Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file" /> Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file" />

Chi phí khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Tóm tắt Nội dung VB cội Tiếng Anh Hiệu lực VB tương quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
Đăng nhập thông tin tài khoản LuatVietphái mạnh với đăng ký sử dụng Phần mượt tra cứu văn uống bản.

Bạn đang xem: Chi phí khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

">Theo dõi hiệu lực hiện hành VB
Chia sẻ qua:
*
*

đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải tệp tin. Nếu người tiêu dùng chưa tồn tại tài khoản, sung sướng ĐK trên đây!
đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao nhằm sở hữu tệp tin. Nếu quý khách chưa tồn tại thông tin tài khoản, vui mừng ĐK trên đây!

BỘ XÂY DỰNG

-----------

Số: 16/2019/TT-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc

------------

TP Hà Nội, ngày 26 mon 1hai năm 2019


Thông bốn này bị huỷ bỏ vì Điều 3 Thông tư số 12/2021/TT-BXD">

THÔNG TƯ

Hướng dẫn khẳng định chi phí quản lý dự án công trình và tư vấn đầu tư chi tiêu xây dựng

-------------


Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CPhường ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ vẻ ngoài công dụng, trách nhiệm, quyền lợi với tổ chức cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn uống cứ đọng Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 mon 8 năm 2019 của Chính phủ về cai quản chi phí đầu tư xây dựng;


Theo ý kiến đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế tạo cùng Cục trưởng Cục Kinch tế xây dựng;

Sở trưởng Bộ Xây dựng phát hành Thông tư lí giải xác minh ngân sách làm chủ dự án công trình và support đầu tư chi tiêu kiến thiết.


1. Thông bốn này chỉ dẫn khẳng định ngân sách quản lý dự án công trình cùng support đầu tư desgin đối với những dự án công trình sử dụng vốn ngân sách bên nước, vốn đơn vị nước ngoài túi tiền cùng dự án đầu tư chi tiêu theo vẻ ngoài đối tác công bốn (PPP) phương tiện tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 mon 8 năm 2019 của Chính phủ về thống trị chi phí đầu tư chi tiêu sản xuất (viết tắt là Nghị định số 68/2019/NĐ-CP).
2. Đối cùng với các dự án công trình sử dụng nguồn vốn cung ứng cách tân và phát triển thừa nhận (ODA) thực hiện theo lao lý điều ước thế giới và lao lý của lao lý trong nước của Luật điều ước thế giới.
1. Thông bốn này áp dụng đối với những ban ngành, tổ chức, cá nhân có tương quan tới sự việc xác định ngân sách cai quản dự án công trình và support đầu tư chi tiêu xây đắp các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn đơn vị nước ngoài chi phí với dự án công trình chi tiêu theo hiệ tượng công ty đối tác công bốn (PPP).
2. Các tổ chức triển khai, cá nhân bao gồm tương quan có thể xác minh chi phí cai quản dự án và support chi tiêu tạo ra của những dự án công trình áp dụng nguồn ngân sách không giống theo phía dẫn trên Thông bốn này làm địa thế căn cứ thực hiện nhiệm vụ tài chính so với nhà nước.
1. Định mức giá thành làm chủ dự án công trình đầu tư chi tiêu xây cất ban hành tại Thông bốn này là các đại lý nhằm xác định ngân sách làm chủ dự án đầu tư kiến thiết (viết tắt là ngân sách làm chủ dự án) nhằm tổ chức thực hiện những các bước quản lý dự án công trình tự quy trình sẵn sàng dự án công trình, tiến hành dự án công trình với kết thúc tạo ra gửi dự án công trình của dự án công trình vào khai thác áp dụng.
2. Định mức giá tư vấn đầu tư chi tiêu tạo ra ban hành trên Thông bốn này nhằm xác định chi phí tư vấn đầu tư xây cất (viết tắt là chi phí tư vấn) tương xứng cùng với nội dung, trải đời sản phẩm tư vấn và trình từ bỏ đầu tư gây ra.
3. Trường hòa hợp Ban thống trị dự án bao gồm đầy đủ năng lực nhằm tiến hành công việc support thống trị dự án cho những dự án khác hoặc triển khai một trong những quá trình tư vấn thì ngân sách tiến hành những các bước tư vấn được tính bổ sung vào ngân sách hoạt động vui chơi của Ban thống trị dự án công trình. Việc làm chủ sử dụng chi phí của những công việc support nêu bên trên tiến hành theo cơ chế hiện tại hành.

