Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

mang đến tam giác ABC cân tại A, mặt đường cao AH , biết AB = 5cm, BC= 6cm

a) tính độ lâu năm các đoạn thẳng BH, AH

b) Gọi G là trung tâm của tam giác ABC, minh chứng rằng tía điểm A,G,H trực tiếp hàng ?

c) chứng tỏ : góc ABG= góc ACG ?

(help me!!!!!!)


*

A B C H G

a)(Delta ABC)cân nặng trên A nên AH là mặt đường cao mặt khác cũng là trung tuyến đường.

Bạn đang xem: Cho tam giác abc cân tại a đường cao ah

(Rightarrow BH=frac12BC=frac12.6=3left(cm ight))

Xét(Delta ABH)vuông trên H có:

(AH^2+BH^2=AB^2)(Định lý Py-ta-go)

(Rightarrow AH^2+3^2=5^2)

(Rightarrow AH^2=5^2-3^2=26-9=16)

Mà(AH>0Rightarrow AH=4left(cm ight))

Vậy(BH=3)(cm;)(AH=4)(centimet.)

b) G là trọng tâm(Delta ABC), yêu cầu G ở trên đường trung đường của(Delta ABC)

(Rightarrow Gin AH)

(Rightarrow A,G,H)trực tiếp sản phẩm.

Vậy(A,G,H)trực tiếp mặt hàng.

c)(Delta ABC)cân trên A buộc phải AH là con đường cao đồng thời là phân giác góc BAC

(Rightarrow AG)là phân giác góc BAC

(Rightarrow)Góc BAG = góc CAG

Xét(Delta BAG)và(Delta CAG), ta có:

(AB=AC)((Delta ABC)cân trên A)

Góc BAG = góc CAG (Chứng minc trên)

Cạnh AG chung

(RightarrowDelta BAG=Delta CAGleft(c.g.c ight))

(Rightarrow)Góc ABG = góc ACG (hai góc tương ứng)

Vậy góc ABG = góc ACG.


Đúng 1
Bình luận (0)
Các câu hỏi tựa như
*

Cho tam giác ABC cân trên A, đường cao AH. Biết AB = 5centimet, BC = 6centimet.

a) Tính BH, AH

b) Cho G là trung tâm của tam giác ABC. Chứng minh A, G, H trực tiếp hàng

c) Chứng minh góc ABG = góc ACG


Lớp 0 Toán
1
0

Cho tam giác ABC vuông tại A (ABChứng minh: tam giác ABC = tam giác ADCc) Qua A vẽ mặt đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với BC cắt DC trên EChứng minh: Tam giác AEC cân trên Ed) Call F là trung điểm của BC. Trên AC mang điểm O làm sao cho AC = 3AOChứng minc ba điểm F, O, D trực tiếp mặt hàng. 


Lớp 0 Tân oán
4
0

Cho tam giác ABC với độ dài 3 cạnh AB = 3centimet, BC = 5centimet, AC = 4cm

a) Tam giác ABC là tam giác gì? Vì sao?

b) Trên cạnh BC đem điểm D sao để cho BA = BD . Từ D vẽ Dx vuông góc cùng với BC (Dx cắt AC trên H). Chứng minch rằng: BH là tia phân giác của góc ABC

c) Vẽ trung tuyến AM. Chứng minc tam giác ABC cân


Lớp 0 Toán thù
4
0

Cho 3 điểm B, H, C trực tiếp hàng và BC = 15centimet, BH = 3centimet, HC = 12centimet. Từ H vẽ tia Hx vuông góc với đường thẳng BC. Lấy A ở trong tia Hx làm sao cho HA = 6cm.

a) Tính độ lâu năm AB ? AC ?

b) Chứng minch tam giác ABC vuông ?

c) Trên tia HC, đem HD = HA. Từ D vẽ con đường thẳng song song với AH cắt AC tại E. Vẽ EK vuông AH ( K thuộc AH ), Chứng minch ∆HDE = ∆EKH

d) Vẽ AD cắt HE trên G, chứng tỏ 3HG > BE

*


Lớp 0 Toán
0
0

Cho tam giác ABC cân tại A(A nhọn).Tia phân giác của góc Acắt BC trên I.

a) Chứng minch AI ⊥BC

b) Goi D là trung điểm của AC,M là giao điểm củaBD với AI.Chứng minh rằng M là trọng tâm của tam giác ABC.

c) Biết AB=AC=5cm;BC=6centimet.Tính AM


Lớp 0 Toán
0
0

Cho tam giác ABC vuông tại A tất cả AB= 9centimet ; BC=10cm

a. Tính AC cùng so sánh các góc tam giác ABC

b. Trên tia đối tia AB đem điểm D làm sao để cho A là trung điểm BD. Chứng minc tam giác BCD cân

c. Gọi E; F theo lần lượt là trung điểm các cạnh DC, BC. Đường thẳng BE cắt cạnh AC trên M.

Tính CM và chứng tỏ 3 điểm D; M; F trực tiếp hàng


Lớp 0 Tân oán
2
0

Cho tam giác ABC vuông trên A biết AB=5cm,AC=12cm.Vẽ AH vuông góc với BC ( H trực thuộc BC )

A)Tính BC

B)So sánh các góc của tam giác ABC

C)Điện thoại tư vấn N là trung điểm của AC,trên tia đối của tia NH lấy điểm I làm thế nào để cho NH=NI

Chứng minh:tam giácNHA=tam giác NIC

d)gọi E là trung điểm của HC

Chứng minh tam giác AEI cân


Lớp 0 Toán thù
0
0

Cho tam giác ABC, các con đường phân giác của những góc không tính tại B cùng C giảm nhau làm việc E. hotline G, H, K theo thứ trường đoản cú là chân những con đường vuông góc kẻ tự E đến những đường thẳng BC, AB, AC.

a) Có dìm xét gì về độ nhiều năm EH, EG, EK ?

b) Chứng minch AE là tia phân giác góc BAC.

c) Đường phân giác của góc ngoại trừ tại A của tam giác ABC cắt các đường thẳng BE, CE tại D cùng F. Chứng minh EA vuông góc cùng với DF.

d) Các con đường trực tiếp EA, FB, DC là những mặt đường gì vào tam giác DEF ?


Lớp 0 Toán
0
1

Cho tam giác ABC, các đường phân giác của những góc xung quanh trên B với C cắt nhau ở E. Call G, H, K theo trang bị từ bỏ là chân các con đường vuông góc kẻ từ bỏ E đến những đường thẳng BC, AB, AC.

a) Có thừa nhận xét gì về độ lâu năm EH, EG, EK ?

b) Chứng minc AE là tia phân giác góc BAC.

Xem thêm: Điện Thoại Sony Xperia C3 Giá Bao Nhiêu, Điện Thoại Sony Xperia C3 Dual D2502

c) Đường phân giác của góc ngoại trừ trên A của tam giác ABC cắt những đường trực tiếp BE, CE trên D với F. Chứng minh EA vuông góc với DF.

d) Các đường trực tiếp EA, FB, DC là những con đường gì vào tam giác DEF ?


Lớp 0 Toán thù
0
1

Khoá học trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN


Loading...

Khoá học bên trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN