ĐỀ THI MÔN HÓA LỚP 8 HỌC KÌ 2

Đề thi học kì 2 môn Hóa học tập lớp 8

Đề thi học tập kì 2 môn Hóa lớp 8 được vqm.vn tham khảo giành riêng cho những em học sinh tìm hiểu thêm, ôn tập, luyện đề chuẩn bị mang lại kì thi học tập kì 2 lớp 8 môn Hóa được tốt nhất. Chúc những em ôn tập giỏi và đạt hiệu quả cao trong kì thi sắp tới đây.

Bạn đang xem: Đề thi môn hóa lớp 8 học kì 2

Các bạn học sinh rất có thể tìm hiểu thêm đề thi Hóa học kì 2 năm 2021 mới nhất vày vqm.vn biên soạn

Đề ôn thi học tập kì 2 hóa 8 năm 2021 miễn tầm giá

Tài liệu ôn tập học kì 2 hóa 8 năm 2021 


Đề chất vấn học tập kì 2 môn chất hóa học 8

I. Trắc nghiệm khả quan (4 điểm)

Câu 1. Ghép một trong số chữ A hoặc B, C, D nghỉ ngơi cột I với cùng 1 chữ hàng đầu hoặc 2, 3, 4, 5, sinh hoạt cột II để có ngôn từ phù hợp.

Hãy khoanh tròn một trong những chữ A, B, C, D trước cách thực hiện lựa chọn đúng.


Câu 2. Cho những chất sau: C, CO, CO2, S, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, Fe, NaOH, MgCO3, HNO3. Dãy chất có những oxit?

A. CO, CO2, SO2, FeO, NaOH, HNO3.

B. CO2, S, SO2, SO3, Fe2O3, MgCO3.

C. CO2, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, CO.

D. CO2, SO3, FeO, Fe2O3, NaOH, MgCO3.

Câu 3. Số gam NaCl vào 50 gam dung dịch NaCl 40% là

A. 40 gam

B. 30 gam

C. 20 gam

D. 50 gam

Câu 4. Số gam KMnO4 đề xuất dùng làm pha chế 2,24 lít khí oxi (đktc) trong chống thử nghiệm là

A. 15,8 gam

B. 31,6 gam

C. 23,7 gam

D. 17,3 gam

Câu 5. Cho 6,5 gam Zn tính năng với HCl đư thu được V lít khí H2 (đktc). Tính thể tích khí H2 thu được

A. 2,24 lít

B. 4,48 lít

C. 3,36 lít

D. 8,96 lít

Câu 6. Nhóm những chất như thế nào tiếp sau đây phần lớn là bazo?

A. NaOH, HCl, Ca(OH)2, NaCl

B. NaOH, Ca(OH)2, CaO, MgO

C. Mg(OH)2, Ca(OH)2, KOH, NaOH

D. Ca(OH)2, CaO, NaOH, H2SO4

Câu 7. Trong phòng nghiên cứu tín đồ ta thu khí oxi bằng cách đẩy không khí là dựa vào đặc thù như thế nào của oxi

A. Nhẹ rộng ko khí

B. Tan những vào nước

C. Nặng hơn ko khí

D. Khó hóa lỏng

Phần II: Tự luận (6 điểm)

Câu 8. (1,5 điểm)

(1) Bằng cách thức chất hóa học phân biệt các hóa học khí sau: không khí, khí O2, H2, CO2.

Câu 9. (2 điểm) Hoàn thành pmùi hương trình hóa học sau:

(1) CH4 + O2

*
…………………….


(2)…………………

*
FeCl2

(3)……………………… → CuO (4) H2O → ……………………..

(5) .………………….. → H2SO4

(6) Al + H2SO4 → ………………..

Câu 10. (2,5 điểm)

Hòa rã hoàn toàn 13 gam Zn phản nghịch ứng toàn vẹn với 200 hỗn hợp axit H2SO4. Dẫn toàn bộ khí hidro vừa thoát ra vào sắt (III) oxit dư, chiếm được m gam Fe.

a. Viết phương trình chất hóa học xảy ra?

b. Tính mật độ Xác Suất của hỗn hợp axit H2SO4 vẫn dùng?

c. Tính m.