4. Đối với dự án công trình, công trình, gói thầu gồm bài bản ngân sách nằm trong khoảng quy mô ngân sách trong phú lục ban hành hẳn nhiên Thông bốn này thì định mức giá thành làm chủ dự án với ngân sách hỗ trợ tư vấn được xác minh theo bí quyết sau:

Trong đó:

- Nt: Định mức giá thống trị dự án, support đầu tư kiến tạo theo bài bản chi phí xây dừng hoặc quy mô ngân sách thiết bị hoặc đồ sộ ngân sách tạo với ngân sách đồ vật bắt buộc tính; đơn vị tính: tỉ lệ %;

- Gt: Quy mô ngân sách sản xuất hoặc đồ sộ chi phí trang bị hoặc đồ sộ chi phí xây dựng với ngân sách máy phải tính định mức giá làm chủ dự án, ngân sách tư vấn; đơn vị chức năng tính: giá trị;

- Ga: Quy tế bào chi phí xây đắp hoặc bài bản ngân sách đồ vật hoặc đồ sộ ngân sách chế tạo và ngân sách đồ vật cận trên bài bản chi phí yêu cầu tính định mức; đơn vị chức năng tính: giá bán trị;

- Gb: Quy tế bào ngân sách xây đắp hoặc quy mô ngân sách máy hoặc quy mô ngân sách tạo ra và chi phí lắp thêm cận dưới bài bản chi phí đề nghị tính định mức; đơn vị chức năng tính: giá bán trị;

- Na: Định mức chi phí quản lý dự án, tư vấn chi tiêu xây đắp khớp ứng cùng với Ga; đơn vị chức năng tính: tỉ trọng %;

- Nb: Định mức giá cai quản dự án, tư vấn đầu tư thiết kế tương ứng với Gb; đơn vị chức năng tính: tỉ lệ thành phần %.


5. Trường đúng theo dự án công trình tất cả bài bản ngân sách (chi phí xây đắp và chi phí thiết bị) to hơn đồ sộ ngân sách trong Phụ lục hàng đầu tất nhiên Thông bốn này hoặc ngôi trường thích hợp vì chưng tính chất riêng biệt của dự án công trình nếu ngân sách thống trị dự án công trình khẳng định theo định nấc phát hành trên Thông tứ này sẽ không đầy đủ chi phí thì nhà chi tiêu tổ chức lập dự tân oán nhằm xác minh ngân sách quản lý dự án tuy vậy phải bảo đảm kết quả dự án công trình.
6. Trường đúng theo dự án công trình, dự án công trình, gói thầu tất cả quy mô chi phí to hơn đồ sộ chi phí vào Prúc lục số 2 hẳn nhiên Thông bốn này hoặc trường hợp một số trong những các bước support chưa xuất hiện định mức ngân sách được ban hành thì nhà đầu tư chi tiêu tổ chức triển khai lập dự toán thù nhằm khẳng định ngân sách hỗ trợ tư vấn theo hướng dẫn trên Phụ lục số 3 hẳn nhiên Thông bốn này.
7. giá thành hỗ trợ tư vấn điều tra gây ra, phân tích siêng ngành xây đắp xác định như chi phí thiết kế trong dự toán thiết kế.
Chương IIXÁC ĐỊNH CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN
Điều 4. Nội dung chi phí cai quản dự ántúi tiền làm chủ dự án công trình khẳng định theo định mức chi phí làm chủ dự án công trình ban hành tại bảng tiên phong hàng đầu.1, bảng hàng đầu.2 của Prúc lục số 1 đương nhiên Thông bốn này là cơ sở để khẳng định chi phí làm chủ dự án gồm: chi phí lương của cán cỗ làm chủ dự án công trình, tiền công trả cho tất cả những người lao cồn theo thích hợp đồng; những khoản phụ cung cấp lương; tiền thưởng trọn, phúc lợi an sinh tập thể; những khoản góp sức (bảo đảm thôn hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn, trích nộp không giống theo luật của quy định đối với cá thể được hưởng lương từ dự án); áp dụng khoa học công nghệ, cai quản bài toán áp dụng hệ thống thông báo công trình xây dựng (BIM); đào tạo và giảng dạy cải thiện năng lực cán cỗ quản lý dự án; thanh toán các hình thức dịch vụ công cộng; đồ bốn văn uống chống phẩm; thông báo, tuyên truyền, liên lạc; tổ chức triển khai hội nghị tất cả tương quan mang đến dự án; công tác phí; thuê mướn, sửa chữa thay thế, bán buôn gia sản Ship hàng làm chủ dự án công trình, ngân sách khác với ngân sách dự phòng.
Điều 5. Xác định ngân sách quản lý dự án

