a) Khi chạy công tác, nhập lệ xâu: " vui ma hoc hoc ma vui" thì công tác giới thiệu thông báo: "xau khong la palindrome", còn lúc nhập vào xâu "abcddcba" thì chương trình đưa ra thông báo: "Xâu là palindroine?".

Bạn đang xem: Bài thực hành số 5 tin học 11

Kết trái của công tác mang đến nlỗi hình 52 sau đây :

*

b) Để viết lại chương trình dùng đổi thay xâu thì ta buộc phải khai thác tài năng tsay đắm chiếu cho từng kí từ vào xâu trải qua địa chỉ của xâu này. Vậy nên, không quan trọng phải tạo lập một xâu mới nhằm ở đầu cuối đối chiếu nhị xâu, mà chỉ cần sánh cặp kí tự tại phần đối xứng nhau để Tóm lại bao gồm bắt buộc hay không.

Vậy nên, ta có thể sử dụng một biến ngắn gọn xúc tích nhằm ghi dìm sự phát hiện tại này. Trước vòng lặp thực hiện những so sánh nói bên trên, buộc phải ổn định lô ghích sống từng bước lặp, hễ nhì kí tự được đối chiếu không giống nhau thì biến logic đó sẽ bắt buộc biến hóa giá trị.

Chương thơm trình sau đây dùng làm khám nghiệm xem xâu nhtràn lên có phải là xâu palindrome hay là không.

vai i, X: byte;

a: string;

palii: boolean;

begin

write (Nhap vao xau: ’ );

reailn(a) ;

X:= length(a); xac dinch vì chưng dai cua xau

palin:=true;

khoi tao palin, tam coi xau a la palindrome

for i:= 1 to X div 2 vì chưng so sanh cap ki tu doi xung

if a oa

then palin: =false;

if palin then writeln: Xau la palindrome’)

else writeln(’Xau khong la palindrome’);

readln

End.

Khi chạy công tác, nhtràn vào xâu: "He 2007 " thì công tác giới thiệu thông báo: "xau khong la palindrome”, còn lúc nhập vào xau "abcddcba" thì công tác đưa ra thông báo: "xau la palindrome" tác dụng của công tác cho nlỗi hình 53 dưới đây:

*

Tuy nhiên, ta có thể ko cần sử dụng vòng for-vì chưng nhưng mà sử dụng while-vị xuất xắc repeat-until cùng có thể không bắt buộc dùng phát triển thành súc tích. Chương thơm trình sau đây đáp ứng được những hiểu biết đặt ra:


var x: byte;

a: string;

palin: boolean;

begin

write("Nhap vao xau: " ) ,

readln(a);

X: =length (a) , xac dinch vị dẻo cua xa i:=1;

while (iế if i> (x div 2) then writeln("Xau la palindrome")

else writeln("Xau khong la palindrome");

readln

End.

Khi chạy chương trình, nhập lệ xâu: "tin hoc hoc tin" thì lịch trình giới thiệu thông báo: "xau khong la palindrome", còn khi nhập vào xâu " ABCDDCBD" thì chương trình cũng chỉ dẫn thông báo: “xau khong la palindrome", còn Khi nhập lệ xâu: " ABCD0770DCBA" thì chương trình đưa ra thông báo: “xau la palindrome" .

Kết quả của lịch trình cho nlỗi hình 55 dưới đây:

*

Bài 2. Để xử lý bài bác toán thù này, họ nhận biết rằng:

Cần ghi dìm mốc giới hạn xuất hiện của từng vần âm. Có toàn bộ 26 chữ cái " A " " z ". cũng có thể cần sử dụng một mảng cùng với chỉ số là kí từ từ "A " đến "z" để ghi nhấn mốc giới hạn xuất hiện của những kí tự trong xâu s. Bởi vậy, chúng ta sử dụng một mảng một chiều để đếm số lần mở ra của một kí từ vào xâu s. Cụ thể, nhằm ghi dìm tần số mở ra của kí từ bỏ, ta hoàn toàn có thể dùng dem nhằm ghi dấn tần số lộ diện kí từ bỏ A (hay kí từ bỏ a, vì chưng ko minh bạch chữ hoa tuyệt chữ thường).


Để xử lý vụ việc ko minh bạch chữ hoa xuất xắc chữ thường ta đề xuất cần sử dụng hàm Upcase(c).

Do một kí từ lộ diện trong xâu s rất có thể không phải là một trong vần âm nên khi duyệt lần lượt từng kí từ vào xâu s, nên khám nghiệm coi kí từ bỏ đó liệu có phải là chữ cái hay là không nhằm ghi nhấn mốc giới hạn mở ra của nó. Chúng ta vẫn gặp gỡ đoạn chương trình soát sổ một kí từ tất cả là chữ số hay là không ngơi nghỉ ví dụ 5 máu học 12. Từ kia, hoàn toàn có thể viết được đoạn chương thơm trinh thao tác làm việc xem xét từng bộ phận cùa xâu cùng đếm.

Dàn ý của cmùi hương trình:

phần khai báo

begin

nhập xâu S

N: = length (S);

Khởi làm cho màng Dem

for i: =1 to lớn N vị {Neu s là vần âm thì đém nhẹm tăng mang lại s<1>

for c:="A" to Z bởi vì Thông báo sô lần lộ diện của c

End.

Chương trình nhập trường đoản cú keyboard một xâu kí từ và thông tin ra screen số lần mở ra của mỗi chữ cái tiếng Anh trong (không khác nhau chữ hoa hay chữ thường).


Program tinh_ki_tu,

var s,sl: string;

i, j, n: integer;

dem: array < "A’ . . "z ’ > of integer;

c: char ;

begin

write(’Nhap vao xau: ");

readln(S);

n:= length(s);

for C:= "A" khổng lồ "Z" bởi vì khoi tao cho mang dem dem:= 0 ; s 1 : = ’ " ;

readln

End.

khi nhập vào lần lượt các xâu: "đfd"2n5fv" 3m.A" , " 55B7cfcManu07 " , " 8gs9"0A6ha5kQ " thì công tác cho những kết quả như hình 56 dưới đây:

*

Bài 3. Đối với bài toán này:

Để sửa chữa thay thế tất cả cụm từ "anh" trong một xâu st thành cụm kí từ "em", có thể có tác dụng một cách từ bỏ nhiên: Tìm địa điểm xâu con "anh" vào xâu st đang mang đến, xóa xâu nhỏ này đi rồi chèn xâu "em" vào địa điểm đó. Lặp đi lặp lại điều này cho đến Khi không kiếm thấy xâu "anh" phải thay thế sửa chữa vào xâu st nữa. Để giải quyết và xử lý vụ việc này, chúng ta bắt buộc áp dụng các hàm Pos, giấy tờ thủ tục chuẩn chỉnh Delete, Insert.

Dàn ý cmùi hương trinh:


phần knhị báo

Begin

Nhập xâu S

{Chừng làm sao còn tìm kiếm thấy xâu con ‘anh " trong xâu st còn hỗ trợ ba công việc sau: Tìm địa chỉ bước đầu của xâu "anh" ;

Xóa xâu " anh" vừa tra cứu thấy;

Cnhát xâu " em" vào xâu s tại vị trí trước đây xuất hiện xâu "anh" ;

In xau S kết quả

kết thúc.

Xem thêm:
20 Kiểu Tóc Đẹp Cho Bé Trai Phù Hợp Với Mọi Độ Tuổi 2021, Top 10 Kiểu Tóc Đẹp Cho Bé Trai Dễ Thương 1

Cmùi hương trình nhtràn vào tự keyboard một xâu, thay thế tất cả các các kí trường đoản cú ‘anh ’ bằng các trường đoản cú ‘em"

program thay_the_cum_tu;

var vt: byte;

St: string;

Begin

write(’Nhap vao mot xau: ");

readln(st);

while pos ("anh", st)0 

begin

Vt : = pos ( " anh " , St. : ; delete(St,vt,3);

insert("em",St,vt) ; end;

write ("Xau sau khoản thời gian domain authority duoc thay the: " ,st ,")

readln

End.

Khi nhtràn vào theo lần lượt các xâu: "anh" cùng "em" ; "anh em vào mot nha " thì chương trình cho các kết quả theo sản phẩm trường đoản cú nlỗi sau: "em va em" ," em em trong mot nha " . Kết quả công tác cho nhỏng hình 57 bên dưới đây: