Theo bạn hình chỏm cầu là gì? Công thức tính thể tích chỏm cầu? Công thức tính diện tích xung quanh của chỏm cầu? Nếu chúng ta không trả lời được cầu hỏi thì xem nội dung bài viết cụ thể dưới đây


1. Hình chỏm là gì?

Nếu các bạn sử dụng một khía cạnh phẳng (α) cắt phương diện cầu thì ta thu được một chỏm cầu nhỏng phần tô màu xanh lá cây vào hình vẽ

*

Trong đó:

Phần khía cạnh cầu bị giảm được call là dưới mặt đáy chỏm cầu, có bao gồm dạng hình tròn trụ với nửa đường kính là a. Nếu mặt cắt đi qua trọng điểm thì a tất cả độ béo bằng bán kính mặt cầu: a = rKhoảng giải pháp tự dưới mặt đáy tới đỉnh là chiều cao của chỏm

2. Diện tích

Diện tích chỏm cẩu giỏi còn gọi là diện tích bao quanh của hình chỏm cầu được tính theo công thức

Sdiện tích S = Sdiện tích S xung quanh = 2πr.h

Trong đó:

S là diện tích hình chỏm cầur là nửa đường kính khía cạnh cầuh là độ cao tính từ mặt cắt cho tới đỉnh chỏm cầu (hình vẽ)

3. Thể tích chỏm cầu

Công thức tính thể tích hình chỏm cầu: $V = pi .h^2.left( r – frach3 ight)$

*

Trong đó

V là thể tích chỏm cầuh là độ cao tính trường đoản cú mặt cắt cho tới đỉnh chỏm cầu (hình vẽ)r là bán kính khía cạnh cầu

Lưu ý: Nếu đề cho thấy thêm cung cấp kình mặt dưới chỏm cầu là a thì công thức tính thể tích là $V = fracpi .h6.left( 3a^2 + h^2 ight)$

4.

Bạn đang xem: Công thức thể tích hình chỏm cầuXem thêm: Top 11 Cửa Hàng Nội Thất Tại Cần Thơ Siêu Uy Tín Chất Lượng, Nội Thất An Vinh Cần Thơ

lấy ví dụ như minh họa

lấy ví dụ 1: Hãy tính diện tích hình chỏm cầu ứng cùng với số liệu sau

a) h = 4 cm; r = 8 cm.

b) h = 1,1 cm; r = 2,3 cm

c) h = 0,5 cm; r = 6,6 cm

Hướng dẫn giải

a) theo đề:

h = 4 cmr = 8 cm

Diện tích chỏm cầu: Sdiện tích S = 2πr.h = 2π.8.4 = 64π (cm2)

b) ta có:

h = 1,1 cmr = 2,3 cm

Dùng công thức tính diện tích S chỏm cầu: Schỏm cầu = 2πr.h = 2π.2,3.1,1 = 5,06π (cm2)

c) Ta thấy:

h = 0,5 cmr = 6,6 cm

Dựa vào phương pháp tính diện tích S hình chỏm cầu: Schỏm cầu = 2πr.h = 2π.6,6.0,5 = 6,6 (cm2)

Ví dụ 2: Hãy tính thể tích chỏm cầu dựa theo các con số đã được thống kê sau

a) h = 2 cm; r = 4 cm.

b) h = 3 cm; r = 60 mm

c) h = 15 mm; r = 2,8 cm

d) h = 3 cm; a = 8 cm

Hướng dẫn giải

a) Theo đề:

h = 2 cmr = 4 cm

Vận dụng bí quyết tính thể tích chỏm cầu: $V = pi .h^2.left( r – frach3 ight) = pi .2^2.left( 4^2 – frac23 ight) = 192,68left( cm^2 ight)$

b) Ta có:

h = 3 cmr = 60 milimet = 6 cm

Công thức thể tích hình chỏm cầu: $V = pi .h^2.left( r – frach3 ight) = pi .6^2.left( 6^2 – frac33 ight) = 1260pi left( cm^2 ight)$

c) Theo đề:

h = 15 mm = 1,5 cmr = 2,8 cm

Cách tính thể tích chỏm cầu phụ thuộc công thức: $V = pi .h^2.left( r – frach3 ight) = pi .2,8^2.left( 2,8^2 – frac1,53 ight) = 180,78left( cm^2 ight)$

d) Theo đề

h = 3 cmBán kính khía cạnh chỏm cầu a = 8 cm

Cách tính thể tích chỏm cầu phụ thuộc công thức: $V = fracpi .h6.left( 3a^2 + h^2 ight) = fracpi .36.left( 3.8^2 + 3^2 ight) = 315,73left( cm^2 ight)$

Qua mọi share cụ thể bên trên phía trên hy vọng bạn đọc đang phát âm được chỏm cầu, cách làm tính thể tích chỏm cầu cũng như diện tích chỏm cầu. Dựa vào đầy đủ kỹ năng này chúng ta áp dụng vào giảo các bài bác toán vào thực tiễn.