1. giá cả thống trị dự án trong tổng vốn đầu tư xác minh theo định nấc Phần Trăm Tỷ Lệ (%) (phát hành trên bảng hàng đầu.1 của Phú lục tiên phong hàng đầu dĩ nhiên Thông bốn này) nhân với ngân sách thi công với ngân sách lắp thêm (chưa có thuế quý giá gia tăng) trong tổng mức đầu tư chi tiêu của dự án.
2. Ngân sách cai quản dự án công trình trong dự toán thù xuất bản công trình xây dựng hoặc tổng dự toán của dự án công trình khẳng định theo định nút Phần Trăm (%) (cùng định nút tỷ lệ % áp dụng để tính ngân sách quản lý dự án công trình trong tổng giá trị chi tiêu được duyệt) nhân với ngân sách phát hành và sản phẩm công nghệ (chưa có thuế quý hiếm gia tăng) vào dự tân oán kiến tạo công trình hoặc tổng dự tân oán của dự án công trình.
3. Chi tiêu quản lý dự án của các dự án công trình đầu tư chi tiêu chế tạo trên biển; trên đảo; dự án trải dài dọc theo con đường biên giới trên đất liền, dự án tại buôn bản có ĐK kinh tế - xã hội đặc trưng khó khăn (vùng bến bãi ngang ven bờ biển cùng hải đảo; làng mạc biên thuỳ, buôn bản bình yên khu; các xã bạn dạng đặc biệt quan trọng cạnh tranh khăn) theo lý lẽ của Chính phủ xác minh theo định nút tại bảng số 1.1 của Phú lục số 1 tất nhiên Thông tư này cùng điều chỉnh với hệ số k = 1,35. Chi tiêu làm chủ dự án công trình của dự án trải lâu năm theo con đường trên địa phận từ nhì tỉnh giấc trngơi nghỉ lên hoặc dự án bao gồm những công trình xây dựng riêng biệt được kiến thiết trên địa bàn các tỉnh khác nhau xác định theo định nấc phát hành tại bảng hàng đầu.1 của Prúc lục tiên phong hàng đầu kèm theo Thông bốn này cùng kiểm soát và điều chỉnh cùng với hệ số k = 1,1.
4. Trường phù hợp dự án được làm chủ theo hiệ tượng chủ chi tiêu thực hiện tư cách pháp nhân của mình cùng bộ máy trình độ chuyên môn trực thuộc tất cả đủ điều kiện năng lượng nhằm thẳng cai quản dự án, ngân sách quản lý dự án công trình khẳng định theo định nấc ban hành tại bảng số 1.1 của Prúc lục số 1 tất nhiên Thông tư này cùng điều chỉnh cùng với thông số k = 0,8.
5. Trường vừa lòng mướn hỗ trợ tư vấn quản lý dự án công trình, ngân sách thuê hỗ trợ tư vấn làm chủ dự án công trình khẳng định bởi dự toán thù trên các đại lý văn bản, cân nặng các bước thống trị dự án được thỏa thuận vào hòa hợp đồng thống trị dự án thân công ty chi tiêu cùng với đơn vị thầu tư vấn quản lý dự án. Chi tiêu thuê hỗ trợ tư vấn làm chủ dự án công trình (đã bao hàm thuế quý giá gia tăng) cùng cùng với chi phí quản lý dự án công trình của công ty đầu tư chi tiêu không thừa ngân sách làm chủ dự án khẳng định theo hướng dẫn trên Thông tư này.
6. Trường hợp chi phí vật dụng chỉ chiếm tỷ trọng ≥ 1/2 tổng ngân sách desgin cùng đồ vật vào tổng mức vốn chi tiêu được duyệt y thì kiểm soát và điều chỉnh định mức ngân sách thống trị dự án công trình với thông số k = 0,8.
7. Trường hòa hợp dự án công trình được quản lý theo những dự án nhân tố trong những số đó mỗi dự án công trình nhân tố có thể quản lý hòa bình, khai quật sử dụng hoặc được phân kỹ chi tiêu để tiến hành thì ngân sách làm chủ dự án công trình được xác minh riêng rẽ theo bài bản của từng dự án yếu tố.
8. Trường đúng theo tổng thầu tiến hành một trong những công việc quản lý dự án công trình ở trong trách nhiệm của nhà đầu tư thì tổng thầu được hưởng một phần chi phí quản lý dự án tùy trực thuộc trách nhiệm bởi chủ chi tiêu giao. túi tiền tổng thầu triển khai các quá trình thống trị dự án công trình vị nhà đầu tư với tổng thầu thỏa thuận hợp tác từ bỏ nguồn ngân sách đầu tư quản lý dự án công trình và được khẳng định vào giá phù hợp đồng tổng thầu. Ngân sách chi tiêu làm chủ dự án công trình của công ty đầu tư chi tiêu và chi phí quản lý dự án công trình của tổng thầu không quá ngân sách thống trị dự án xác minh theo phía dẫn trên Thông tư này.
Điều 6. Xác định chi phí quản lý dự án công trình của dự án đầu tư theo vẻ ngoài đối tác doanh nghiệp công tư (PPP)
1. giá cả thống trị dự án của Cơ quan tiền bên nước gồm thẩm quyền xác minh bằng dự tân oán tương xứng với trách nhiệm quản lý dự án công trình cùng các chính sách chế độ có liên quan.
2. túi tiền hoạt động vui chơi của đơn vị thống trị dự án công trình trực thuộc Cơ quan công ty nước bao gồm thẩm quyền khẳng định bởi định mức Tỷ Lệ Xác Suất (%) (ban hành trên bảng số 1.2 của Phú lục hàng đầu tất nhiên Thông tư này) nhân với chi phí thi công với ngân sách thiết bị (chưa tồn tại thuế cực hiếm gia tăng) vào tổng mức vốn chi tiêu tạo ra của dự án. Ngân sách hoạt động của đơn vị chức năng cai quản dự án công trình nằm trong Cơ quan tiền nhà nước bao gồm thđộ ẩm quyền so với những dự án công trình trải dài theo đường bên trên địa phận từ nhì tỉnh trngơi nghỉ lên hoặc dự án công trình gồm các dự án công trình đơn lẻ được thi công bên trên địa bàn nhiều thức giấc không giống nhau xác minh theo định nút phát hành tại bảng tiên phong hàng đầu.2 của Prúc lục số 1 kèm theo Thông tư này và kiểm soát và điều chỉnh cùng với hệ số k = 1,1.
3. giá cả cai quản dự án trong phòng đầu tư khẳng định theo phía dẫn tại Điều 5 Thông tứ này với điều chỉnh cùng với thông số k = 0,7.
Chương thơm IIIXÁC ĐỊNH CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Điều 7. Nội dung ngân sách tư vấn chi tiêu xây dựngNgân sách chi tiêu tư vấn đầu tư phát hành xác định theo định mức giá thành tư vấn đầu tư chi tiêu tạo ra là cửa hàng nhằm xác định chi phí các các bước support gồm: ngân sách nhân công tư vấn (chi phí lương, những khoản prúc cấp lương, tiền thưởng, phúc lợi an sinh bạn bè, những khoản đóng góp bảo đảm xóm hội, bảo hiểm y tế, bảo đảm thất nghiệp, kinh phí công doàn, trích nộp khác theo cơ chế của điều khoản đối với các cá thể thực hiện quá trình hỗ trợ tư vấn trên dự án); ngân sách ứng dụng kỹ thuật công nghệ; chi phí tkhô cứng toán các hình thức nơi công cộng, thiết bị tư vnạp năng lượng chống phẩm, đọc tin liên lạc; chi phí mướn mướn, thay thế, buôn bán tài sản phục vụ tư vấn cho dự án (nếu có); chi phí thống trị của tổ chức triển khai bốn vấn; chi phí khác; lợi tức đầu tư Chịu đựng thuế tính trước mà lại chưa bao hàm chi phí vận dụng khối hệ thống thông tin dự án công trình (BIM), thuế giá trị tăng thêm với ngân sách dự phòng.
Điều 8. Xác định chi phí tư vấn đầu tư chi tiêu xây dựng

