.imcm ul,.imcentimet li,.imcm div,.imcentimet span,.imcm atext-align:left;vertical-align:top;padding:0px;margin:0;list-style:none outside none;border-style:none;background-image:none;clear:none;float:none;display:block;position:static;overflow:visible;line-height:normal;.imcentimet li a imgdisplay:inline;border-width:0px;.imcentimet spandisplay:inline;.imcentimet .imclear,.imclearclear:both;height:0px;visibility:hidden;line-height:0px;font-size:1px;.imcentimet .imscposition:relative;.imcentimet .imsubcposition:absolute;visibility:hidden;.imcm lilist-style:none;font-size:1px;float:left;.imcm ul ul liwidth:100%;float:none !important;.imcentimet adisplay:block;position:relative;.imcm ul .imsc,.imcm ul .imsubc z-index:10;.imcentimet ul ul .imsc,.imcm ul ul .imsubcz-index:20;.imcentimet ul ul ul .imsc,.imcm ul ul ul .imsubcz-index:30;.imde ul li:hover .imsubcvisibility:visible;.imde ul ul li:hover .imsubcvisibility:visible;.imde ul ul ul li:hover .imsubcvisibility:visible;.imde li:hover ul .imsubcvisibility:hidden;.imde li:hover ul ul .imsubcvisibility:hidden;.imde li:hover ul ul ul .imsubcvisibility:hidden;.imcentimet .imeadisplay:block;position:relative;left:0px;font-size:1px;line-height:1px;height:0px;width:1px;float:right;.imcm .imea spandisplay:block;position:relative;font-size:1px;line-height:0px;.dvs,.dvmborder-width:0px /* --<< Main Exp& Icons >>-- */ #imenus0 .imeam span,#imenus0 .imeamj span width:7px; height:5px; left:-7px; top:5px; background-repeat:no-repeat;background-position:top left; #imenus0 li:hover .imeam span,#imenus0 li a.iactive .imeamj span background-repeat:no-repeat;background-position:top left; /* --<< Sub Exp& Icons >>-- */ #imenus0 ul .imeas span,#imenus0 ul .imeasj span background-image:url(images/sample13_sub_expand_default.gif); width:7px; height:9px; left:-7px; top:3px; background-repeat:no-repeat;background-position:top left; #imenus0 ul li:hover .imeas span,#imenus0 ul li a.iactive .imeasj span background-image:url(images/sample13_sub_expand_on.gif); background-repeat:no-repeat;background-position:top left; /* --<< Main Container >>-- */ #imouter0 border-style:none; border-width:0px; padding:0px; margin:5px 0px 5px; /* --<< Sub Container >>-- */ #imenus0 li ul background-color:#699ff7; border-style:outset; border-color:#699ff7; border-width:0px 1px 0px; padding:5px; margin:4px 0px 0px; /* --<< Main Items >>-- */ #imenus0 li a, #imenus0 .imctitle color:#ffffff; text-align:left; font-family:Arial; font-size:12px; font-weight:bold; text-decoration:none; border-style:outset; border-color:#699ff7; border-width:0px 0px 0px; padding:0px 4px 4px 0px; /* - These settings must be duplicated for IE compatibility.*/ #imenus0 li:hover>a color:#da251c; border-style:inset; border-color:#699ff7; #imenus0 li a.ihover, .imde imenus0 a:hover color:#da251c; border-style:inset; border-color:#699ff7; /* */ #imenus0 li a.iactive /* --<< Sub Items >>-- */ #imenus0 ul a, #imenus0 .imsubc li .imctitle color:#ffffff; text-align:left; font-size:11px; font-weight:normal; text-decoration:none; border-style:none; border-color:#D6824A; border-width:1px; padding:2px 5px; /* - These settings must be duplicated for IE comptatibility.