Báo Cáo Tổng Kết Luật Thanh Niên Năm 2005

It looks like your browser does not have JavaScript enabled. Please turn on JavaScript and try again.

Bạn đang xem: Báo cáo tổng kết luật thanh niên năm 2005


*

*

It looks like your browser does not have JavaScript enabled. Please turn on JavaScript and try again.

Luật Thanh niên gồm có 07 chương, 41 điều, quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình đối với thanh niên; trách nhiệm quản lý nhà nước đối với thanh niên nhằm xây dựng thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, ý thức công dân và sống có lý tưởng; có học vấn, nghề nghiệp và việc làm; có văn hóa, sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí vươn lên; xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến; hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế.

Tại tỉnh Hà Nam, để Luật Thanh niên được triển khai hiệu quả, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3880/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh. Việc ban hành kế hoạch nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và UBND huyện, thành phố, thị xã trong việc tổ chức các hoạt động triển khai thi hành Luật trên phạm vi toàn tỉnh; nâng cao nhận thức về Luật Thanh niên và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thi hành Luật.

Các nội dung chính của kế hoạch gồm: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền phổ biến Luật; tổ chức thực hiện các chính sách đối với thanh niên, rà soát sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thanh niên; thực hiện công tác kiểm tra thi hành Luật.

Xem thêm: “Hết Hồn” Với Loạt Câu Chửi Độc Nhất Vô Nhị Gây Sốc Hiện Nay

Sở Nội vụ được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan cân đối ngân sách, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Luật đạt hiệu quả.

          UBND cấp huyện, cấp xã xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Thanh niên trong phạm vi quản lý. Hằng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội Sinh viên tỉnh theo chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch để triển khai thi hành Luật Thanh niên đảm bảo hiệu quả và thiết thực.

Với sự chung tay của các cấp, các ngành, các địa phương, tin rằng Luật Thanh niên sẽ sớm đi vào cuộc sống, thúc đẩy sự phát triển của thanh niên, khẳng định và phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Nâng cấp android 7.0 cho oppo f1s

 • Kiểm tra ngày kích hoạt xiaomi

 • Sơ đồ đường sắt trên cao hà nội

 • Cắt tóc layer nữ giá bao nhiều

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.