1. Ngân sách chi tiêu tư vấn xác định bên trên cơ sở định nút phần trăm Phần Trăm (%) khớp ứng với đồ sộ chi phí gây ra, đồ sộ chi phí trang bị hoặc quy mô chi phí xây cất với chi phí lắp thêm.
2. túi tiền support khẳng định theo một số loại công trình; cấp dự án công trình theo dụng cụ hiện hành. Riêng ngân sách hỗ trợ tư vấn của công trình xây dựng quốc phòng, bình an xác định theo định mức giá hỗ trợ tư vấn của những một số loại công trình gia dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông vận tải, nông nghiệp và cách tân và phát triển nông xóm tương xứng.
3. giá cả tư vấn xác minh theo định mức ban hành tại Prúc lục số 2 cố nhiên Thông tứ này không bao gồm chi phí nhằm lập làm hồ sơ bởi tiếng nước ngoài. Ngân sách lập làm hồ sơ bằng tiếng quốc tế được bổ sung vào ngân sách tư vấn và xác minh bởi lập dự tân oán tuy vậy tối đa không thực sự 15% chi phí support xác minh theo định mức phát hành trên Phụ lục số 2 đương nhiên Thông tứ này.
4. Trường hợp phải khởi tạo thêm hồ sơ support theo tiền lệ nước ngoài, lập những report riêng rẽ theo thưởng thức của phòng tài trợ so với các dự án công trình vay vốn ngân hàng quốc tế thì chi phí cho những quá trình bên trên xác định bởi dự toán thù tương xứng cùng với nội dung thử khám phá của từng công việc.
5. Trường thích hợp vận dụng mặt khác các hệ số điều chỉnh định mức ngân sách hỗ trợ tư vấn thì nhân các hệ số kiểm soát và điều chỉnh cùng với định mức ngân sách tư vấn.

Xem thêm: Thẩm Mỹ Thu Nhỏ Lỗ Chân Lông Giá Bao Nhiêu Tiền? Thu Nhỏ Lỗ Chân Lông Giá Bao Nhiêu Tiền