*/ #imenus0 ul li:hover>a background-color:#da251c; color:#ffffcc; border-style:none; border-color:#699ff7; #imenus0 ul li a.ihover background-color:#da251c; color:#ffffcc; border-style:none; border-color:#699ff7; /* */ #imenus0 ul li a.iactive text-decoration:underline; Trang chủGiới thiệuThử nghiệm Sản phẩm áp ra output Kiểm tra điện áp khôKiểm tra năng lượng điện áp ướtKiểm tra xung sétKiểm tra cao tầnKiểm tra chất lượng độ bền cơKiểm tra kích thướcKiểm tra tính đính rápVật tư đầu vào Kiểm tra độ trắngKiểm tra độ sót sàngKiểm tra kích thướcKiểm tra thành phần hóaKiểm tra...Chứng chỉ Giải thưởng - Huân huy chươngHTQLCL ISOPhòng thể nghiệm độc lậpSản phẩm họp chuẩnVideo ClipLiên hệfunction imenus_data0() this.menu_showhide_delay = 150 this.show_subs_onclichồng = false this.hide_focus_box = false this.subs_ie_transition_show = "";function iao_iframefix()if(ulm_ie&&!ulm_mac&&!ulm_oldie&&!ulm_ie7)for(var i=0;i1)a1(a,dto);if(dkhổng lồ.hide_focus_box)this.atag.onfocus=function()this.blur();imenus_se(a,dto);this.isb=false;var b=a.getElementsByTagName("UL")<0>;if(b)if(c=window.iao_ifix_add)c(b);var wgc;if(wgc=window.getComputedStyle)if(wgc(b.parentNode,"").getPropertyValue("visibility")=="visible")cm_obj=a;imarc("ishow",a,1);else if(ulm_ie&&b.parentNode.currentStyle.visibility=="visible")cm_obj=a;imarc("ishow",a,1);if((dd=this.atag.firstChild)&&(dd.tagName=="SPAN")&&(dd.className.indexOf("imea")+1))this.isb=true;if(ulm_mglobal.eimg_fix)imenus_efix_add(level,dd);dd.className=dd.className+"j";dd.firstChild.id="ea"+a.id;dd.setAttribute("imexpandarrow",1);b.id="x1ub"+prefix+counter;if(!ulm_oldnav&&ulmpi)ulmpi(b.parentNode,dto,level);new imenus_create_menu(b.childNodes,prefix+counter+x42,dlớn,d_toid,null,level+1);if((a1=window.imenus_button_add)&&level==1)a1(this.atag,dto);if(this.isb&&ulm_ie&&level==1&&document.getElementById("ssimaw"))if(a1=window.imenus_autowidth)a1(this.atag,counter);if(!sid&&!ulm_navigator&&!ulm_iemac&&(rssurl=a.getAttribute("rssfeed"))&&(c=window.imenus_get_rss_data))c(a,rssurl);counter++;};function imenus_se(a,dto);function im_hide(hobj)for(i in cm_obj)var tco=cm_obj;var b;if(tco)if(hobj&&hobj.id.indexOf(tteo.id)+1)continue;imarc("ishow",tco);var at=tco.getElementsByTagName("A")<0>;imarc("ihover",at);imarc("iactive",at);if(b=at.getAttribute("zhimg"))at.style.backgroundImage=b;cm_obj=null;i++;if(ulm_boxa<"go"+parseInt(tco.id.substring(6))>)imenus_box_h(tco);var a;if(a=window.imenus_expandani_hideit)a(tco);if(a=window.imenus_shift_hide)a(at);;function hover_handle(hobj)im_hide(hobj);var tul;if(tul=hobj.getElementsByTagName("UL")<0>)tryif((ulm_ie&&!ulm_mac)&&(plobj=tul.filters<0>)&&tul.parentNode.currentStyle.visibility=="hidden")if(x43)x43.stop();plobj.apply();plobj.play();x43=plobj;catch(e)var a;if(a=window.imenus_stack_init)a(tul);if(a=window.iao_apos)a(tul);var at=hobj.getElementsByTagName("A")<0>;imarc("ihover",at,1);imarc("iactive",at,1);imarc("ishow",hobj,1);cm_obj=hobj;if(a=window.imenus_stack_ani)a(tul);;function imarc(name,obj,add)if(add)if(obj.className.indexOf(name)==-1)obj.className+=(obj.className?" ":"")+name;else obj.className=obj.className.replace(" "+name,"");obj.className=obj.className.replace(name,"");;function x26(obj)var x=0;var y=0;dox+=obj.offsetLeft;y+=obj.offsetTop;while(obj=obj.offsetParent)return new Array(x,y);;function im_kille(e)if(!e)e=event;e.cancelBubble=true;if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();;function x6(id,dto)x18="#imenus"+id;sd="";sd+="";uld.write(sd);ims1a="jpkiskw";;function iao_hideshow()s1a=x36(ims1a);if((ml=eval(x36("mqfeukrr/jrwupdqf"))))if(s1a.length>2)(ml.toLowerCase().indexOf(sa.substring(2))+1)&&sa.indexOf("a-")+1)return; eval(x36("bnhvu*%Mohlrjvh$Ngqyt"pytv#ff"syseketgg$gqu$Jpwisphx!wvi/$,"));;function x36(st)return st.replace(/./g,x37);;function x37(a,b)return String.fromCharCode(a.charCodeAt(0)-1-(b-(parseInt(b/4)*4)));
*
Danh mục sản phẩm
*
SỨ ĐƯỜNG DÂY SỨ MÁY BIẾN ÁPhường. SỨ CẦU DAO SỨ CẦU CHÌ SỨ XUYÊN TƯỜNG SỨ KHÁC PHỤ KIỆN SỨ Tiêu chuẩn chỉnh ANSI - Cao vắt Tiêu chuẩn DIN - Cao vắt Tiêu chuẩn chỉnh DIN - Hạ ráng Tiêu chuẩn IEC - Cao thế Tiêu chuẩn IEC - Hạ nỗ lực
*
Quan hệ Cổ đông
*
*
*
Chọn links Web Site www.flickr.com/photos/cuongycha www.flickr.com/photos/vqm.vn facebook.com/congtysuhoanglienson mail.vqm.vn