(Al = 27, Cu = 64, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Zn = 65, Na = 23, N = 14, S = 32)

Đáp án đề chất vấn môn Hóa học tập kì II lớp 8

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

A-2; B- 4; C- 5; D- 3; E- 1

234567
CCBACC

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm)

Trích mẫu mã thử và khắc số lắp thêm tự

Dẫn khí qua bột đồng (II) oxit nung nóng, sau phản bội ứng bình nào đổi màu đen sang trọng đỏ là khí H2

Các khí còn lại không hiện tượng lạ gì dẫn tiếp qua dung dịch nước vôi trong lộ diện vẩn đục là khí O2

- Cho que đóm có tàn đỏ vào 2 bình khí O2 cùng bầu không khí, bình như thế nào cháy cho ngọn lửa là

Pmùi hương trình phản ứng:

H2 + CuO → Cu + H2O

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Câu 2. (2 điểm)

(1) CH4 + 2O2

*
CO2 + 2H2O

(2) Fe + Cl2

*
FeCl2

(3) 2Cu + O2

*
2CuO (4) 2H2O
*
2H2 + O2

(5) SO3 + H2O

*
H2SO4

(6) 2Al+ 3H2SO4

*
Al2(SO4)3 + 3H2

Câu 3. (2,5 điểm)


Tsi mê khảo thêm một trong những đề thi khác 

Phần 1: Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. Thành phần của không gian (theo thể tích):

A. 21% O2, 78% N2 và 1% là khá nước.

B. 21% O2, 78% N2 với 1% là những khí không giống.

C. 21% O2, 78% N2 cùng 1% là khí CO2.

D. 20% O2, 80% N2.

Câu 2. Nhóm những chất như thế nào sau đây hầu hết là axit?

A. HCl, H3PO4, H2SO4, H2O.

B. HNO3, H2S, KNO3, CaCO3, HCl.

C. H2SO4, H3PO4, HCl, HNO3.

D. HCl, H2SO4, H2S, KNO3.

Câu 3. Cho hàng chất sau: CO2, P2O5, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2, CO, ZnO, PbO, N2O5, NO. Những hóa học như thế nào là oxit axit?

A. CO2, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2.

Xem thêm: Thổ Địa Ơi! Xe Khách Sài Gòn An Giang Bao Nhiêu Km, Từ Tphcm Đi Châu Đốc Bao Nhiêu Km

B. CO2, ZnO, P2O5, SO3, SiO2, NO.

C. CO2, SO3, CO, N2O5, PbO.

D. CO2, SO3, SiO2, N2O5, P2O5.

Câu 4. Phản ứng hóa học nào tiếp sau đây không hẳn là phản ứng thế?

A. CuO + H2 → Cu + H2O

B. MgO + 2HCl → MgCl2 + H2

C. Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

D. Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4

Câu 5. Tính số gam nước tạo ra khi đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít khí hidro (đktc) trong oxi?

A. 3,6 g B. 7,2 g C. 1,8 g D. 14,4 g

Câu 6. Càng lên rất cao, tỉ trọng thể tích khí oxi càng giảm vì:

A. càng lên cao không khí càng loãng.

B. oxi là chất khí không màu không hương thơm.

C. oxi nặng nề hơn không khí.

D. oxi quan trọng cho việc sống.

Câu 7. Đốt cháy 6,2g photpho trong bình đựng 10g oxi. Sau phản ứng chất nào còn dư, vì chưng sao?