6. Trường vừa lòng thuê cá nhân, tổ chức tư vấn thực hiện một vài quá trình support theo trải đời của ban ngành thống trị công ty nước vào quy trình khám nghiệm công tác nghiệm thu sát hoạch công trình kiến thiết thì ngân sách mướn cá nhân, tổ chức triển khai hỗ trợ tư vấn xác minh bởi dự toán thù phù hợp cùng với câu chữ, phạm vi các bước tư vấn nên thực hiện.
7. Trường vừa lòng thuê tổ chức tư vấn nội địa phối hợp với chuyên gia tư vấn nước ngoài nhằm triển khai các bước hỗ trợ tư vấn thì ngân sách thuê hỗ trợ tư vấn xác minh bởi dự toán chi phí nhưng mà ko thừa quá 2,0 lần mức giá tính theo định mức tại Phụ lục số 2 đương nhiên Thông tư này. Ngân sách thuê Chuyên Viên support nước ngoài xác định bên trên cửa hàng số lượng chuyên gia, thời gian thao tác của Chuyên Viên, chi phí lương của chuyên gia với những khoản ngân sách cần thiết không giống để kết thúc quá trình hỗ trợ tư vấn được mướn. giá thành mướn chuyên gia tư vấn quốc tế xác minh theo tiền lệ quốc tế, phù hợp với biện pháp ở trong phòng tài trợ vốn (ví như có) và tương xứng với ĐK triển khai hình thức tư vấn tại cả nước.
Chương IVTỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Xử lý gửi tiếpViệc xác định chi phí làm chủ dự án, chi phí tư vấn trong tiến trình chuyến qua điều khoản tại Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.. được pháp luật rõ ràng nlỗi sau:
2. Đối với dự án công trình đầu tư xây cất vẫn phê coi sóc sau ngày gồm hiệu lực thực thi hiện hành của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP:
b) Trường thích hợp gói thầu quản lý dự án công trình, gói thầu support chưa triển khai gạn lọc bên thầu hoặc đang triển khai sàng lọc bên thầu trước thời khắc gồm hiệu lực thực thi hiện hành của Thông tư này thì áp dụng định mức giá thành làm chủ dự án, chi phí tư vấn ban hành trên Thông tứ này nhằm cập nhật giá gói thầu thống trị dự án, gói thầu support.
3. Đối cùng với các phù hợp đồng cai quản dự án, tư vấn đã ký kết kết trước thời điểm ngày bao gồm hiệu lực thực thi Thông bốn này thì triển khai theo câu chữ của phù hợp đồng với phù hợp cùng với phép tắc của luật pháp áp dụng mang đến phù hợp đồng.
Điều 10. Hiệu lực thi hành Thông bốn này còn có hiệu lực thực hành Tính từ lúc ngày 15 mon hai năm 20đôi mươi.

Nơi nhận:

- Thủ tướng tá, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ sở ở trong Chính phủ;

- HĐND, UBND những thức giấc, đô thị trực thuộc TW;

- Văn chống Trung ương và những Ban của Đảng;

- Văn uống phòng Quốc hội;

- Vnạp năng lượng chống Chủ tịch nước;

- Viện Kiểm giáp dân chúng về tối cao;

- Tòa án quần chúng. # tối cao;

- Kiểm tân oán bên nước;

- Hội đồng dân tộc của Quốc hội;

- Cơ quan liêu Trung ương của các đoàn thể;

- Cục Kiểm tra vnạp năng lượng phiên bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Uỷ ban Dân tộc;

- Ssinh sống Xây dựng những tỉnh giấc, thành thị trực thuộc TW;

- Công báo,WebsiteChính phủ;WebsiteBộ Xây dựng;

- Sở Xây dựng: Sở trưởng, Thử trưởng

- Các đơn vị chức năng nằm trong cùng trực trực thuộc Bộ;

- Lưu:VP., PC, KTXD(100b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh


Prúc lục hàng đầu. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Bảng hàng đầu.1: Định mức giá thành thống trị dự án

Đơn vị tính: xác suất %

TT

Loại công trình

túi tiền thi công với sản phẩm (chưa tồn tại thuế GTGT) (tỷ đồng)

≤ 10

20

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

trăng tròn.000

30.000

1

Công trình dân dụng

3,282

2,784

2,486

1,921

1,796

1,442

1,180

0,912

0,677

0,486

0,363

0,290

2

Công trình công nghiệp

3,453

2,930

2,616

2,021

1,890

1,518

1,242

1,071

0,713

0,512

0,382

0,305

3

Công trình giao thông

2,936

2,491

2,225

1,719

1,607

1,290

1,056

0,910

0,606

0,435

0,325

0,260

4

Công trình nông nghiệp trồng trọt và cải tiến và phát triển nông thôn

3,108

2,637

2,355

1,819

1,701

1,366

1,118

0,964

0,642

0,461

0,344

0,275

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

2,763

2,344

2,093

1,517

1,486

1,214

1,020

0,856

0,570

0,409

0,306

0,245


Bảng tiên phong hàng đầu.2: Định mức ngân sách buổi giao lưu của đơn vị chức năng làm chủ dự án thuộc Cơ quan đơn vị nước bao gồm thẩm quyền tiến hành dự án theo bề ngoài công ty đối tác công tứ (PPP)

Đơn vị tính: Phần Trăm %

TT

Loại công trình

Chi phí gây ra cùng vật dụng (chưa xuất hiện thuế GTGT) (tỷ đồng)

≤ 50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

đôi mươi.000

30.000

1

Công trình dân dụng

1,113

0,764

0,714

0,573

0,469

0,404

0,202

0,145

0,105

0,084

2

Công trình công nghiệp

1,178

0,809

0,756

0,607

0,497

0,428

0,214

0,154

0,111

0,088

3

Công trình giao thông

1,001

0,688

0,643

0,516

0,445

0,385

0,178

0,131

0,094

0,075

4

Công trình nông nghiệp trồng trọt và phát triển nông thôn

1,065

0,731

0,684

0,549

0,450

0,388

0,193

0,139

0,100

0,080

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

0,945

0,649

0,606

0,487

0,398

0,343

0,172

0,123

0,089

0,071


Phụ lục số 2. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

I. Hướng dẫn áp dụng định mức ngân sách lập báo cáo phân tích tiền khả thi, report nghiên cứu và phân tích khả thi, report kinh tế tài chính - kỹ thuật

1. Chi tiêu lập báo cáo nghiên cứu chi phí khả thi xác minh theo định nút phần trăm Phần Trăm (%) (ban hành trên bảng số 2.1 của Phụ lục số 2 dĩ nhiên Thông tứ này) nhân cùng với ngân sách thi công cùng chi phí trang bị (chưa xuất hiện thuế giá trị gia tăng) dự tính theo suất vốn đầu tư hoặc dữ liệu ngân sách của những dự án tất cả đặc điểm, quy mô tương tự như sẽ hoặc vẫn thực hiện.

