“Dùng thể thức đấu loại trực tiếp số trận thi đấu tương đối không nhiều, thời gian thi đấu ngắn. Lúc số người đứng tên thi đấu nhiều thường sử dụng thể thức này. Thế nhưng thể thức thi đấu này còn có nhược điểm là nếu muốn đạt chức vô địch thì không được phxay có trận đại bại giữa chừng. Vả lại nếu tất cả trường hợp bởi bốc thăm, các đấu thủ mạnh gặp nhau trực tiếp thừa sớm một số đội mạnh tất cả thể bị loại vượt sớm, buộc phải tạo nên á quân và các thứ bậc tiếp sau tất cả khi có trình độ chưa phù hợp với trình độ thực tế. Vì vậy trong một số cuộc thi đấu giải đồng đội, số đơn vị ghi tên thi đấu không nhiều, người ta thường không sử dụng thể thức đấu loại trực tiếp nhưng mà cần sử dụng thể thức thi đấu khác: thể thức thi đấu vòng tròn.

Bạn đang xem: Có 5 đội bóng đá thi đấu vòng tròn 1 lượt

Làm thế nào để tính số trận đấu theo thể thức thi đấu vòng tròn? Dưới đây ta sẽ xem một ví dụ, ví dụ ở một trường học bao gồm 15 lớp, mỗi lớp tất cả một đội nhẵn tyêu thích gia thi đấu, nếu cuộc thi đấu được thi đấu theo thể thức thi đấu vòng tròn một lượt, để ý cần tiến hành tổ chức bao nhiêu trận đấu?

Nếu dùng thể thức thi đấu vòng tròn một lượt, mỗi đội sẽ lần lượt thi đấu một trận với một đội không giống. Nếu có 15 đội thi đấu, mỗi đội phải thi đấu với 14 đội không giống, đề xuất với 15 đội thi đấu sẽ gồm 15 x 14 trận đấu. Nhưng mỗi trận gồm hai đội thi đấu với nhau phải số trận đấu chỉ còn một nửa đề xuất số trận đấu thực tế sẽ là (15 x 14)/2 = 105 trận.

Ta lại xét số trận đấu vào giải vô địch nhẵn đá thế giới năm 1998 ở Pháp. Vòng bình thường kết này có 32 đội tmê man gia. Nếu suốt từ đầu đến cuối đều thi đấu theo thể thức thi đấu vòng tròn thì số trận đấu phải tổ chức là (32 x 31)/2 = 496 trận.

Nói tầm thường nếu cuộc thi đấu vòng tròn một lượt tính mang đến n đội tmê mẩn gia thì số trận thi đấu sẽ là n x (n-1)/2.

Như vậy số trận thi đấu sẽ rất nhiều, thời gian thi đấu sẽ rất lâu năm. Vì vậy nhiều cuộc thi đấu thường tổ chức thi đấu kết hợp giữa nhị thể thức: thi đấu vòng tròn và đấu loại trực tiếp. Giai đoạn đầu chia bảng đấu theo thể thức thi đấu vòng tròn mang lại từng bảng, sau đó ở giai đoạn nhị người ta đến tiến hành thi đấu theo thể thức đấu loại trực tiếp.

Nếu với 15 đội thi đấu ta chia làm ba team, mỗi nhóm năm đội.

Trong từng nhóm sẽ tổ chức thi đấu vòng tròn. Ta thử xem ở giai đoạn này cần phải tiến hành bao nhiêu trận đấu?

Từ ba team thi đấu vòng tròn sẽ search được bố đội đầu bảng, cha đội đầu bảng này sẽ tiếp tục thi đấu vòng nhì để chọn những á quân. Như vậy:

Trong vòng 1: 5 x 4/2 + 5 x 4/2 + 5 x 4/2 = 30 trận.

Trong vòng 2: 3 x 2/2 = 3 trận đấu

Tổng số những trận thi đấu sẽ là 30 + 3 = 33 trận.

Lại xét các trận thi đấu trong vòng bình thường kết vô địch bóng đá thế giới năm 1998. Trong vòng thông thường kết này còn có 32 đội tsi mê gia thi đấu. Ở giai đoạn đầu, 32 đội được phân thành tám bảng, mỗi bảng bao gồm bốn đội. Trong mỗi bảng lại tiến hành thi đấu theo thể thức thi đấu vòng tròn một lượt. Như vậy ở vòng thứ nhất sẽ chọn được tám đội đầu bảng, ở vòng hai tám đội này lại tiến hành thi đấu để kiếm tìm những á quân. Như vậy số trận thi đấu ở giai đoạn đầu sẽ là:

Vòng đầu: 4 x 3/2 x 8 trận.

Vòng hai: tám đội đầu bảng sẽ thi đấu để chọn những đội á quân: 8 x 7/2 = 28.

Xin mời những bạn ứng dụng phương pháp tương tự để tính số trận đấu của cuộc thi đấu vô địch nhẵn bàn với 26 đội phái mạnh cùng 15 đội nữ tđắm say gia. Nếu sử dụng thể thức thi đấu vòng tròn một lượt. Nếu phân thành tía bảng. Các đội nam giới phân thành hai bảng mỗi bảng chín đội cùng một bảng tám đội, những đội nữ tạo thành hai bảng mỗi bảng sáu đội và một bảng bảy đội.

Xem thêm: Bán Dây Đồng Hồ Apple Watch Tuyệt Đẹp, Dây Đeo Đồng Hồ Thông Minh

Thực tế nhiều trận đấu đã kết hợp nhị thể thức thi đấu.

Vòng tầm thường kết trơn đá thế giới năm 1998, 32 đội thi đấu được chia thành tám bảng, trong mỗi bảng dùng thể thức thi đấu vòng tròn một lượt và tiến hành 48 trận thi đấu. Mỗi bảng lại chọn một đội đầu bảng và đội thứ nhì tất cả có 16 đội. Dùng thể thức đấu loại trực tiếp để chọn tám đội mạnh. Sau đó lại chọn thể thức đấu loại trực tiếp tiến hành bốn trận đấu chọn ra bốn đội vào, lại sử dụng thể thức đấu loại trực tiếp tiến hành nhì trận đấu để chọn hai đội mạnh nhất vào bình thường kết: đội vô địch cùng đội á quân. Ngoài ra người ta còn mang lại thi đấu một trận để chọn đội 3 với 4. Như vậy tổng số những trận đấu sẽ là 48 + 8 + 4 + 2+ 1 + 1 = 64 trận đấu.”