*
sẽ trả lời22 mon 10, 2016vì Bengocxit96Học sinh(406 điểm)được thai lựa chọn là câu hỏi tuyệt nhất7 mon 11, 2016do kiet2312

-Halloween is a holiday celebrated on October 31st. The most common colors of the day are orange và blachồng. Halloween comes from the ancient Celtic festival Samhain.

Bạn đang xem: Bài viết về halloween bằng tiếng anh

The ancient Celts believed that on October 31st, now known as Halloween, the boundary between the living & the deceased is not clear, và the dead become dangerous for the living by causing problems such as sickness or damaged crops.

On Halloween, the ancient Celts would place a skeleton by their window to lớn represent the dead. Believing that the head was the most powerful part of the toàn thân, containing the spirit và knowledge, the Celts used the "head" of the vegetable to decorate their houses.

On this day people often wear strange clothes as characters in horrible novels or movies to lớn frighten others.

Xem thêm: Nơi Bán Điện Thoại Oppo N1 Mini Chính Hãng, Nơi Bán Điện Thoại Oppo N1

People usually like khổng lồ dress as ghosts, skeletons, or witches. Now Halloween is an official holiday in almost all European countries.

(Halloween là một lễ kỷ niệm vào ngày 31 Tháng Mười. Những màu sắc sắc phổ biến nhất trong ngày là color cam với đen. Halloween đến từ các lễ hội Celtic cổ xưa Samhain. The Celts cổ xưa tin rằng vào ngày 31 Tháng 10, ni là Halloween, tinh quái giới giữa sự sống với cái chết là không rõ ràng, cùng kẻ chết trở cần nguy hiểm mang lại cuộc sống bằng phương pháp gây nên các vấn đề như bệnh tật hoặc cây bị hư hỏng. Ngày Halloween, người Celt cổ đại sẽ đặt một bộ xương của cửa sổ của họ đại diện cho những người chết. Tin tưởng rằng người đứng đầu là phần mạnh nhất của cơ thể, bao gồm chứa tinc thần với kiến ​​thức, người Celt sử dụng những "đầu" của thực vật để tô điểm khu nhà ở của họ. Vào thời buổi này người ta thường mặc quần áo kỳ lạ như những nhân vật trong tiểu thuyết khủng khiếp hoặc phyên để dọa người khác. Mọi người thường ưng ý ăn mặc như con ma, bộ xương, hoặc phù thủy. Bây giờ Halloween là một ngày lễ thiết yếu thức ở hầu hết những nước châu Âu.)