = 8.8 cùng NV≤ 5
35 7340125 Phân tích dữ liệu tởm doanh A00; A01; D01 23.8 Tiêu chí phú máy nhất: Tân oán > 7.8; Tiêu chí phụ vật dụng hai: Toán = 7.8 cùng NV≤ 3
36 7210404 Thiết kế thời trang A00; A01; D01; D14 24.55 NV≤ 5
37 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 26.19 NV≤ 2
38 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01; D06 25.81 NV≤ 3
39 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; DD2 26.45 NV≤ 5
Học sinh lưu ý, để gia công làm hồ sơ đúng mực thí sinc xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 trên trên đây

Xem thêm: Điện Thoại Sony Xperia C3 Giá Bao Nhiêu, Điện Thoại Sony Xperia C3 Dual D2502

Xét điểm thi trung học phổ thông

Clichồng nhằm tsay đắm gia luyện thi đại học trực tuyến miễn tầm giá nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021

Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường cập nhật hoàn thành tài liệu năm 2021


Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hà Nội năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Cong Nghiep Ha Noi 2021 chính xác tuyệt nhất bên trên vqm.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Nâng cấp android 7.0 cho oppo f1s

 • Kiểm tra ngày kích hoạt xiaomi

 • Sơ đồ đường sắt trên cao hà nội

 • Cắt tóc layer nữ giá bao nhiều

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.