A. Oxi bởi 6,2g photpho phản ứng đầy đủ với 4g oxi.

B. Oxi bởi vì 6,2g photpho bội phản ứng đủ với 2g oxi.

C. Hai chất vừa không còn vì chưng 6,2g photpho phản ứng trọn vẹn cùng với 10g oxi.

D. Photpho vày ta thấy tỉ lệ thành phần số mol thân đề bài xích và phương trình của photpho lớn hơn của oxi.

Câu 8. Bằng cách thức hóa học nhận thấy những chất sau: NaCl, axit H2SO4, KOH, Ca(OH)2, bằng phương pháp nào?

A. Quỳ tím, điện phân

B. Quỳ tím, sục khí CO2

C. Quỳ tím

D. Nước, sục khí CO2

Câu 9. Tính cân nặng NaOH gồm trong 200g hỗn hợp NaOH 15%.


A. 60 gam

B. 30 gam

C. 40 gam

D. 50 gam

Câu 10. Tính thể tích khí của dung dịch NaOH 5M nhằm trong những số đó bao gồm tổ hợp 60g NaOH.

A. 300 ml

B. 600 ml

C. 150 ml

D. 750 ml

Phần 2: Tự luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

Cho 5,4 gam Al công dụng với dung dịch HCl phản ứng xẩy ra trọn vẹn. Dẫn toàn cục lượng khí nhận được qua CuO nung nóng.

a. Viết phương trình hóa học của phản bội ứng xẩy ra. Tính trọng lượng muối chiếm được sau bội nghịch ứng.

b. Tính khối lượng Cu chiếm được sau phản nghịch ứng?

Câu 2. (2,5 điểm)

Cho 6,5 gam Zn phản bội ứng vừa đủ cùng với 100 ml hỗn hợp axit HCl.

a. Tính thể tích khí hidro nhận được sinh hoạt điều kiện tiêu chuẩn?

b. Tính nồng độ mol của hỗn hợp muối nhận được sau phản ứng?

(Al = 27, Cu= 64, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Zn = 65, Na = 23, P = 31)

Hướng dẫn giải đề thi hóa 8 học kì 2

Phần 1. Trắc nghiệm ( 5 điểm) 0,5 đ/1 câu

12345678910
BCDCACDCBA

Phần 2. Tự luận (5 điểm)

CâuĐáp ánĐiểm

Câu 1

(2,5 điểm)

a.

nAl = 0,2 mol

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

nAl= n AlCl3= 0,2 mol

=> m AlCl3 = 0,2 x(27 + 35,5 x 3) = 26,7 gam

b. CuO + H2

*
Cu + H2O

n H2 = 0,3 mol => nCu= 0,3 mol

mCu = 0,3 x 64 = 19,2 g

0,25

0,25

0,75

0,25

0,5

0,5

Câu 2

(2,5 điểm)

a.

nZn = 0,1 mol

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

nZn= n H2 = 0,1 mol =>V H2= 0,1 x 22,4 = 2,24 lít

b.

n ZnCl2 = nH2 = 0,1 mol

CM = n/V= 0,1/0,1= 1M

0,25

0,5

0,75

0,25

0,75

...................................

vqm.vn đã reviews tới các bạn Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 8, với kết cấu đề thi chất hóa học kì 2 lớp 8 bsát hại câu chữ ôn tập học tập kì 2 Nội dung câu hỏi có câu trắc nghiệm cùng tự luận, giúp nhận xét năng lượng tiếp thu kiến thức môn Hóa học 8 của những em. Chúc các em thi tốt

Trên trên đây vqm.vn là Đề thi học tập kì 2 môn Hóa lớp 8. Để có kết quả cao hơn trong học hành, vqm.vn xin trình làng tới các bạn học viên tư liệu Giải bài tập Toán 8, Giải bài tập Vật Lí 8, Giải bài tập Sinh học 8, Giải bài tập Hóa học 8, Tài liệu học tập lớp 8 cơ mà vqm.vn tổng đúng theo với đăng tải.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Thủ môn xuất sắc nhất việt nam

 • Sơ đồ đường sắt trên cao hà nội

 • Kiểm tra ngày kích hoạt xiaomi

 • Nâng cấp android 7.0 cho oppo f1s

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.