2. Ngân sách lập báo cáo phân tích khả thi xác minh theo định nấc tỷ lệ xác suất (%) (ban hành tại bảng số 2.2 của Phú lục số 2 dĩ nhiên Thông tứ này) nhân cùng với ngân sách xây cất và chi phí sản phẩm (chưa có thuế giá trị gia tăng) vào sơ bộ tổng mức đầu tư chi tiêu của báo cáo nghiên cứu chi phí khả thi được duyệt hoặc dự trù theo suất vốn đầu tư, tài liệu chi phí của những dự án có đặc điểm, đồ sộ tương tự vẫn hoặc vẫn triển khai (vào trường phù hợp dự án công trình không hẳn lập report nghiên cứu tiền khả thi).

3. Chi phí lập báo cáo tài chính - nghệ thuật xác minh theo định mức Tỷ Lệ phần trăm (%) (ban hành trên bảng số 2.3 của Prúc lục số 2 đương nhiên Thông bốn này) nhân với chi phí gây ra cùng chi phí sản phẩm (chưa xuất hiện thuế quý giá gia tăng) dự loài kiến theo suất vốn chi tiêu hoặc dữ liệu ngân sách của những dự án gồm đặc điểm, bài bản giống như đã hoặc vẫn tiến hành.

4. giá cả lập khuyến nghị dự án công trình đối với các dự án đầu tư theo hiệ tượng đối tác doanh nghiệp công tứ (PPP) khẳng định như sau:

- Chi tiêu lập đề xuất dự án đội A, B khẳng định bằng 40% ngân sách lập báo cáo nghiên cứu và phân tích khả thi của dự án công trình gồm quy mô khớp ứng khẳng định theo định nút Tỷ Lệ Xác Suất (%) phát hành trên Phú lục số 2 dĩ nhiên Thông bốn này.

- Chi tiêu lập đề xuất dự án công trình đối với các dự án công trình nhóm C xác minh bởi 80% ngân sách lập report nghiên cứu khả thi của dự án công trình có quy mô tương ứng xác định theo định nút Phần Trăm tỷ lệ (%) phát hành tại Prúc lục số 2 cố nhiên Thông bốn này.

5. Ngân sách chi tiêu lập report nghiên cứu và phân tích tiền khả thi, report phân tích khả thi của các dự án đặc biệt quốc gia được kiểm soát và điều chỉnh cùng với thông số k = 1,1.

6. Ngân sách lập báo cáo nghiên cứu khả thi với lập report tài chính - kỹ thuật của một số trong những dự án công trình được điều chỉnh nlỗi sau:

- Dự án tôn tạo, thay thế, mở rộng tất cả tính toán thù liên kết cùng với công trình xây dựng hiện nay có: k = 1,15.

- Dự án chi tiêu gồm nhiều dự án công trình cá biệt được kiến thiết bên trên địa phận trường đoản cú nhị tỉnh giấc trsinh sống lên: k = 1,1.

- Sử dụng xây cất mẫu, thi công nổi bật vị cơ quan có thđộ ẩm quyền ban hành: k = 0,80.

- Sử dụng thiết kế tái diễn hoặc thực hiện lại thiết kế: k = 0,80.

7. túi tiền điều chỉnh report phân tích tiền khả thi, report nghiên cứu và phân tích khả thi, report kinh tế tài chính - kỹ thuật chi tiêu tạo ra xác định bởi dự toán thù theo hướng dẫn trên Phú lục số 3 đương nhiên Thông tứ này.


Bảng số 2.1: Định mức giá lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

Đơn vị tính: tỷ lệ %

TT

Loại công trình

Ngân sách chi tiêu thành lập cùng thứ (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

≤ 15

20

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

đôi mươi.000

30.000

1

Công trình dân dụng

0,668

0,503

0,376

0,240

0,161

0,100

0,086

0,073

0,050

0,040

0,026

0,022

2

Công trình công nghiệp

0,757

0,612

0,441

0,294

0,206

0,163

0,141

0,110

0,074

0,057

0,034

0,027

3

Công trình giao thông

0,413

0,345

0,251

0,177

0,108

0,071

0,062

0,053

0,036

0,029

0,019

0,016

4

Công trình nông nghiệp trồng trọt với cách tân và phát triển nông thôn

0,566

0,472

0,343

0,216

0,144

0,096

0,082

0,070

0,048

0,039

0,025

0,021

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

0,431

0,360

0,262

0,183

0,112

0,074

0,065

0,055

0,038

0,030

0,020

0,017


Bảng số 2.2: Định mức giá thành lập report nghiên cứu và phân tích khả thi

Đơn vị tính: Phần Trăm %

TT

Loại công trình

túi tiền xây đắp cùng trang bị (chưa xuất hiện thuế GTGT) (tỷ đồng)

≤ 15

20

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

20.000

30.000

1

Công trình dân dụng

1,114

0,914

0,751

0,534

0,402

0,287

0,246

0,209

0,167

0,134

0,102

0,086

2

Công trình công nghiệp

1,261

1,112

0,882

0,654

0,515

0,466

0,404

0,315

0,248

0,189

0,135

0,107

3

Công trình giao thông

0,689

0,628

0,501

0,393

0,271

0,203

0,177

0,151

0,120

0,097

0,075

0,063

4

Công trình nông nghiệp trồng trọt và cách tân và phát triển nông thôn

0,943

0,858

0,685

0,480

0,361

0,273

0,234

0,201

0,161

0,129

0,100

0,084

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

0,719

0,654

0,524

0,407

0,280

0,211

0,185

0,158

0,127

0,101

0,078

0,065


Bảng số 2.3: Định mức chi phí lập report tài chính - kỹ thuật

Đơn vị tính: phần trăm %

TT

Loại công trình

Chi tiêu phát hành với đồ vật (chưa xuất hiện thuế GTGT) (tỷ đồng)

≤ 1

3

7

≤ 15

1

Công trình dân dụng

6,5

4,7

4,2

3,6

2

Công trình công nghiệp

6,7

4,8

4,3

3,8

3

Còng trình giao thông

5,4

3,6

2,7

2,5

4

Công trình NNTT cùng trở nên tân tiến nông thôn

6,2

4,4

3,9

3,6

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

5,8

4,2

3,4

3,0


Ghi chú: giá thành lập báo cáo kinh tế tài chính - nghệ thuật khẳng định theo định mức trên bảng 2.3 cơ mà tối tđọc (chưa bao hàm thuế GTGT) không nhỏ dại hơn 5.000.000 đồng.


II. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí xây đắp xây dựng

1. Ngân sách kiến thiết xây dựng xác định theo hướng dẫn tại Thông bốn này nhằm xong xuôi những các bước kiến thiết gồm: Tmáu minh xây dựng, những phiên bản vẽ xây cất, lập dự toán thù xây dừng, lập chỉ dẫn nghệ thuật, lập tiến trình gia hạn công trình xây dựng, tính toán người sáng tác và tải bảo đảm trách nhiệm công việc và nghề nghiệp.

2. giá thành xây dựng phát hành xác định theo định mức ngân sách phần trăm tỷ lệ (%) (ban hành từ bảng số 2.4 mang đến bảng số 2.13 của Phú lục số 2 dĩ nhiên Thông tư này ) nhân cùng với ngân sách xây đắp (chưa xuất hiện thuế quý giá gia tăng) khớp ứng với một số loại, cung cấp của từng công trình xây dựng vào tổng mức vốn chi tiêu được chu đáo.

3. Ngân sách chi tiêu kiến tạo thành lập khẳng định theo bí quyết sau:

Trong đó:

- Ctk: giá cả thiết kế xây dựng; đơn vị chức năng tính: giá trị;

- Cxd: túi tiền thành lập khớp ứng với nhiều loại, cấp của từng công trình vào tổng vốn đầu tư chi tiêu được duyệt; đơn vị chức năng tính: giá trị;

- Nt: Định mức giá thành thi công theo công bố; đơn vị chức năng tính: Phần Trăm %;

- k: Hệ số kiểm soát và điều chỉnh định mức chi phí thi công.

4. Chi phí xây dựng desgin tính theo định mức Xác Suất Xác Suất (%) phát hành tại Prúc lục số 2 đương nhiên Thông tứ này đang gồm ngân sách lập dự toán thù xây dựng, chi phí lập dự toán thù desgin chỉ chiếm khoảng tầm 12% của chi phí kiến tạo xuất bản.

5. Định mức giá kiến thiết chế tạo kiểm soát và điều chỉnh trong các trường thích hợp sau:

5.1. Công trình sửa chữa thay thế hoặc công trình cải tạo hoặc công trình upgrade hoặc công trình msinh hoạt rộng:

- Thiết kế thay thế sửa chữa hoặc tôn tạo hoặc nâng cấp:

+ Trường vừa lòng thi công ko biến đổi kết cấu chịu lực của công trình: k = 1,1;

+ Trường hòa hợp thi công gồm biến hóa kết cấu Chịu đựng lực (ko tất cả móng công trình) của công trình xây dựng hoặc xây cất cải tạo, upgrade dây chuyền sản xuất công nghệ, bổ sung thiết bị: k = 1,2;

+ Trường hợp kiến tạo bao gồm biến hóa kết cấu chịu lực và móng dự án công trình hoặc khuôn khổ công trình: k =1,3;

- Thiết kế không ngừng mở rộng gồm tính toán thù liên kết với dây chuyền công nghệ của công trình xây dựng hiện nay có: k = 1,15.

5.2. Thiết kế tạo ra dự án công trình xuất bản trên biển, dự án công trình ngoại trừ hải hòn đảo, thi công dây chuyền công nghệ tất cả khối hệ thống tinh chỉnh và điều khiển tự động hóa hóa SCADA (System Control and Data Acquisition), DCS (Distributed Control System): k = 1,15.

5.3. Trường đúng theo thực hiện thiết kế mẫu mã, thi công điển hình vày cơ quan gồm thđộ ẩm quyền ban hành; xây dựng dự án công trình lặp lại trong một cụm công trình hoặc trong một dự án hoặc áp dụng lại xây cất, ngân sách kiến thiết xác định theo phương pháp sau:

Ctk = Cxd x Nt x (0,9 x k + 0,1)

Trong đó:

- Cxd: Chi tiêu xây cất tương xứng với loại, cung cấp của từng dự án công trình trong tổng vốn đầu tư được duyệt; đơn vị chức năng tính: giá bán trị;

- Nt: Định mức giá xây cất theo công bố; đơn vị tính: phần trăm %;

- k: Hệ số điều chỉnh thẩm định mức giá thành kiến thiết do:

+ Sử dụng kiến tạo chủng loại, thi công điển hình: Công trình sản phẩm nhất: k = 0,36; công trình xây dựng vật dụng hai trsống đi: k = 0,18;

+ Thiết kế công trình lặp lại vào một cụm công trình hoặc vào một dự án công trình hoặc áp dụng lại thiết kế: Công trình, vật dụng nhất: k = 1 (không điều chỉnh); dự án công trình sản phẩm hai: k = 0,36; công trình xây dựng vật dụng cha trsinh hoạt đi: k = 0,18;

- 0,1: giá thành thống kê giám sát người sáng tác (10%).

6. Lúc đang vận dụng hệ số điều chỉnh định nút kiến thiết sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, không ngừng mở rộng dự án công trình trên mục 11 cho mục 15 thì ko áp dụng thông số điều chỉnh định nấc sửa chữa, tôn tạo, tăng cấp, mở rộng theo hướng dẫn trên điểm 5.1 mục 5 nêu bên trên.

7. lúc rất cần phải thi công riêng phần san nền của dự án khu vực tài chính, khu công nghiệp, khu vực phượt, khu đô thị bắt đầu thì ngân sách xây cất san nền của những dự án công trình nêu bên trên tính bằng 40% định mức ngân sách xây cất công trình xây dựng giao thông vận tải cấp cho IV.

8. Trường hòa hợp áp dụng hình thức tổng thầu xây dựng thì ngân sách thống trị của tổng thầu thi công được trích tự ngân sách kiến tạo của các đơn vị thầu prúc trên cơ sở thỏa thuận hợp tác thân những mặt.

9. Định mức giá thành kiến thiết xây đắp chưa tất cả chi phí để tiến hành những công việc sau:

a) Khảo tiếp giáp xây dựng Ship hàng thiết kế;

b) Đưa tyên ổn, mốc thi công công trình xây dựng ra thực địa;

c) Đo đạc, reviews thực trạng công trình Ship hàng xây dựng thay thế, cải tạo, tăng cấp, msống rộng;

d) Thiết kế di dời; thiết kế phương án phá tháo công trình;

đ) Thiết kế sản xuất lắp thêm (trừ thiết kế trang bị cơ khí ban hành trên bởi TL1);

e) Thiết kế khối hệ thống điều khiển và tinh chỉnh sáng ý của tòa nhà;

f) Thiết kế nội thất;

g) Lựa chọn giải pháp tiết kiệm ngân sách tích điện đối với xây cất thiết kế công trình;

h) Làm quy mô hoặc thí nghiệm quy mô tdiệt lực công trình;

i) Mô tả địa chất trong quy trình thiết kế công trình xây dựng thủy năng lượng điện, tbỏ lợi;

k) Lập báo cáo tác động môi trường xung quanh, lập cam đoan bảo đảm môi trường;

l) Lập report đánh giá đụng khu đất công trình xây dựng (theo đề xuất phải tạo report riêng);

m) Lập những report, hồ sơ thỏa thuận siêng ngành theo thưởng thức của công ty đầu tư chi tiêu (giả dụ có);

n) Mua buôn bán quyền thi công.

Chi phí nhằm thực hiện các các bước nêu bên trên xác minh theo các vnạp năng lượng bản chỉ dẫn khớp ứng hoặc khẳng định bởi lập dự tân oán ngân sách.

10. túi tiền kiến thiết thi công điều chỉnh hoặc lập dự tân oán xây dừng kiểm soát và điều chỉnh khẳng định bằng dự toán thù theo phía dẫn trên Phụ lục số 3 dĩ nhiên Thông bốn này.

11. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

Bảng số 2.4: Định mức giá thành kiến tạo chuyên môn của công trình xây dựng dân dụng có đề xuất thi công 3 bước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Thủ môn xuất sắc nhất việt nam

 • Sơ đồ đường sắt trên cao hà nội

 • Kiểm tra ngày kích hoạt xiaomi

 • Nâng cấp android 7.0 cho oppo f1s

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.