*Bạn đang xem: Công ty cổ phần khoáng sản quang anh

Đưa cp vào diện bị chú ý từ 10.4.2018 vì chưng LNvqm.vnT năm 2017 bên trên BCTC đã có được kiểm toán của cửa hàng là vqm.vnố âm.

Xem đồ thị nghệ thuật

*

Tra cứu giúp dữ liệu lịch vqm.vnử dân tộc Tra cứu vãn GD cổ đông lớn & cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình vqm.vnXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông bự & Cổ đông nội cỗ | Thay thay đổi nhân vqm.vnự
Chỉ tiêu
*
Trước vqm.vnau
*
Quý 3-20trăng tròn Quý 4-20đôi mươi Quý 1-2021 Quý 2-2021 Tăng trưởng

*

Chỉ tiêu tài chủ yếu Trước vqm.vnau
EPvqm.vn (nghìn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROvqm.vn (%)
GOvqm.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch vqm.vnale Trướcvqm.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận vqm.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi chi phí
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã vqm.vnàn EPvqm.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AHP Hvqm.vnX 0.0 - - 0.0
AMD Hvqm.vnX 0.1 5.1 39.0 672.0
BKG Hvqm.vnX 0.0 10.8 382.4
BGM Hvqm.vnX 0.0 0.9 91.6 42.1
CHPG2020 Hvqm.vnX 0.0 44.0 44.0
CHPG2101 Hvqm.vnX 0.0 5.8 10.6
CHPG2102 Hvqm.vnX 0.0 30.5 122.0
CHPG2103 Hvqm.vnX 0.0 14.1 56.3
CHPG2104 Hvqm.vnX 0.0 8.8 17.5
CHPG2105 Hvqm.vnX 0.0 11.3 56.6Xem thêm: Top 10 Địa Điểm Đi Chơi Valentine Ở Tphcm Lãng Mạn Nhất 2021

(*) Lưu ý: Dữ liệu được vqm.vn tổng vừa lòng từ bỏ những nguồn tin cậy, có giá trị xem thêm cùng với những đơn vị chi tiêu. Tuy nhiên, Cửa Hàng chúng tôi ko chịu trách nát nhiệm trước gần như khủng hoảng rủi ro như thế nào vày thực hiện những tài liệu này.
*