Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn sẽ xem: Cho 5 chữ số 2 5 0 6 1
Bạn đang xem: Cho 5 chữ số 2 5 0 6 1

*

*

- Có 4 bí quyết chọn hàng ngàn (tất cả những số từ số0)

- Có 4 cách chọn hàng chục (toàn bộ các số trừ số sản phẩm trăm)

- Có 3 cách chọn mặt hàng đơn vị chức năng (tất cả các số trừ số hàng trăm ngàn với sản phẩm chục)

=> Có: 4.4.3 = 48 số có 3 chữ số khác nhau lập từ 5 chữ số trên


*Xem thêm: Những Điều Cần Biết Về Hệ Điều Hành Mac Os X, Hệ Điều Hành Macos Là Gì

Bài 1:Cho A=0;1;2;3;4;5.Hỏi có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau thế nào cho tổng nhị chữ số đầu nhỏ rộng tổng nhì chữ số sau 1 đơn vị

Bài 2:Với những chữ số 1;2;3;4;5;6 rất có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái thỏa mãn?

a,gồm tất cả 6 chữ số

b,gồm có 6 chữ số không giống nhau

c,gồm gồm 6 chữ số với phân chia hết cho 2

Bài 3:Cho X=0;1;2;3;4;5;6

a,Có bao nhiêu số chẵn bao gồm 4 chữ số không giống nhau song một ?

b,Có bao nhiêu chữ số tất cả 3 chữ số khác nhau chia hết cho 5

c, Có từng nào số gồm 3 chữ số không giống nhau chia hết cho 9 .

Bài 4:Có bao nhiêu số tự nhiên tất cả tính chất.

a,là số chẵn gồm 2 chữ số không nhết thiết nên không giống nhau

b,là số lẻ và gồm 2 chữ số không nhất thiết yêu cầu không giống nhau

c,là số lẻ với tất cả nhì chữ số khác nhau

d,là số chẵn và gồm 2 chữ số khác nhau

Bài 5:Cho tập thích hợp A1;2;3;4;5;6

a,có thể lập được từng nào số bao gồm 4 chữ số khác nhau hình thành từ bỏ tập A

b,hoàn toàn có thể lập được từng nào số gồm 3 chữ số không giống nhau cùng phân tách không còn mang lại 2

c,có thể lập được bao nhiêu số gồm 5 chữ số khác nhau và phân tách không còn mang lại 5

góp với tớ đề xuất lắm

Lớp 6 Toán 1 0

Từ những chữ số 0, 1, 2, 3, 4 lập được từng nào số tự nhiên tất cả 3 chữ số khác nhau ko phân chia hết đến 5 nhưng mà tổng những chữ số bởi 6

Lớp 6 Tân oán 1 0

Dùng 5 chữ số 2;5;0;6;1 lập được từng nào chữ số tất cả 3 chữ số không giống nhau?

Lớp 6 Toán 1 0

Dùng 5 chữ số 2,5,0,6,1 lập được từng nào số gồm 3 chữ số khác nhau

Lớp 6 Tân oán 1 0

Cho 5 chữ số không giống nhau cùng khác 0 .Hỏi hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu số:

a) Có 2 chữ số khac nhau

b)Có 3 chữ số không giống nhau

c)Có 4 chữ số khác nhau

d)Có 5 chữ số khác nhau

Lớp 6 Toán 2 0

Cho tứ chữ số 2; 5; 0; 6. Có thể lập được từng nào số bao gồm nhị chữ số không giống nhau từ các chữ số trên ? Trả lời

Lớp 6 Toán thù 0 0

cần sử dụng 5 số 2;5;0;6;1 lập được bao nhiêu sốgồm 3 chữ số khác biệt ?

Lớp 6 Tân oán 0 0

Khoá học tập bên trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN